دانلود پایان نامه حقوق - ویکی پیپر

بررسی پرونده شکايات رسيده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلين حرفه دندانپزشکی در سالهای ۱۳۸۰-۱۳۹۰

10000 تومان
دانلود

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

10000 تومان
دانلود

بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب ۱۹۴۹) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

10000 تومان
دانلود

بررسي علل و انگيزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

10000 تومان
دانلود

بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان

10000 تومان
دانلود

بررسی سیاست کیفری قانونگذارایران علیه هرزه نگاری سایبری

10000 تومان
دانلود

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

10000 تومان
دانلود

بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

10000 تومان
دانلود

بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲

10000 تومان
دانلود

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

10000 تومان
دانلود

بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد)

10000 تومان
دانلود

بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

10000 تومان
دانلود

بررسي فقهي و حقوقي تنزيل اوراق تجاري

10000 تومان
دانلود

بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

10000 تومان
دانلود

بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

10000 تومان
دانلود

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق

10000 تومان
دانلود

بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

10000 تومان
دانلود

بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

10000 تومان
دانلود

بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

10000 تومان
دانلود

بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در حقوق جزای ایران

10000 تومان
دانلود
صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد
0