صفحه اینستاگرام ویکی پیپر

دانلود پایان نامه

سایت ویکی پیپر تمامی تمرکز خود را بر روی راحتی دانشجویان عزیز کشورمان قرار داده، در ویکی پیپیر شما می توانید به دانلود پایان نامه و همچنین به دانلود کتاب های درسی رشته خود بپردازید.در ویکی پیپر علاوه بر دانلود پایان نامه می توانید آموزش ببینید و خودتان مقاله یا پایان نامه بنویسید!!

جست و جوی عنوان پایان نامه
دسته بندی محصولات

محصولات

اثر سرعت گفتار بر روی درک مطلب دانش آموزان ایرانی در مقطع متوسطه

10000 تومان
0دانلود
خرید

Exploring the impact of Pair Work on Writing Performance of Iranian EFL Learners

10000 تومان
0دانلود
خرید

Translation of English Reduplicative Words into Persian

10000 تومان
0دانلود
خرید

Investigating hierarchical decoding mechanisms in the vis-ual cortex

10000 تومان
0دانلود
خرید

تأثیر ارایه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه بین اضطراب، انگیزش زبان آموزی و مهارت بسندگی زبان

10000 تومان
0دانلود
خرید

بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان

10000 تومان
0دانلود
خرید

U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS

10000 تومان
0دانلود
خرید

تفاوت میزان خود کارآمدی مدرسین زبان انگلیسی با تیپ های شخصیتی متفاوت

10000 تومان
0دانلود
خرید

The Relationship between Teacher-Student Rapport and Students Willingness to Cheat

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه بین تدریس تعمقی و خودکارآمدی مدرسان زبان انگلیسی

10000 تومان
0دانلود
خرید

ارتباط بین هوش هیجانی ودرک مطلب

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه میان بکارگیری راهکارهای خواندن و درک متون توضیحی و استدلالی

10000 تومان
0دانلود
خرید

بررسی رابطه بین سبک های تدریس، استقلال و برنامه ریزی عصب شناسی-زبان

10000 تومان
0دانلود
خرید

The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies

10000 تومان
0دانلود
خرید

بررسی رابطه میان بکارگیری راهبردهای یادگیری ، سبک های یادگیری

10000 تومان
0دانلود
خرید

جستجوی هویت نژادی دررمان سرود سلیمان تونی موریسون

10000 تومان
0دانلود
خرید

تأثیر آموزش بر توسعه عملی EFL در بین زبان آموزان ایرانی

10000 تومان
0دانلود
خرید

The Effect of Three Semantic Mapping Strategies

10000 تومان
0دانلود
خرید

تأثیر استفاده از تیم تیچینگ بر یادگیری لغات

10000 تومان
0دانلود
خرید
0