دانلود پایان نامه زبان خارجه - ویکی پیپر

Exploring the impact of Pair Work on Writing Performance of Iranian EFL Learners

10000 تومان
دانلود

اثر سرعت گفتار بر روی درک مطلب دانش آموزان ایرانی در مقطع متوسطه

10000 تومان
دانلود

Translation of English Reduplicative Words into Persian

10000 تومان
دانلود

Investigating hierarchical decoding mechanisms in the vis-ual cortex

10000 تومان
دانلود

تأثیر ارایه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب

10000 تومان
دانلود

رابطه بین اضطراب، انگیزش زبان آموزی و مهارت بسندگی زبان

10000 تومان
دانلود

بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان

10000 تومان
دانلود

U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS

10000 تومان
دانلود

تفاوت میزان خود کارآمدی مدرسین زبان انگلیسی با تیپ های شخصیتی متفاوت

10000 تومان
دانلود

The Relationship between Teacher-Student Rapport and Students Willingness to Cheat

10000 تومان
دانلود

رابطه بین تدریس تعمقی و خودکارآمدی مدرسان زبان انگلیسی

10000 تومان
دانلود

ارتباط بین هوش هیجانی ودرک مطلب

10000 تومان
دانلود

رابطه میان بکارگیری راهکارهای خواندن و درک متون توضیحی و استدلالی

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه بین سبک های تدریس، استقلال و برنامه ریزی عصب شناسی-زبان

10000 تومان
دانلود

The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه میان بکارگیری راهبردهای یادگیری ، سبک های یادگیری

10000 تومان
دانلود

جستجوی هویت نژادی دررمان سرود سلیمان تونی موریسون

10000 تومان
دانلود

تأثیر آموزش بر توسعه عملی EFL در بین زبان آموزان ایرانی

10000 تومان
دانلود

The Effect of Three Semantic Mapping Strategies

10000 تومان
دانلود

تأثیر استفاده از تیم تیچینگ بر یادگیری لغات

10000 تومان
دانلود
صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد
0