دانلود پایان نامه مدیریت آموزشی وبرنامه ریزی درسی - ویکی پیپر

نقش مديريت ريسك بر روابط انساني از ديدگاه دبيران منطقه ۵ آموزش و پرورش شهر تهران

10000 تومان
دانلود

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

10000 تومان
دانلود

مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه

10000 تومان
دانلود

رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران

10000 تومان
دانلود

خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامد های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی

10000 تومان
دانلود

تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO

10000 تومان
دانلود

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت آن‏ها

10000 تومان
دانلود

بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

10000 تومان
دانلود

بررسی میزان اعتماد به مدیریت در بین آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب

10000 تومان
دانلود

بررسی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی وپرورشی نواحی ۱ و ۲ شهرستان اردبیل

10000 تومان
دانلود

بررسی کارایی درونی مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

10000 تومان
دانلود

بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری هویت ایرانی – اسلامی در دانش آموزان دوره ابتدایی

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه بين مدل تعالی سازمانی (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش شهرستان جغتای

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب

10000 تومان
دانلود

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

10000 تومان
دانلود
صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد
0