دانلود پایان نامه تربیت بدنی - صفحه 2 از 14 - ویکی پیپر

رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران

10000 تومان
دانلود

رابطه بين ترکيب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر

10000 تومان
دانلود

رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش آموز ۸ تا ۱۰ ساله

10000 تومان
دانلود

تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران

10000 تومان
دانلود

تاثیر مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF ، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی

10000 تومان
دانلود

تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی

10000 تومان
دانلود

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها

10000 تومان
دانلود

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

10000 تومان
دانلود

تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون

10000 تومان
دانلود

تاثیر بازخورد اسنادی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت

10000 تومان
دانلود

تاثیر ۶ هفته تمرینات دایره ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادی جسمانی دانش آموزان

10000 تومان
دانلود

بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد

10000 تومان
دانلود

بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، گرایش ،انگیره وموانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی

10000 تومان
دانلود

بررسي و مقايسه تأثير هفت هفته تمرينات هوازي تداومي و تناوبي بر تركيب بدن و توان هوازي

10000 تومان
دانلود

بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه

10000 تومان
دانلود

بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار ادار ه کل ورزش و جوانان

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال

10000 تومان
دانلود

بررسي رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان

10000 تومان
دانلود

بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون

10000 تومان
دانلود
صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد
0