صفحه اینستاگرام ویکی پیپر

دانلود پایان نامه

سایت ویکی پیپر تمامی تمرکز خود را بر روی راحتی دانشجویان عزیز کشورمان قرار داده، در ویکی پیپیر شما می توانید به دانلود پایان نامه و همچنین به دانلود کتاب های درسی رشته خود بپردازید.در ویکی پیپر علاوه بر دانلود پایان نامه می توانید آموزش ببینید و خودتان مقاله یا پایان نامه بنویسید!!

جست و جوی عنوان پایان نامه
دسته بندی محصولات

محصولات

مطالعه فلورستيك، فيتوسوسيولوژيك مراتع مناطق ديزباد بالا، درخت جوزو عطائيه در شهرستان نيشابور

10000 تومان
0دانلود
خرید

تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه ها

10000 تومان
0دانلود
خرید

اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای متفاوت بذر بر عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم

10000 تومان
0دانلود
خرید

گیاه حنـا

10000 تومان
0دانلود
خرید

اندازه گيري غلظت راديونوكليدها در دو نوع از محصولات سبزيجات خوردني (جعفري و تره)

10000 تومان
0دانلود
خرید

تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری بلاست در ارقام برنج بروش دیالل

10000 تومان
0دانلود
خرید

بررسی معیارهای طراحی سر ریز شوت سدها

10000 تومان
0دانلود
خرید

تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان

10000 تومان
0دانلود
خرید

مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو

10000 تومان
0دانلود
خرید

نقش صنایع دستی در افزایش درآمد اقتصادی روستاییان ماسوله

10000 تومان
0دانلود
خرید

بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

10000 تومان
0دانلود
خرید

مقایسۀ روشهای کاشت روی پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و بازدۀ آبی در منطقۀ مشهد

10000 تومان
0دانلود
خرید

مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های

10000 تومان
0دانلود
خرید

مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان

10000 تومان
0دانلود
خرید

مقایسه اقتصادی راهکارهای کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت

10000 تومان
0دانلود
خرید

مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA وIBA

10000 تومان
0دانلود
خرید

مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین ۱M در دوغ پروبیوتیک بدون چربي

10000 تومان
0دانلود
خرید

مدیریت آبیاری با مدل CROPWAT 8.0 و ارزیابی اقتصادی سه رقم توتون در منطقه رشت

10000 تومان
0دانلود
خرید

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی

10000 تومان
0دانلود
خرید

عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار

10000 تومان
0دانلود
خرید
0