دانلود پایان نامه معدن - ویکی پیپر

تحليل پايداري شيب در معدن مس ميدوك

10000 تومان
دانلود

ويژگي هاي دياتوميت و موقعيت آن در ايران و مقايسه جهاني آن

10000 تومان
دانلود

مطالعه تاثير سيستم هاي نگهداري بر پايداري تونل هاي زيرزميني

10000 تومان
دانلود

مديريت ريسك در استخراج پايه هاي زغالي آفريقاي جنوبي

10000 تومان
دانلود

مدل سازي عددي آب هاي زيرزميني

10000 تومان
دانلود

كليات اكتشاف در ايران و جزئيات اكتشاف معادن سنگ آهن

10000 تومان
دانلود

كاربرد نرم افزار UDEC در معادن زيرزميني

10000 تومان
دانلود

كاربرد شبكه هاي عصبي در تونل زني با TBM

10000 تومان
دانلود

كاربرد استانداردها در بهينه سازي پروژه هاي اكتشافي

10000 تومان
دانلود

علل و علائم فوران چاه هاي نفت در حال حفاري

10000 تومان
دانلود

روش هاي تخريب بنا با مواد منفجره

10000 تومان
دانلود

روش و مراحل تلفيق لايه هاي مختلف اطلاعاتي درGIS

10000 تومان
دانلود

روش هاي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از استفاده سيانيد

10000 تومان
دانلود

حفر,كنترل و نگهداري تونل ها در زمين هاي آماسي و مچاله شونده

10000 تومان
دانلود

تونل سازي به روش سپري

10000 تومان
دانلود

تكنولوژي پيشرفته چسب زرين در نگهداري سقف حفريات معدني

10000 تومان
دانلود

تحليلي در ارتباط با كائولن هاي ايران

10000 تومان
دانلود

تحليلي بر نياز هاي منطقه اي ظرفيت كارخانجات سيمان كشور

10000 تومان
دانلود

تحليل وضعيت اكتشافي سرب و روي در ايران

10000 تومان
دانلود

پي جويي طلا و عناصر همراه در منطقه امام زاده هاشم رشت

10000 تومان
دانلود
صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد
0