صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد

محصولات

مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم کاربید

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب اسید

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

سنتز الکتروشیمیایی۳- استیل ۵ و ۶- دی هیدروکسی ۳- متیل بنزو فوران

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

طراحی سیکلوترون برای پروتون تراپی Cyclotron design for proton therapy

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی کاربرد ترکیب سیلیکای مزوپوری اصلاح شده با گروهای اتیلن دی آمین

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو ۴

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مروري بر صنعت مهم پليمر و پليمريزاسيون و صنايع اکستروژن

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

سنتز اكسيدان ۱و۴-دي بنزيل-۱و۴-دي آزونيا بي سيكلو[ ۲و۲و۲ ] اكتان سريم نيترات

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

ترموديناميکی مخلوط دوتايي الکتروليتيNaCl(m1)+LiCl(m2)  در محيط آبي و در محدوده غلظتي ۰٫۰۱

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید
0