صفحه اینستاگرام ویکی پیپر

دانلود پایان نامه

سایت ویکی پیپر تمامی تمرکز خود را بر روی راحتی دانشجویان عزیز کشورمان قرار داده، در ویکی پیپیر شما می توانید به دانلود پایان نامه و همچنین به دانلود کتاب های درسی رشته خود بپردازید.در ویکی پیپر علاوه بر دانلود پایان نامه می توانید آموزش ببینید و خودتان مقاله یا پایان نامه بنویسید!!

جست و جوی عنوان پایان نامه
دسته بندی محصولات

محصولات

ارائه يك مدل رياضي به منظور بررسي اثر گياهان درپاكسازي خاك هاي آلوده

10000 تومان
0دانلود
خرید

كاربرد CFD در مدلسازي دانه كاتاليست متخلخل تيتانيت پروسكات

10000 تومان
0دانلود
خرید

مدلسازي و تحليل ترموديناميكي فرآيند خشك كردن

10000 تومان
0دانلود
خرید

مدلسازي رياضي غير فعال شدن سولفات زيركونياي اصلاح شده با پلاتين

10000 تومان
0دانلود
خرید

مدلسازي رياضي راكتور بستر ثابت تبديل مستقيم متان به متانول

10000 تومان
0دانلود
خرید

بررسي تجهيزات ركوپراتور براي بازيابي انرژي از گاز هاي زايد پالايشگاهي

10000 تومان
0دانلود
خرید

مدلسازي سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز در يك راكتور دوغابي

10000 تومان
0دانلود
خرید

مدلسازي رياضي بازيافت انرژي از گاز هاي زايد پالايشگاهي

10000 تومان
0دانلود
خرید

مدلسازي رياضي از استخراج فوق بحراني روغن آفتابگردان

10000 تومان
0دانلود
خرید

ارائه و حل عددي يك مدل رياضي در رهايش كنترل شده داروي ايبوپروفن

10000 تومان
0دانلود
خرید

مقايسه فني و اقتصادي روش هاي مختلف مرسوم در فراز آوري مصنوعي

10000 تومان
0دانلود
خرید

مقايسه فرايندهاي نفوذ فيزيكي و واكنش سطحي در كريستاليزاسون قند

10000 تومان
0دانلود
خرید

انتخاب مدل براي انحلال ذرات معلق,مقايسه مراحل نفوذ فيزيكي

10000 تومان
0دانلود
خرید

مدل سازي استفاده از فناوري غشا در تصفيه گاز طبيعي

10000 تومان
0دانلود
خرید

بررسي فرايند غشايي تصفيه آب به همراه نفت

10000 تومان
0دانلود
خرید

بررسي امكان بكارگيري فرايندهاي جداسازي غشايي

10000 تومان
0دانلود
خرید

شيرين سازي آب به روش الكترو دياليز

10000 تومان
0دانلود
خرید

مدلسازي فرايند تراوش تبخيري

10000 تومان
0دانلود
خرید

كاربرد زئوليت ها در صنايع

10000 تومان
0دانلود
خرید

مدلسازي جداسازي غشاييLPG از جريان هاي گازي

10000 تومان
0دانلود
خرید
0