دانلود پایان نامه علوم تربيتی - ویکی پیپر

بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی

10000 تومان
دانلود

بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم

10000 تومان
دانلود

بررسی و مقایسه فاکتورهای موثر بر اثر بخشی روش های تدریس فعال

10000 تومان
دانلود

بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL

10000 تومان
دانلود

بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان

10000 تومان
دانلود

بررسی و مقایسه تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

10000 تومان
دانلود

بررسی و سنجش میزان سازگاری و رابطه آن با تیپ های شخصیتی

10000 تومان
دانلود

مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

10000 تومان
دانلود

مطالعه تطبيقي ديدگاه سنت گرايان و پساساختارگرايان در باب امكان علم ديني

10000 تومان
دانلود

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی

10000 تومان
دانلود

تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم

10000 تومان
دانلود

بررسیﺗﺄﺛﻴﺮ روش ارزشیابی آموزشی مستمر بر انگیزش،پیشرفت تحصیلی

10000 تومان
دانلود

بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی

10000 تومان
دانلود

بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان

10000 تومان
دانلود

بررسي رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان

10000 تومان
دانلود

بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی

10000 تومان
دانلود

بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری

10000 تومان
دانلود

بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده

10000 تومان
دانلود
صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد
0