صفحه اینستاگرام ویکی پیپر

دانلود پایان نامه

سایت ویکی پیپر تمامی تمرکز خود را بر روی راحتی دانشجویان عزیز کشورمان قرار داده، در ویکی پیپیر شما می توانید به دانلود پایان نامه و همچنین به دانلود کتاب های درسی رشته خود بپردازید.در ویکی پیپر علاوه بر دانلود پایان نامه می توانید آموزش ببینید و خودتان مقاله یا پایان نامه بنویسید!!

جست و جوی عنوان پایان نامه
دسته بندی محصولات

محصولات

کاربرد تئوری میدان موثر در برهم کنش های قوی کوارک های سنگین

10000 تومان
0دانلود
خرید

یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای

10000 تومان
0دانلود
خرید

منابع پرتوهای کیهانی

10000 تومان
0دانلود
خرید

مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف

10000 تومان
0دانلود
خرید

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالص

10000 تومان
0دانلود
خرید

مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني

10000 تومان
0دانلود
خرید

مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم

10000 تومان
0دانلود
خرید

مطالعه برهمکنش گرافن و پروتئین ۲OTQ

10000 تومان
0دانلود
خرید

مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهاي قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب

10000 تومان
0دانلود
خرید

محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی

10000 تومان
0دانلود
خرید

محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت

10000 تومان
0دانلود
خرید

مباحثی در گرانش مغناطیسی

10000 تومان
0دانلود
خرید

کیهان شناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده

10000 تومان
0دانلود
خرید

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل

10000 تومان
0دانلود
خرید

ضرايب ويريال و معادله حالت مایعات با مولکول های بیضی وار سخت

10000 تومان
0دانلود
خرید

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب

10000 تومان
0دانلود
خرید

سنتز نانوکامپوزيت سيليکا آئروژل/نانو ذرات فريت کبالت و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن

10000 تومان
0دانلود
خرید

رشد نانوذرات مغز-پوست در محیط آبی به منظور بهبود بازدهی کوانتومی نورتابی

10000 تومان
0دانلود
خرید

جفت شدگی غيرعادی کوارک تاپ و توليد کوارک تاپ – پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC

10000 تومان
0دانلود
خرید

جريان جوزفسون در اتصالات پايه گرافن تحت کشش

10000 تومان
0دانلود
خرید
0