قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 142 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

مطالعه جامع بر عملکرد لرزه‌ای پل‌های پیش ساخته پس کشیده مسلح به انواع میراگرها تحت زلزله‌های نزدیک گسل

يكي از مسائل مهم درطراحي ومقاوم سازي پل‌ها كنترل نيرو وتغييرمكان هاي لرزه‌اي مي‌باشد اين كنترل با افزايش سختي پايه‌ها، افزايش اتلاف انرژي در سازه و يا با كاهش انرژي ورودي به سازه قابل دسترس مي‌باشد. راه حل دوم و سوم به دليل ممانعت از افزايش نيروهاي داخلي درسازه كه منجر به شكست‌هاي تردويادرصورت طراحي مناسب منجر به تشكيل مفصل پلاستيك درسازه مي‌شود، داراي برتري مي‌باشد. همچنين پل‌ها به دليل خصوصيات ويژه‌اي كه دارند بستر مناسبي براي استفاده از سيستم‌هاي مستهلك كننده انرژي مي‌باشند، بطوريكه مي‌توان قسمت اصلي سازه يعني عرشه را از پايه‌ها، به راحتي جدا نموده و انواع تجهيزات مستهلك كننده انرژي رادراين مكان(بين عرشه و پايه) قرارداد. امروزه تعداد زيادي از وسايل اتلاف كننده انرژي و جداسازهاي لرزه‌اي در پلها به كار برده شده است كه مهمترين وسايل به كاربرده شده ميراگرهاي ويسكوز‌، میراگر‌های سیال لزج، میراگر‌های اصطکاکی‌، میراگر‌های جرمی وانواع مختلف جداسازها مي‌باشد.

آنچه در ابتدا‌ی مطالعه مطرح شده است تاثیر میرایی بر رفتار سازه تحت بار‌های دینامیکی بوده است، همانطور که بیان شده است هم از لحاظ تئوریک و هم از لحاظ عملی و آزمایشگاهی تاثیر میراگر‌ها بر رفتار دینامیکی سازه‌ها قابل بررسی می‌باشد. سپس انواع میرایی و میراگرهای متنوعی مورد بررسی قرار گرفتند، در این بین نمونه‌هایی از میراگر‌ها که کاربرد گسترده در امر پل سازی از آنها می‌شود به منظور ادامه‌ی مطالعه انتخاب شدند. از طرفی مسئله‌ی فاصله‌ی سازه از چشمه‌ی لرزه زا بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

در زلزله‌های رخ داده در گذشته به اثبات رسیده است که مسئله‌ی فاصله‌ی سازه از چشمه‌ی لرزان بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند از پارامتر‌های اساسی مطالعه باشد.در ادامه‌ی مطالعه نحوه‌ی مدلسازی پل‌های بتنی پیش ساخته و پس کشیده و انواع میراگر‌ها در نرم افزار sap2000مورد بررسی قرار گرفت در نهایت مدل پل به صورت سه دهانه‌، که به طول ۸۰متر می‌باشد نیز در نظر گرفته شد. از دیگر مشخصات پل‌، حد اکثر عمق عرشه بتنی در روی تکیه گاه‌ها برابر ۴ متر می‌باشد.

که این ضخامت به صورت سهمی در طول پل متغیر است وحداقل در وسط به ۱٫۵ متر می‌رسد. پهنای عرشه بتنی ۱۱ متر و پهنای عبور گاه پل ۸٫۵ متر می‌باشد. سیستم عرشه بصورت مقطع بتنی جعبه‌ای با شاهتیر‌های پس کشیده می‌باشد. به منظور بررسی اثر میراگر‌های مختلف تحت چند شتابنگاشت سازه مدل و تحلیل شد و در این بین با توجه به نمودارهای ترسیم شده که نمودار‌های تاریخچه زمانی عرشه‌ی پل با توجه به انواع میراگر‌ها می‌بودند نیز تاثیر انواع میراگر مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به منظور بررسی اثرات فاصله از مرکز چشمه‌ی لرزه زا چند شتاب نگاشت ثبت شده در حوزه‌ی نزدیک گسل و چند شتاب نگاشت حوزه‌ی دور از گسل نیز به سازه‌ی پل اعمال شده و تغییرات جابجایی حداکثر نسبت به تغییرات شتاب طیفی نیز ترسیم شد و در نتیجه‌ی نمودار‌های مذبور پی برده شد که انهدام و یا توقف بهره برداری تحت زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک می‌تواند در شتاب‌های بیشینه‌ی زمین نسبتا کمتر نسبت به زلزله‌های حوزه‌ی دور نیز رخ دهد.

فصل اول « کلیات »

۱-۱٫ مقدمه

۱-۲٫ سوابق مربوط به پیشینه نظری و عملی

۱-۳٫ سوالات تحقیق

۱-۴٫ ضرورت انجام تحقیق:

۱-۵٫ اهداف تحقیق

۱-۶٫ روش انجام تحقیق

۱-۷٫ ساختار رساله

 

فصل دوم « ادبیات، اصول و مبانی موضوع »

