قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 104 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای ديامتيک‌ فرازيده به منظور تعيين هندسه‌ی بهينه

با پيشرفت علوم و تكنولوژي، نوآوري‌هاي بسياري در زمينه‌ی مهندسي سازه و بهینه‌سازی آنها رخ نموده است كه نمونه‌اي از آن سازه‌هاي فضاكار مي‌باشد. در مقايسه‌ی با ساير سيستم‌هاي سازه‌اي، سازه‌ی فضاكار داراي چندين مزيت اساسي است كه با توجه به زلزله خيز بودن كشور ایران، سبكي و صلبيت بالای اين سازه‌ها بيش از هر چيز چشم‌گير مي‌باشد. از انواع سازه‌های فضاکار می‌توان به شبکه‌های تخت، چلیک‌ها و انواع گنبدها اشاره نمود.

همچنین در حالت پیشرفته می‌توان فرم‌های تکمیل یافته‌ی سازه‌های فضاکار را بر اساس سازه‌های اولیه ایجاد کرد. بدین مفهوم که علاوه بر تکنیک‌های ساده برای تولید انواع تاشه‌های سازه‌های فضاکار تکنیک‌های دیگری نیز با اهداف مختلف تاشه‌پردازی وجود دارند که کاربرد‌یترین این تکنیک‌ها تحت توابعی چون فرازش تعریف می‌شوند. این توابع در حقیقت با ایجاد تغییراتی در مدل‌های ابتدایی، اهداف طراحی که مهمترین آنها در خصوص سازه‌های فضاکار کاهش هزینه‌ها و عملکرد مطلوب می‌باشد را برآورده می‌کنند. در این تحقیق گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک با اعمال فرازش در چهار گروه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که هر يک از فرم‌هاي سازه‌هاي فضاکار تحت کنش‌های مختلف که از انواع آن می‌توان به کنش‌های دینامیکی مانند زلزله و کنش‌های استاتیکی مانند وزن و  برف اشاره کرد، رفتار خاصي دارند و لذا  هر يک از آنها نيازمند رفتارشناسي خاص خود با توجه به ويژگي‌هاي منحصر به فرد مي‌باشند. در اين بين فرم‌هاي تکمیل یافته‌ی سازه‌های فضاکار مانند گنبدهای فرازیده به دليل تاشه‌پردازي خاص خود از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند. در این تحقیق از تابع تکمیلی فرازش چلیکی که بهترین تطبیق را با گنبدهای دیامتیک دارد استفاده شده است و مراحل تاشه‌پردازی گنبدها با استفاده از نرم افزار FORMIAN و تحلیل و طراحی آنها با استفاده از نرم‌افزار SAP2000 و بر اساس آنالیز استاتیکی خطی و همچنین آنالیز غیر خطی تاریخچه‌ی زمانی انجام شده است.

رفتارگنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک تحت کنش‌های فوق‌الذکر با بررسی نسبت‌های خیز به دهانه‌ در گنبدهای پایه و همچنین بررسی ابعاد هندسی فرازش ایجاد شده مورد مطالعه قرار گرفته و نسبت‌های هندسی و ابعادی از فرازش که منجر به کمترین وزن در گنبدها می شوند، برای گروه‌های مختلف محاسبه شده است. بطور کلی نتایج نشان می‌دهد که اعمال فرازش مناسب در گنبد دیامتیک می‌تواند منجر به بهبود عملکرد سازه شود.

 

