دانلود پایان نامه مکانیک - ویکی پیپر

طراحي و ساخت فيدبك سرعت براي دستگاه آونگ معكوس

10000 تومان
دانلود

طراحي كاهنده نهايي چرخ دنده خورشيدي

10000 تومان
دانلود

طراحي بهينه پروفيل شيپوره در پيش برنده ها

10000 تومان
دانلود

تخمين كرنش هاي پسماند ناشي از شكل دهي فلزات

10000 تومان
دانلود

تحليل و ارزيابي تنشهاي پسماند جوش در مخازن تحت فشار

10000 تومان
دانلود

تجزيه و تحليل تنش و كرنش در بلوك سيلندر خودرو پرايد

10000 تومان
دانلود

بكارگيري روش شناسي شش سيگما در كاهش زمان تعميرات مطالعه موردي

10000 تومان
دانلود

بررسي تئوري و تجربي عملكرد و آلايندگي موتور OM355 صددرصد گازسوزCNG

10000 تومان
دانلود

نحوه ساخت موادFGM و نمونه هاي اين مواد در طبيعت

10000 تومان
دانلود

نانوسيالات

10000 تومان
دانلود

ميكرومكاترونيك

10000 تومان
دانلود

مواد تابعي هوشمند

10000 تومان
دانلود

مقدمه اي بر رباتيك و سينماتيك و ديناميك رباتها

10000 تومان
دانلود

مطالعه تست هاي خستگي در مواد كامپوزيت پايه پليمري

10000 تومان
دانلود

مروري بر تحقيقات انجام شده و طرح هاي مختلف اكرانو پلان

10000 تومان
دانلود

لوله كشي انتقال گاز در خشكي و دريا

10000 تومان
دانلود

كاويتاسيون در پمپ ها

10000 تومان
دانلود

كاربرد شبكه هاي عصبي در مدلسازي يك پارامتر از محيط

10000 تومان
دانلود

قابليت و محدوديت نرم افزار فلوئنت در حل مسائل سيالاتي

10000 تومان
دانلود

رفتار ديناميكي پيزو الكتريك ها و پيزو مگنت ها

10000 تومان
دانلود
صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد
0