دانلود پایان نامه زیست شناسی - ویکی پیپر

دانش ژنتيك(زاد شناسي)

10000 تومان
دانلود

بررسي فلوريستيك منطقه حفاظت شده كرائي

10000 تومان
دانلود

بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع

10000 تومان
دانلود

مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور

10000 تومان
دانلود

مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه

10000 تومان
دانلود

مطالعه تاثیر عصاره دانه انگور سیاه و عصاره زالزالک بر روی تغییرات هیستوشیمی

10000 تومان
دانلود

اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست محیطی بیابان زدایی

10000 تومان
دانلود

مقایسه ی میزان وقوع آپوپتوزدر بافت بیضه ی موش نابالغ

10000 تومان
دانلود

مطالعه ی اثر بخشی عصاره ی هیدروالکلی گیاه درمنه کوهی بر روند اووژنز

10000 تومان
دانلود

کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

10000 تومان
دانلود

کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت در تنوع ژنتیکی توده‌های زنبور عسل

10000 تومان
دانلود

کلونینگ و بیان فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیتی نوترکیب در مخمر

10000 تومان
دانلود

غربالگری اکتینومایست‌های نگهداری شده در کلکسیون میکروارگانیسم‌های دانشگاه تهران

10000 تومان
دانلود

طراحی و ساخت واکسن کاندید یونیورسال بر علیه ویروس های پاپیلوماانسانی

10000 تومان
دانلود

طراحي و استقرار روش جديد سم زدايي سريع از واكسن سياه سرفه

10000 تومان
دانلود

طراحي نرم افزاري پپتيد اختصاصي متصل شونده به کادمیم

10000 تومان
دانلود

طراحی کمومتری مرکب مرکزی برای بهینه‌سازی شرایط میکرواستخراج بانوارحلال

10000 تومان
دانلود

شناسایی و بررسی حضور باکتری های بی هوازی نفت زی قادر به استفاده از نفت خام

10000 تومان
دانلود

شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس

10000 تومان
دانلود

ژنوتایپینگ سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جدا شده از نمونه های بالینی

10000 تومان
دانلود
صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد
0