قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 203 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

Fe3O4پیریمیدین-۵-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر [d-3،۲]بررسی سنتز مشتقات جدید ۷-آریل-۶-سیانو پیریدو

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﺘﺮوﺳﯿﮑﻞ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺗﻬﯿﻪ داروﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﯿﺮﯾﺪو[۳،۲d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿـﺪﯾﻦ ﻫـﺎ ﺑـﻪدﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪ آن ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داروﯾﯽ و ﺳﻨﺘﺰي ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﻮده اﻧﺪ. در اﯾـﻦ ﭘﺎﯾـﺎنﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺶ ﻣﺎده ۳-(۶-آﻣﯿﻨﻮ-۴-اﮐﺴﻮ-۲-ﺗﯿﻮﮐﺴﻮ-۴،۳،۲،۱-ﺗﺘﺮاﻫﯿﺪروﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-۵-اﯾﻞ)-۳-اﮐﺴﻮﭘﺮوﭘﺎن

ﻧﯿﺘﺮﯾﻞ از ﺳﯿﺎﻧﻮ اﺳﺘﯿﻞ دار ﮐﺮدن ۶-آﻣﯿﻨﻮ-۲-ﺗﯿﻮاﮐﺴـﻮ -۳،۲-دي ﻫﯿﺪروﭘﯿﺮﯾﻤﯿـﺪﯾﻦ -۴(H1)-اون ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ .

ﺳﭙﺲ از واﮐﻨﺶ آن ﺑﺎ آروﻣﺎﺗﯿﮏ آﻟﺪﻫﯿﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﺗـﺎﻟﯿﺰﮔﺮ Fe3O4 ﻣﺸـﺘﻘﺎت ﺟﺪﯾـﺪي از۷-آرﯾﻞ-۶-ﺳﯿﺎﻧﻮﭘﯿﺮﯾﺪو[۳،۲d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-۵-اون ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻫﺎي ﺑﺎﻻ (%۹۲-۷۸) ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪﻧﺪ.

 

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0