صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه

دانلود پایان نامه

سایت ویکی پیپر تمامی تمرکز خود را بر روی راحتی دانشجویان عزیز کشورمان قرار داده، در ویکی پیپیر شما می توانید به دانلود پایان نامه و همچنین به دانلود کتاب های درسی رشته خود بپردازید.در ویکی پیپر علاوه بر دانلود پایان نامه می توانید آموزش ببینید و خودتان مقاله یا پایان نامه بنویسید!!

محصولات

مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود

10000 تومان
0دانلود
خرید

کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت ها

10000 تومان
0دانلود
خرید

عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

10000 تومان
0دانلود
خرید

مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها

10000 تومان
0دانلود
خرید

عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام

10000 تومان
0دانلود
خرید

شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ه

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت ها

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

10000 تومان
0دانلود
خرید

جایگاه ارزیابی کنترل‌هاي داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌هاي اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

10000 تومان
0دانلود
خرید

تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی

10000 تومان
0دانلود
خرید
0