صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد

محصولات

مطالعه مردم شناختی کاربرد داروهای گیاهی در درمان مردم کرد کرمانج

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

کاهش تحریم‌ها و نقش آن در روابط تجاری ایران و چین بعد از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

تحلیل حوزه‌هاي تعامل و تقابل سیاست خارجی هند و ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامي‌

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی موقعیت ایران و کشورهای رقیب در معادلات منطقه‌ای

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

متد ارتباطی و آموزش زبان خارجی فرانسه به دانش آموز مدرسه ابتدایی

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

سنّت تصحیح متن در ایران پس از اسلام

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره ی قاجار

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

باستان گرایی، تاثیرات و بازخورد های آن بر باستان شناسی ایران

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

ارزیابی و تحلیل سانسور مطبوعات در دورة پهلوی دوم( با تکیه بر اسناد)

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید
0