صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد

محصولات

مقاوم سازی سازه های بنایی به کمک صفحات و میله های FRP

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مقاوم سازی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک بعد از زلزله

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

معرفی روشهاي ارزیابی روسازي راه و مقایسه آنها

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعه و مکانیابی مسیرهای بهینه برای سیستم حمل و نقل اتوبوس شهر ارومیه

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعه و بررسي پديده شكست سدهاي قوسي

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعه رفتار لرزه اي دیوارهاي برشی فولادي بازشودار بهمراه سخت کننده

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعه تحلیلی میراگرهای فلزی جاری شونده در مقاوم سازی لرزه ای پویا

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مطالعه ای برسریز سدهای مخزنی و بهینه سازی روش طراحی سرریز کنگره ای ذوزنقه

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مراحل طراحی و ساخت سرریز نیلوفری سد مخزنی البرز و بررسی سرریزهای دیگر

طراحی و ساخت سرریز نیلوفری
10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مدیریت رفتارهای رانندگان و سیستم اجتماعی بر اساس تئوری آشوب برای بهبود عملکرد ترافیکی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مديريت بحران در شبكه بزرگراهي درون شهري

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مدلسازی و شبیه سازی جهت بهینه سازی ترمینال کالای فله خشک ومطالعه موردی بندر امام خمینی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مدلسازی تقسیم جریان در رودخانه های شاخه ای

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مدل عددی طراحی سرریز اوجی در اثر پدیده کاویتاسیون

10000 تومان
1خرید
توضیحات محصول / خرید

مدل طراحي سيستم هاي جمع آوري رواناب سطحي شهري در محيط صفحه گسترده

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مدلسازي، تحليل و بررسي رفتار تجهيزات قفل كنندهLUD مورد استفاده در اصلاح رفتار لرزهاي پلهاي موجود

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

محاسبه میزان تراوش میان سدهای خاکی با استفاده از روش EPR و المانهای محدود

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

 متدولوژي ارزيابي فني و اقتصادي سيستمهاي حمل و جابجايي فرآورده هاي نفتي از كشورهاي آسياي ميانه از طريق ايران

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

متدولوژي مسیریابی سیستم اتوبوسرانی سریع السیر BRT براساس بکارگیري الگوریتم هاي فرایابنده (متاهیوریستیک)

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

گسترش متدولوژی اولويت بندی احداث کنارگذرگاههای شهرهای کشور با استفاده از توسعه نرم افزار مناسب

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید
0