قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 94 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

نقش مديريت بحران در كاهش اثرات زلزله در سطوح شهري – مطالعه موردي شهر شهركرد

از آنجائی که استان چهارمحال و بختیاری در مجاورت سلسله جبال زاگرس قراردارد و شهرکرد نیز  جزء مناطق با خطر نسبی بالا می باشد، شناسائی هر چه بهتر نقاط ضعف و قوت منطقه و انجام اقدامات پیشگیرانه  در جهت کاهش خسارات و تلفات ناشی از زلزله را  لازم و ضروری می سازد. لذا در این پژوهش ضمن بررسی شرایط زمین ساختی اعم از گسلهای موجود منطقه و سوابق زلزله های گذشته، نقاط ضعف وقوت شهر شناسائی و تحليل ابعاد مختلف مدیریت بحران در مناطق چهارگانه شهرداری (۲۸ناحیه) شهرکرد انجام گردیده است.

در اين راستا، از روش معياري _ تحليلي براي تحليل ابعاد كالبدي و خصوصيات جمعيتي شهرکرد از نظرآسيب پذيري زلزله استفاده و به تحليل معابر، تجهيزات امدادرساني، آتش نشاني وتراکم جمعیتی مناطق پرداخته شده است و در كنار آن از روش مقايسه اي براي جمع بندي يافته ها و تعيين سلسله مراتب آسيب پذيري مناطق مختلف شهري استفاده شده است. ابزارهاي اين تحقيق شامل:جمع آوری اطلاعات از مرکز آمار، طرح جامع شهر، ادارات و سازمانهای ذی ربط، مشاهده، پژوهش ميداني، منابع كتابخانه اي بوده است.

در اين پژوهش، از تكنيك تحليلیبرای ارائه راهبردها و اقدامات ضروري استفاده شده و جدول زمانبندي اقدامات و سازمانهاي مسؤل به عنوان برنامه عمل ارائه شده است. بر مبناي يافته هاي تحقيق، نواحی ۶، ۷، ۸، ۱۳، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ دارای آسیب پذیری بالا و نواحی۳، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۲ و ۲۴ دارای آسیب پذیری متوسط و  نواحی ۱، ۲، ۴، ۵، ۹، ۱۴، ۱۶، ۱۹ و ۲۳ دارای آسیب پذیری کم می باشند.بازنگري در طرح تفصيلي،اصلاح معابرکم عرض، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی و غیر فنی، جلوگیری از افزایش تراکم غیر مجاز، بهسازي و مقاومسازی اماکن عمومی و تاسیسات مهم، ترمیم و تقویت مجتمع های تجاری مسکونی و اداری، تخصيص و تکمیل شش سايت امداد و نجات در نواحی ۱، ۱۰، ۱۹، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ جهت دسترسي سريع و تکمیل چهار مرکز آتش نشانی در مناطق ۱، ۱۰،  ۲۵و ۲۷ براي پيشگيري ازتلفات جاني و مالي به عنوان بخشي از راهبردهاي پيشنهادي ارائه می گردد.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بيان مسأله

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

۱-۴- اهداف تحقيق

۱-۴-۱-    هدف کلی

۱-۴-۲-    اهداف جزئی

۱-۵- فرضیات تحقیق

۱-۵-۱-    فرضیه کلی

۱-۵-۲-    فرضیات جزئی

۱-۶- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

۱-۶-۱-    بخش اول: مبانی نظری تحقیق

۱-۶-۱-۱-زلزله

۱-۶-۱-۲-بافت فرسوده

۱-۶-۱-۳-مقاومت ساختمان

۱-۶-۱-۴-اقدامات پیشگیرانه

۱-۶-۱-۵-تعریف برنامه ریزی کاهش اثرات زلزله

۱-۶-۱-۶-تعريف مديريت بحران

۱-۶-۱-۷-تعریف شرایط بحرانی

۱-۶-۱-۸-تعريف حادثه

۱-۶-۱-۹-تعريف آسيب پذيري

۱-۶-۲-    بخش دوم: مبانی عملی تحقیق

۱-۶-۲-۱-زلزله

۱-۶-۲-۲-انواع زمین لرزه

۱-۶-۲-۳-مديريت بحران

۱-۶-۲-۴-بافت فرسوده

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۲- مقدمه

۲-۲- پیشینه تحقیق

۲-۲-۱-    تحقیقات داخلی

۲-۲-۲-    تحقیقات خارجی

۲-۲-۲-۱- بررسی تجربه ژاپن در برنامه ریزی مقابله با زلزله

۲-۲-۲-۲- بررسی تجربه ایتالیا نقش دیدگاه حاکم بر نظام برنامه ریزی

۲-۲-۲-۳- بررسی تجربه آمریکا و نقش اطلاعات زمین شناسی زلزله

فصل سوم: معرفی جامعه مورد مطالعه،مواد و روش های انجام تحقیقات 

۳-۱- مقدمه

۳-۲- معرفی منطقه مورد مطالعه

۳-۳- بخشی از مطالعات زمين شناسي

۳-۳-۱ –  گسله هاي متوسط و فرعي و فاصله حداقل تا گسلهاي اصلي ناحيه

۳-۴- مواد و روشهای انجام مطالعات : (مطابق فرمت دانشگاه)

