دانلود پایان نامه تربیت بدنی - صفحه 14 از 14 - ویکی پیپر

تاثیر ورزش های بومی و محلی بر توسعه گردشگری شهرستان چابهار

10000 تومان
دانلود

رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده

10000 تومان
دانلود

مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال بوستان هاي شهر مشهد

10000 تومان
دانلود

توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت بدني نيشابور براساس نظريه هرزبرگ

10000 تومان
دانلود

تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال

10000 تومان
دانلود

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

10000 تومان
دانلود

مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

10000 تومان
دانلود

تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

10000 تومان
دانلود

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

10000 تومان
دانلود

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

10000 تومان
دانلود

فيزيولوژي ورزش

10000 تومان
دانلود

تمرينات انعطاف‌پذيري

10000 تومان
دانلود
صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد
0