۲-۱٫ مقدمه

۲-۲٫ عملکرد لرزه‌ای پل‌ها در زلزله‌های گذشته

۲-۲-۱٫ جابجایی‌های لرزه ای

۲-۲-۲٫ زوال دهانه پل‌ها ناشی از نشیمنگاه ناکافی در درزهای جابجایی

۲-۲-۳٫ بزرگنمایی جابجایی ناشی از اثرات خاک

۲-۲-۴٫ برخورد بین قاب‌های پل

۲-۲-۵٫ فرونشست کوله ها

۲-۲-۶٫ زوال ستون ها

۲-۲-۶-۱٫ زوال ناشی از عدم شکل پذیری و مقاومت خمشی

۲-۲-۶-۱-۱٫ مقاومت خمشی ناکافی

۲-۲-۶-۱-۲٫ مقاومت خمشی غیر قابل اعتماد ستون ها

۲-۲-۶-۱-۳٫ شکل پذیری خمشی ناکافی

۲-۲-۶-۱-۴٫ قطع نادرست میلگرد‌های ستون

۲-۲-۶-۲٫ زوال برشی ستون

۲-۲-۷٫ زوال اتصالات

۲-۲-۸٫ زوال پی ها

۲-۳٫ کاربرد میراگر‌ها در کاهش پاسخ لرزه‌ای پل ها

۲-۴٫ رفتار دینامیکی یک سیستم یک درجه آزادی

۲-۴-۱٫ ارتعاش آزاد

۲-۴-۲٫ ارتعاش اجباری

۲-۵٫ میرایی

۲-۵-۱٫ ميـرايي لزج

۲-۵-۲٫ ميـرايي كولمب

۲-۵-۳٫ ميـرايي ناشي از مجذور سرعت

۲-۵-۴٫ ميـرايي ماده

۲-۵-۵٫ ميرايي مواد ويسكوالاستيك

۲-۶٫ سیستم‌های کنترل

۲-۶-۱٫ سیستم کنترل غیر فعال

۲-۶-۲٫ سیستم‌های کنترل فعال

۲-۶-۳٫ سیستم کنترل نیمه فعال

۲-۶-۴٫ سیستم‌های کنترل دوگانه

۲-۷٫ انواع میراگر

۲-۷-۱٫ میراگر‌های اصطکاکی:

۲-۷-۲٫ میراگر‌های فلزی (تسلیمی)

۲-۷-۳٫ ميراگرهاي آلياژي

۲-۷-۴٫ میراگر‌های ویسکوز

۲-۷-۵٫ میراگر‌های جرمی

۲-۷-۶٫ ميراگرهاي مايع لزج

۲-۷-۷٫ ميراگر جرم هماهنگ شده

۲-۸٫ جداساز‌های لرزه ای

۲-۹٫ جمع بندی

فصل سوم « روش تحقیق »

۳-۱٫ مقدمه

۳-۲٫ روش اجزای محدود

۳-۳٫ روش تحقیق

۳-۳-۱٫ مدلسازی یک پل خاص بدون میراگر

۳-۳-۲٫ مدلسازی پل مرحله‌ی قبل با استفاده از میراگر

۳-۳-۳٫ بررسی اثرات حوزه‌ی نزدیک گسل:

۳-۴٫ جمع بندی

فصل چهارم « تفسیر داده‌ها و نتایج »

۴-۱٫ مقدمه

۴-۲٫ مدلسازی پل‌های پیش ساخته پس کشیده در نرم افزار sap2000

۴-۲-۱٫ نیروهای موثر در رفتار پل

۴-۲-۱-۱٫ آئین نامه بارگذاری پل‌های راه آشتو(HS20)

۴-۲-۱-۲٫ بارگذاری پیشنهادی آیین نامه‌ی ایران

۴-۲-۲٫ مشخصات مدل

۴-۲-۳٫ معرفی خط مرجع

۴-۲-۴٫ معرفی مقطع عرشه

۴-۲-۵٫ معرفی اطلاعات مربوط به پایه‌های کناری

۴-۲-۶٫ معرفی اطلاعات مربوط به پایه‌های میانی

۴-۲-۷٫ معرفی مقطع متغیر شاهتیر جعبه ای

۴-۲-۸٫ معرفی پس کشیدگی شاهتیر‌ها و دال

۴-۲-۹٫ معرفی تحلیل بارگذاری متحرک

۴-۲-۱۰٫ تحلیل مدل و مشاهده نتایج خروجی

۴-۲-۱۱٫ بررسي استفاده از تجهيزات مستهلك كننده انرژي در رفتار لرزه‌اي پل ها

۴-۲-۱۱-۱٫ شرح تجهيزات مستهلك كننده انرژي

۴-۲-۱۱-۱-۱٫ ميراگر فلزي جاري شوند ه

۴-۲-۱۱-۱-۲٫ ميراگر ويسكوز

۴-۲-۱۱-۱-۳٫ جداساز‌های سربی – لاستیکی

۴-۲-۱۱-۲٫ مشخصات زلزله ورودی

۴-۲-۱۱-۳٫ ارزيابي آسيب پذيري

۴-۲-۱۱-۴٫ نتايج حاصل از افزودن ميراگر فلزي جاري شونده

۴-۲-۱۱-۵٫ نتایج حاصل از میراگر ویسکوز

۴-۲-۱۱-۶٫ نتایج حاصل از افزودن جداساز‌های سربی – لاستیکی

۴-۲-۱۱-۷٫ بررسی اثرات فاصله از ساختگاه

۴-۲-۱۱-۷-۱٫ مشخصات زمين لرزه نزديك گسل

۴-۲-۱۱-۷-۲٫ مرور نتایج مربوط به اثرات زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک و دور از گسل بر روی مدل پل پیش ساخته و پس

کشیده

۴-۳٫ جمع بندی

فصل پنجم « نتیجه گیری و پیشنهادات »

۵-۱٫ مقدمه

۵-۲٫ جمع بندی و نتیجه گیری

۵-۳٫ نتیجه گیری

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0