قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 136 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

پیش بینی زمان و بزرگای زلزله با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شهر سامان

با توجه به پيچيدگي بلاياي طبيعي در کلانشهرها و نياز مبرم به بكارگيري وجوه كاهش خطر در محدوده‌هاي مسكوني شهري، مديريت ريسك به عنوان روشي نوين و اثر بخش در مراحل پيشگيري و آمادگي در شرايط بحراني، به كار گرفته شده است. كه هدف آن بيشينه سازي نتايج و اهداف مورد نظر و كمينه سازي خطرات و پيامدهاي ناگوار آن است. از خصوصيات بارز مديريت ريسك مي‌توان با پاسخگويي به شرايط بحراني قبل از وقوع، كاهش هزينه‌ها، اثر بخشي برنامه‌هاي مديريت بحران، در نظر داشتن چشم اندازكلي و تاثير مستقيم در مراحل بعدي مديريت بحران، اشاره كرد. و با استفاده از پيش‌بيني ‌زلزله و به كارگيري روش مديريت ريسك زلزله مي‌توان چارچوب‌هاي مختلفي را مورد بررسی قرار داد. با توجه به موارد مطرح شده، مدیریت ریسک طبق بررسی‌های سایز موتکتونیکی در شهر سامان و با در نظر گرفتن گسل‌های مسبب زلزله‌های اتفاق افتاده، از اطلاعات شتابنگارهای موجود و با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی، شبکه‌ای تحت آموزش قرار می‌گیرد. که دارای قابلیت پیش بینی زمان وقوع و بزرگی زلزله در منطقه مورد بررسی (شهر سامان) باشد. در این بررسی میزان بزرگی زلزله‌های اتفاق افتاده به انرژی آزاد شده تجمعی زمین تا زمان وقوع زلزله تبدیل، و به عنوان یکی از پارامترهای ورودی و خروجی به نرم افزار داده می‌شود. علاوه بر آن پارامترهای عمق کانونی، فاصله کانون زلزله از گسل مسبب، زمان وقوع زلزله از داده‌های مختلف بانک اطلاعاتی مورد استفاده می‌باشد. کلیه داده‌ها نرمالیزه شده و به عنوان ورودی در نرم افزار مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان با مشخص نمودن خطرات و ریسک‌های موجود در محدوده (در مورد خطر وقوع زلزله) با انتخاب الگوی مناسب، به اولویت بندی خطرات و آنگاه به اولویت بندی‌های مدیریتی جهت اجرا پرداخت. نهایتاً زمان وقوع زلزله‌های بعدی و میزان انرژی قابل آزاد شدن زمین برای زمان مورد نظر بدست آمده و بزرگی زلزله محاسبه می‌گردد.

فصل اول « کلیات »

۱-۱- مقدمه

فصل دوم « زلزله و علل آن »

۲-۱- تعريف زلزله

۲-۲- انواع زمين لرزه ها

۲-۲-۱- زمين لرزه‌هاي تكتونيكي

۲-۲-۲- زلزله‌هاي آتشفشاني

۲-۲-۳- زمين لرزه‌هاي فروريختي

۲-۲-۴- زمين لرزه‌هاي القايي

۲-۲-۵- زمين لرزه‌هاي ناشي ازانفجارها

۲-۳- امواج زلزله

۲-۳-۱- انواع امواج زلزله

۲-۳-۲- امواج دروني يا پيكري

۲-۳-۲-۱- امواج طولي (P)

۲-۳-۲-۲- امواج برشي (S)

۲-۴- امواج سطحي

۲-۴-۱- موج لاو (love)

۲-۴-۲- موج رايلي (LR)

۲-۵- مناطق زلزله خيز كره زمين

۲-۵-۱- كمربند چين خورده آلپ- هيماليا

۲-۵-۲- كمربند اطراف اقيانوس آرام

۲-۵-۳- كمربند مياني اقيانوس اطلس

۲-۶- شدت زلزله

۲-۷- بزرگي زلزله

۲-۸- انرژي آزاد شده

۲-۹- رابطه شدت و بزرگي

۲-۱۰- خطوط هم لرز

۲-۱۱- گسل و تعاريف مربوط به آن

۲-۱۱-۱- تعريف گسل

۲-۱۱-۲- مشخصات گسل

۲-۱۱-۲-۱- راستاي گسل

۲-۱۱-۲-۳- انواع گسل

۲-۱۱-۳-۱- گسل‌هاي امتداد لغز

۲-۱۱-۳-۲- گسل‌هاي شيب لغز

۲-۱۲- تحليل خطر زلزله

فصل سوم « پیشینه پژوهش »

۳-۱- تاريخچه مطالعات گذشته

۳-۲- طيف حركت زمين

۳-۲-۱- طيف فوريه

۳-۲-۲- طيف قدرت (تابع دانسيته طيفي قدرت)

۳-۲-۳- طيف پاسخ

۳-۳- طول طيف پاسخ

۳-۴- شناخت و مطالعه علل وقوع زلزله

۳-۵- مدل‌های پیش بینی داده‌ها

۳-۵-۱- طبقه‌بندي

۳-۵-۲- رگراسيون

۳-۶- گسل و نقش آن در زلزله

۳-۷- مفهوم طيف پاسخ

۳-۸- شتاب ماكزيمم (PGA)

فصل چهارم « شبکه‌های عصبی مصنوعی »

۴-۱- مقدمه

۴-۲- روش شبکه‌های عصبی مصنوعی

۴-۳- تاريخ شروع استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

۴-۳-۱- شکل گیری ایده شبکه عصبی مصنوعی

۴-۳-۲- تاریخچه شبکه‌های عصبی

۴-۴- شبکه‌های عصبی طبیعی (بیولوژیکی)

