صفحه اینستاگرام ویکی پیپر

دانلود پایان نامه

سایت ویکی پیپر تمامی تمرکز خود را بر روی راحتی دانشجویان عزیز کشورمان قرار داده، در ویکی پیپیر شما می توانید به دانلود پایان نامه و همچنین به دانلود کتاب های درسی رشته خود بپردازید.در ویکی پیپر علاوه بر دانلود پایان نامه می توانید آموزش ببینید و خودتان مقاله یا پایان نامه بنویسید!!

جست و جوی عنوان پایان نامه
دسته بندی محصولات

محصولات

دانش ژنتيك(زاد شناسي)

10000 تومان
0دانلود
خرید

بررسي فلوريستيك منطقه حفاظت شده كرائي

10000 تومان
0دانلود
خرید

بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع

10000 تومان
0دانلود
خرید

مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور

10000 تومان
0دانلود
خرید

مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه

10000 تومان
0دانلود
خرید

مطالعه تاثیر عصاره دانه انگور سیاه و عصاره زالزالک بر روی تغییرات هیستوشیمی

10000 تومان
0دانلود
خرید

اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست محیطی بیابان زدایی

10000 تومان
0دانلود
خرید

مقایسه ی میزان وقوع آپوپتوزدر بافت بیضه ی موش نابالغ

10000 تومان
0دانلود
خرید

مطالعه ی اثر بخشی عصاره ی هیدروالکلی گیاه درمنه کوهی بر روند اووژنز

10000 تومان
0دانلود
خرید

کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

10000 تومان
0دانلود
خرید

کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت در تنوع ژنتیکی توده‌های زنبور عسل

10000 تومان
0دانلود
خرید

کلونینگ و بیان فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیتی نوترکیب در مخمر

10000 تومان
0دانلود
خرید

غربالگری اکتینومایست‌های نگهداری شده در کلکسیون میکروارگانیسم‌های دانشگاه تهران

10000 تومان
0دانلود
خرید

طراحی و ساخت واکسن کاندید یونیورسال بر علیه ویروس های پاپیلوماانسانی

10000 تومان
0دانلود
خرید

طراحي و استقرار روش جديد سم زدايي سريع از واكسن سياه سرفه

10000 تومان
0دانلود
خرید

طراحي نرم افزاري پپتيد اختصاصي متصل شونده به کادمیم

10000 تومان
0دانلود
خرید

طراحی کمومتری مرکب مرکزی برای بهینه‌سازی شرایط میکرواستخراج بانوارحلال

10000 تومان
0دانلود
خرید

شناسایی و بررسی حضور باکتری های بی هوازی نفت زی قادر به استفاده از نفت خام

10000 تومان
0دانلود
خرید

شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس

10000 تومان
0دانلود
خرید

ژنوتایپینگ سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جدا شده از نمونه های بالینی

10000 تومان
0دانلود
خرید
0