دانلود پایان نامه پلیمر - ویکی پیپر

امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته بندی مواد غذایی

10000 تومان
دانلود

مكانيسم هاي شكست در سيستم هاي آلياژي و نانو كامپوزيت ها

10000 تومان
دانلود

مقايسه روش هاي سنتي و جديد براي افزايش خواص مكانيكي NR/BR

10000 تومان
دانلود

كاربرد مواد سطح فعال در خوردگي

10000 تومان
دانلود

علوم و تكنولوژي پيش آغشته ها

10000 تومان
دانلود

علم كيمياگري

10000 تومان
دانلود

ساخت ترموپلاستيك الاستومر بر پايه لاستيك بازيافتي و پلي اتيلن

10000 تومان
دانلود

پيش آغشته هاي فنولي-الياف شيشه

10000 تومان
دانلود

تعيين توزيع نانو ذرات در مذاب آلياژهاي پليمري

10000 تومان
دانلود

پوشش هاي خود تمييز شونده(سطوح فراابگريز)

10000 تومان
دانلود

پليمريزاسيون امولسيوني

10000 تومان
دانلود

بررسي روشهاي فرايندي و آماده سازي نانو كامپوزيت هاي پليمري

10000 تومان
دانلود

بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نانو كامپوزيت هاي پليمري

10000 تومان
دانلود

بررسي تغيير خواص فيزيكي و مكانيكي پلي اتيلن

10000 تومان
دانلود

بتن هاي پليمري

10000 تومان
دانلود

آميزه سازي رزينهاي پلي استر غير اشباع با جمع شدگي كم

10000 تومان
دانلود

آلياژ هاي پليمري غير قابل امتزاج

10000 تومان
دانلود

آلياژ نايلون/NBR:مشخصات رئولوژيكي,مورفولوژي و خواص بازيافت نايلون

10000 تومان
دانلود

اصلاح سطح الياف كربن و كاربرد آن در كامپوزيتهاي پيشرفته

10000 تومان
دانلود

اصلاح خواص بتن با استفاده از افزودني هاي پليمري

10000 تومان
دانلود
صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد
0