۴-۵- مکانیزم عمل شبکه عصبی مصنوعی

۴-۵-۱- قابلیت یادگیری

۴-۵-۳- قابلیت تعمیم دهی

۴-۵-۴- مقاوم بودن

۴-۶- ساختار مدل شبکه عصبی

۴-۷- مدل نرون

۴-۸- توابع محرک (تولید)f

۴-۸-۲- تابع محرک آستانه‌ای دو مقدار حدی

۴-۸-۳- تابع محرک سیگموئید

۴-۹- شبکه‌های عصبی چند لایه پرسپترون

۴-۱۱- نرخ آموزش

۴-۱۲- مومنتم

۴-۱۳- کاهش وزن

۴-۱۴- توضیح چند اصطلاح

۴-۱۵- توقف زود هنگام

۴-۱۶- تأیید دو گانه

۴-۱۷- مسير رفت  و برگشت

۴-۱۷-۱- مسیر رفت

۴-۱۷-۲- مسیر برگشت

۴-۱۸- تنظیم پارامترها

۴-۱۹- توقف

۴-۲۰- ملاحظاتی در مورد الگوریتم پس انتشار خطا

۴-۲۱- انتخاب مقدار اولیه

۴-۲۲- سرعت پایین همگرایی

۴-۲۳- تعداد واحدهای لایه ورودی

۴-۲۴-  تعداد واحدهای لایه میانی

۴-۲۵- رشد  دادن

۴-۲۶- هرس کردن

۴-۲۷- لایه خروجی

۴-۲۸-  نتیجه گیری

۴-۲۹- مکانیسم آموزش در تحليل ريسك، تخمين و پيش‌بيني پارامترهاي طيف پاسخ زلزله و PGA، PGV، PGD

۴-۳۰- طراحی الگوریتم آموزش شبکه عصبی بهینه

۴-۳۲- زلزله‌های دستگاهی رخ داده در گستره طرح

۴-۳۳- بررسي زلزله‌هاي تاريخي و ارائه جمع بندي از لرزه خيزي گستره طرح

۴-۳۳-۱- زمين لرزه ۸۴۰ميلادي(۲۲۵ق) اهواز

۴-۳۳-۲- زمين لرزه ۱۰۸۵ ميلادي (۴۶۴ ه. ش) ارجان

۴-۳۳-۳- زمين لرزه ۱۳۱۶ ميلادي(۷۱۵ه.ق) گلپايگان:

۴-۳۳-۴- زمين لرزه سال ۱۳۴۴ ميلادي (۷۴۵ ه.ق) اصفهان:

۴-۳۳-۵- زمين لرزه ۱۶۶۶ ميلادي(۱۰۷۶ هجري) اردل – هفت تنان:

۴-۳۳-۶- زمين لرزه ۱۷۵۵ ميلادي(۷ژوئن) كاشان:

۴-۳۳-۷- زمين لرزه ۱۷۷۸ ميلادي (۱۵دسامبر) (۱۱۹۲ ه.ق) :

۴-۳۳-۸- زمين لرزه ۱۸۴۴ ميلادي(۱۲ مه) قهرود –كاشان:

۴-۳۳-۹- زمين لرزه‌هاي ۱۸۵۳ ميلادي- ايزد خواست- بابا حيدر- فارسان:

۴-۳۳-۱۰- زمين لرزه ۱۸۸۰ ميلادي – اردل :

۴-۳۳-۱۱- نتيجه گيري اوليه از بررسي زمين لرزه‌هاي تاريخي

۴-۳۳-۱۲- زمين لرزه‌هاي سده بيستم(۱۹۰۰ ميلادي)

۴-۳۳-۱۳- زمين لرزه ۱۵ ژوئيه ۱۹۲۹ ميلادي(ايذه- انديكا)

۴-۳۳-۱۴- زمين لرزه ۲۳ ژانويه ۱۹۰۹ ميلادي سيلاخور

۴-۳۳-۱۵- زمين لرزه ۲۱ مارس ۱۹۲۲ ميلادي

۴-۳۳-۱۶- زمين لرزه ۲۶ ژوئيه ۱۹۸۵ ميلادي – اردل

۴-۳۳-۱۷- زمين لرزه ۲ مارس ۱۹۶۰ ميلادي

۴-۳۳-۱۸- زمين لرزه ۲۴ مارس ۱۹۶۰ميلادي

۴-۳۳-۱۹- زمين لرزه ۱۰مه ۱۹۶۰ ميلادي

۴-۳۳-۲۰- زمين لرزه ۲۱ سپتامبر ۱۹۶۰ ميلادي

۴-۳۳-۲۱- زمين لرزه ۶آوريل سال۱۹۷۷ ميلادي ناغان

۴-۳۳-۲۲- زمين لرزه ۱ ژوئن ۱۹۸۴ ميلادي

۴-۳۳-۲۳- زمين لرزه ۲۸ مارس ۱۹۸۵ ميلادي كوهرنگ

۴-۳-۲۴- زمين لرزه ۶ آوريل ۱۹۸۵ ميلادي كوهرنگ

۴-۳۴- گسل‌های فعال بنیادی و کواترنری گستره طرح

۴-۳۵- گسله‌هاي متوسط

۴-۳۶- گسله‌هاي فرعي

۴-۳۷- مناطق لرزه خیز و گسلهای شهرستان سامان

فصل پنجم « انجام تحلیل و نتیجه گیری »

۵-۱- مقدمه

۵-۲- انجام تحلیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

۵-۴- نتایج به دست آمده

۵-۴-۱- پیش بینی بزرگی زلزله

۵-۴-۲- پیش بینی زمان وقوع زلزله

۵-۵- پیش بینی زلزله‌های آتی

۵-۶- نتیجه گیری

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0