دانلود پایان نامه صنایع - ویکی پیپر

بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

10000 تومان
دانلود

زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل

10000 تومان
دانلود

مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی

10000 تومان
دانلود

ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

10000 تومان
دانلود

عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP

10000 تومان
دانلود

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه مند در افزایش رضایتمندی مشتریان

10000 تومان
دانلود

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی

10000 تومان
دانلود

خلق ارزش در زنجیره تأمین با استفاده از مدل Fast )

10000 تومان
دانلود

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی

10000 تومان
دانلود

توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری

10000 تومان
دانلود

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت

10000 تومان
دانلود

تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک

10000 تومان
دانلود

تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور مبتنی بر رویکرد بهینه‌سازی استوار

10000 تومان
دانلود

تجزیه و تحلیل اقتصادی کشاورزی برنج در استان مازندران

10000 تومان
دانلود

پیش بینی تقاضا برای بیمه عمر در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

10000 تومان
دانلود

بهینه سازی سیاست کنترل موجودی در یک زنجیره تأمین تک انبار چند خرده فروش

10000 تومان
دانلود

برنامه زمان بندی تولید پیشرفته چند دوره ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی

10000 تومان
دانلود

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان

10000 تومان
دانلود

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل

10000 تومان
دانلود
صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد
0