صفحه اینستاگرام ویکی پیپر

دانلود پایان نامه

سایت ویکی پیپر تمامی تمرکز خود را بر روی راحتی دانشجویان عزیز کشورمان قرار داده، در ویکی پیپیر شما می توانید به دانلود پایان نامه و همچنین به دانلود کتاب های درسی رشته خود بپردازید.در ویکی پیپر علاوه بر دانلود پایان نامه می توانید آموزش ببینید و خودتان مقاله یا پایان نامه بنویسید!!

جست و جوی عنوان پایان نامه
دسته بندی محصولات

محصولات

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

10000 تومان
0دانلود
خرید

نقش دولت در امنيت سرمايه‌گذاري و تاثير آن برسرمايه‌گذاري بخش خصوصی

10000 تومان
0دانلود
خرید

مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام

10000 تومان
0دانلود
خرید

روابط متقابل بخش انرژي و اقتصاد كلان (رويكرد سيستم ديناميك)

10000 تومان
0دانلود
خرید

رابطه ميان ذخاير و استخراج از منابع پايان پذير در ساختارهای متفاوت بازار

10000 تومان
0دانلود
خرید

جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران، رهيافتي مبتني بر تحليل‌هاي داده-ستانده

10000 تومان
0دانلود
خرید

تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران

10000 تومان
0دانلود
خرید

تخمين تابع تقاضاي گاز ‌طبيعي (مصرف خانگي و تجاري) در ايران

10000 تومان
0دانلود
خرید

تحليل نظريه مقداري پول (ديدگاه موريس اله)

10000 تومان
0دانلود
خرید

تحليل رابطه ‏ي آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران

10000 تومان
0دانلود
خرید

تحليل تغييرات بهره‌وري عوامل توليد در زير بخش زراعت

10000 تومان
0دانلود
خرید

بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

10000 تومان
0دانلود
خرید

بررسی اقتصادی و تعيين اولويتهای سرمايه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

10000 تومان
0دانلود
خرید

برآورد تابع تقاضاي حمل و نقل درون شهري خانوارهاي شهري كشور

10000 تومان
0دانلود
خرید

الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران (با تکيه بر بخش پولي در اقتصاد باز)

10000 تومان
0دانلود
خرید

مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط زیست

10000 تومان
0دانلود
خرید

مدیریت ریسک، ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی

10000 تومان
0دانلود
خرید

طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران

10000 تومان
0دانلود
خرید

طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

10000 تومان
0دانلود
خرید

سنجش محتوی عاملی تجارت ایران باتاکید بر محصولات منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

10000 تومان
0دانلود
خرید
0