دانلود پایان نامه حسابداری - ویکی پیپر

مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود

10000 تومان
دانلود

کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت ها

10000 تومان
دانلود

عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

10000 تومان
دانلود

مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها

10000 تومان
دانلود

عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام

10000 تومان
دانلود

شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

10000 تومان
دانلود

رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

10000 تومان
دانلود

رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي

10000 تومان
دانلود

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ه

10000 تومان
دانلود

رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

10000 تومان
دانلود

رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

10000 تومان
دانلود

رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت ها

10000 تومان
دانلود

رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

10000 تومان
دانلود

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود

10000 تومان
دانلود

رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری

10000 تومان
دانلود

رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت

10000 تومان
دانلود

رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها

10000 تومان
دانلود

رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

10000 تومان
دانلود

جایگاه ارزیابی کنترل‌هاي داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌هاي اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

10000 تومان
دانلود

تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی

10000 تومان
دانلود
صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد
0