صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد

محصولات

مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درونشهري با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان (مطالعه موردي: شهر بندرعباس)

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

PATH PLANNING FOR A MOBILE ROBOT USING GENETIC ALGORITHMS

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی حداکثر پوشش

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

بهینه‌سازیِ شبیه‌سازیِ برنامه تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: کارخانه کاشی گلدیس)

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

جایابی بهینه ادوات SVC & TCSC به منظور کاهش تلفات در سیستم های انتقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید

مسیریابی حمل و نقل کالا در زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

10000 تومان
0خرید
توضیحات محصول / خرید
0