صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد

محصولات

بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی و مقایسه فاکتورهای موثر بر اثر بخشی روش های تدریس فعال

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی و مقایسه تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی و سنجش میزان سازگاری و رابطه آن با تیپ های شخصیتی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعه تطبيقي ديدگاه سنت گرايان و پساساختارگرايان در باب امكان علم ديني

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسیﺗﺄﺛﻴﺮ روش ارزشیابی آموزشی مستمر بر انگیزش،پیشرفت تحصیلی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسي رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید
0