صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد

محصولات

مدیریت ارتباط با مشتری و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری

10000 تومان
1خرید
توضیحات محصول / خرید

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

تأثير مديريت سود فزاينده و مديريت سود کاهنده بر کيفيت سود

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد برپيش بينی درماندگی مالی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

موازنه انعطاف پذیری ،کارآیی و نحوه عملکرد

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسي تأثير اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه گذاری و شیوه های تأمین مالی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید
0