۳-۴-۱-    روش تحقیق

۳-۴-۲-    جامعه پژوهش

۳-۴-۳-    محیط پژوهش

۳-۴-۴-    نمونه پژوهش

۳-۴-۵-    ابزارهاي اين تحقيق شامل

۳-۴-۶-    روش تجزیه و تحلیل داده ها

۳-۴-۷-    شاخصهاي مورد بررسي در اين تحقيق

۳-۴-۸-    مراحل مديريت بحران(چرخه عملیات مدیریت بحران)

۳-۴-۹-    طرح و راهبرد پیشنهادی مدیریت بحران

۳-۴-۹-۱-برآورد آسيب پذيري

۳-۴-۹-۲-کاهش خسارات سازه ای

۳-۴-۹-۳-بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی سازه های موجود

۳-۴-۹-۴-تجهیزات امداد و نجات

۳-۵- معیارهای انتخاب نمونه

۳-۵-۱-    معیارهای زمین ساختی

۳-۵-۲-    برآورد دوره بازگشت زمین لرزه های منطقه

۳-۵-۳-    بررسی خطرات ناشي از زمين لغزش و گسلش

۳-۵-۴-    معیار تاثیر دما محیط

۳-۵-۵-    معیارهای کالبدی

۳-۵-۶-    تعیین آسیب پذیری معابر و شبکه های حمل ونقل

۳-۵-۷-    تعیین آسیب پذیری ساختمانها

۳-۵-۸-    تعیین آسیب پذیری شبکه گاز

۳-۵-۹-    بررسی و تعیین آسیب پذیری شبکه های آب

۳-۵-۱۰-معیار آسیب پذیری جمعیتی

 فصل ۴ : تحلیل داده ها 

۴-۱- مقدمه

۴-۲- بررسی علل انتخاب شهرکرد

۴-۲-۱-    مشخصات زمین شناسی منطقه

۴-۲-۲-    برآورد دوره بازگشت زمین لرزه های منطقه

۴-۲-۳-    بررسی میزان آسیب پذیری شهرکرد بر اساس فاصله از گسل مسبب

۴-۲-۴-    بررسی پدیده تشدید یا بزرگنمائی زلزله

۴-۲-۵-    بررسی پدیده روانگرائی

۴-۲-۶-    بررسی خطرات ناشي از زمين لغزش و گسلش

۴-۲-۷-    بررسی اهمیت فرونشست زمین

۴-۲-۸-    بررسی حداکثر و حداقل درجه حرارت

۴-۲-۹-    معیارهای کالبدی

۴-۲-۱۰-تعیین آسیب پذیری ساختمانهای شهرکرد

۴-۲-۱۱-تعیین آسیب پذیری شبکه های حمل و نقل

۴-۲-۱۲-تعیین آسیب پذیری شبکه گاز

۴-۲-۱۳-بررسی و تعیین آسیب پذیری شبکه های آب

۴-۲-۱۴-معیار آسیب پذیری نسبی بیمارستانها و مراکز درمانی

۴-۲-۱۵-بررسی آسیب پذیری نسبی ایستگاههای آتش نشانی

۴-۲-۱۶-بررسی و تحلیل ساختار جمعیتی

۴-۲-۱۷-بررسي مكاني گروه هاي جمعيت در شهر

۴-۲-۱۸-تراكم جمعيت

۴-۲-۱۸-۱-بعد خانوار و نرخ خانوار در واحد مسكوني

۴-۳- طراحي برنامه استراتژيك

۴-۴- طراحي برنامه عمل

فصل ۵ : نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه

۵-۲- نتیجه گیری و موارد ضروری قابل توجه

۵-۲-۱-    بازدید از ساختمانها

۵-۲-۲-    موارد قابل کنترل در نواحی و مناطق مختلف شهر

۵-۲-۳-    ملاحظات شریانهای حیاتی

۵-۲-۳-۱-موارد مورد بررسی در آپارتمانها و مجتمع های مسکونی

۵-۲-۳-۲-موارد مورد بررسی در فروشگاهها و مراکز تجاری

۵-۲-۳-۳-موارد مورد بررسی در مراکز درمانی

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0