صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد

محصولات

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب ۱۹۴۹) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسي علل و انگيزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی سیاست کیفری قانونگذارایران علیه هرزه نگاری سایبری

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد)

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسي فقهي و حقوقي تنزيل اوراق تجاري

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در حقوق جزای ایران

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید
0