صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد

محصولات

مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعه ساختاری و دگرشکلی تاقدیس کلمرد، غرب طبس، ایران مرکزی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی و خاستگاه کانی زایی كانسار مس

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو براساس ویژگی های زمین شناسی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

چینه نگاری سنگی، ریز چینه نگاری زیستی و محیط های رسوبی سنگ های پرمین

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌هاي بازالتی کواترنری بوبک و سیخ کوه، باختر نهبندان

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

پردازش و تحليل داده هاي ژئوشيميايي ورقه ۱:۲۵۰۰۰ مشكين شهر

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه ( طارم سفلی، شمال غرب قزوین )

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسي كاني شناسی و ژئوشيمی کانسنگ های لاتريتي داش آغل

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی سیستم شکستگی ها و ارتباط آن با آبگذری سد سیاهو (شرق سربیشه)

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی زمین شناسی ، پتروگرافی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت روستای عزیزی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی اثراتزیست محیطی سازندهای اطراف دشت سلماس برکیفیت منابع آبزیرزمینی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

ارتباط بین باروری توده های پورفیری با پتروگرافی، بافت و ژئوشیمی آنها

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعه روزن‌داران رسوبات هولوسن سواحل جنوبي جزيره كيش

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید
0