صفحه اینستاگرام ویکی پیپر

دانلود پایان نامه

سایت ویکی پیپر تمامی تمرکز خود را بر روی راحتی دانشجویان عزیز کشورمان قرار داده، در ویکی پیپیر شما می توانید به دانلود پایان نامه و همچنین به دانلود کتاب های درسی رشته خود بپردازید.در ویکی پیپر علاوه بر دانلود پایان نامه می توانید آموزش ببینید و خودتان مقاله یا پایان نامه بنویسید!!

جست و جوی عنوان پایان نامه
دسته بندی محصولات

محصولات

امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته بندی مواد غذایی

10000 تومان
0دانلود
خرید

مكانيسم هاي شكست در سيستم هاي آلياژي و نانو كامپوزيت ها

10000 تومان
0دانلود
خرید

مقايسه روش هاي سنتي و جديد براي افزايش خواص مكانيكي NR/BR

10000 تومان
0دانلود
خرید

كاربرد مواد سطح فعال در خوردگي

10000 تومان
0دانلود
خرید

علوم و تكنولوژي پيش آغشته ها

10000 تومان
0دانلود
خرید

علم كيمياگري

10000 تومان
0دانلود
خرید

ساخت ترموپلاستيك الاستومر بر پايه لاستيك بازيافتي و پلي اتيلن

10000 تومان
0دانلود
خرید

تعيين توزيع نانو ذرات در مذاب آلياژهاي پليمري

10000 تومان
0دانلود
خرید

پيش آغشته هاي فنولي-الياف شيشه

10000 تومان
0دانلود
خرید

پوشش هاي خود تمييز شونده(سطوح فراابگريز)

10000 تومان
0دانلود
خرید

پليمريزاسيون امولسيوني

10000 تومان
0دانلود
خرید

بررسي روشهاي فرايندي و آماده سازي نانو كامپوزيت هاي پليمري

10000 تومان
0دانلود
خرید

بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نانو كامپوزيت هاي پليمري

10000 تومان
0دانلود
خرید

بررسي تغيير خواص فيزيكي و مكانيكي پلي اتيلن

10000 تومان
0دانلود
خرید

بتن هاي پليمري

10000 تومان
0دانلود
خرید

آميزه سازي رزينهاي پلي استر غير اشباع با جمع شدگي كم

10000 تومان
0دانلود
خرید

آلياژ هاي پليمري غير قابل امتزاج

10000 تومان
0دانلود
خرید

آلياژ نايلون/NBR:مشخصات رئولوژيكي,مورفولوژي و خواص بازيافت نايلون

10000 تومان
0دانلود
خرید

اصلاح سطح الياف كربن و كاربرد آن در كامپوزيتهاي پيشرفته

10000 تومان
0دانلود
خرید

اصلاح خواص بتن با استفاده از افزودني هاي پليمري

10000 تومان
0دانلود
خرید
0