فصل اول : کلیات

۱-۱٫ مقدمه

۱-۲٫ معرفی سازه‌های فضاکار

۱-۳٫ انواع سازه‌های فضاکار

۱-۳-۱٫ سازه‌ی فضاكار تخت یک لایه

۱-۳-۲٫ سازه‌ی فضاكار تخت دو لایه

۱-۳-۳٫ سازه‌ی فضاكار چلیک

۱-۳-۴٫ سازه‌ی فضاكار گنبد

۱-۴٫ اتصالات در گنبدها

۱-۵٫ اهداف و گستره

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

فصل سوم : تاشه‌پردازی گنبد‌های تک لایه‌ی ديامتيک فرازش‌يافته

۳-۱٫ مدل‌سازي و تاشه‌پردازي گنبدها

۳-۱-۱٫ کليات

۳-۱-۲٫ تعريف تاشه‌پردازي

۳-۱-۳٫ يكانه، تژ، لاد و فرمكس

۳-۱-۴٫ توابع فرمکسی

۳-۱-۵ . برماره‌ی گنبدها

۳-۲٫ تاشه‌پردازی گنبد ديامتيک

۳-۲-۱٫ کليات

۳-۲-۲٫ برماره‌ی ديامتيک

۳-۲-۳٫ توابع استفاده شده در تاشه‌پردازی گنبد ديامتيک

۳-۲-۴٫ بافتار ولايه‌بندی گنبدهای ديامتيک

۳-۳‌. فرازش و بهینه‌سازی در سازه‌های فضاکار

۳-۳-۱‌. کليات

۳-۳-۲٫ تعریف فرازش

۳-۳-۳٫ تاشه‌پردازی فرازش

۳-۳-۴٫ توابع استفاده شده در تاشه‌پردازی گنبد ديامتيک فرازش‌يافته

 فصل چهارم : مدل‌سازی و معرفی گنبدهای مورد مطالعه

۴-۲‌. گروه ۱ : گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک ساده با نسبت‌های مختلف خیز به دهانه

۴-۳٫ گروه ۲ : گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک فرازش‌یافته با نسبت‌های مختلف هندسی در گنبد پایه

۴-۴٫ گروه ۳ : گنبدهای دیامتیک تک لایه‌ی فرازش‌یافته با خیز ثابت و دهانه‌ی متغییر در فرازش چلیکی

۴-۵ . گروه ۴ : گنبدهای دیامتیک تک لایه‌ی فرازش‌یافته با دهانه‌ی ثابت و خیز متغییر در فرازش چلیکی

۴-۶‌. مقاطع استفاده شده در گنبدها

فصل پنجم : بهینه‌یابی گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک فرازش‌یافته تحت بارگذاری ثقلی

۵-۱٫ بارگذاری ثقلی

۵-۱-۱٫ کليات

۵-۱-۲٫ بارهای مرده

۵-۱-۳٫ بارهای ناشی از برف و عوامل مؤثر بر آن

۵-۲٫ بارگذاری ثقلی در گنبدهای دیامتیک تک لایه‌ی فرازش‌یافته

۵-۲-۱٫ بارهای مرده

۵-۲-۲٫ بارهای ناشی از برف

۵-۳٫ بارگذاری حرارتی

۵-۴٫ ترکیبات بارگذاری در آنالیز و طراحی گنبدها تحت بارهای ثقلی

۵-۵٫ تحلیل و طراحی گنبدها تحت بارهای ثقلی

۵-۵-۱٫ روش آنالیز و فرضیات

۵-۵-۲٫ بررسی رفتار وزنی گنبدها در گروه‌های تعریف شده

۵- ۶ . نتیجه‌گیری   

فصل ششم: بررسی رفتار لرزه‌ای گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک فرازش‌یافته

۶-۱-۱٫ کلیات

۶-۱-۲٫ آنالیز غیر خطی تاریخچه‌ی زمانی

۶-۱-۳٫ مشخصات مفصل‌های پلاستیک

۶-۲٫ پارامترهای انتخاب شتاب نگاشت

۶-۲-۱٫ مشخصات زمين‌شناسي، تكتونيكي و لرزه‎اي اصفهان

۶-۲-۲٫ انتخاب شتاب ‌نگاشت

۶-۲-۳٫ مقياس كردن شتاب ‌نگاشت‎ها

۶-۳٫ بررسی زمان تناوب و شکل مدی گنبدها

۶-۳-۲٫گنبدهای گروه ۱

۶-۳-۲٫گنبدهای گروه ۲

۶-۳-۳٫گنبدهای گروه ۳

۶-۳-۴٫گنبدهای گروه

۶-۴٫ مد مؤثر   ۶۵

۶-۴-۱٫ گنبدهای گروه ۱

۶-۴-۲٫ گنبدهای گروه ۲

۶-۴-۳٫ گنبدهای گروه ۳

۶-۴-۴٫ گنبدهای گروه ۴

۶-۵٫ ناپایداری در گنبدها

۶-۵-۱٫ بررسي ناپايداري در سازه‌هاي فضاكار به روش الاستيک و الاستوپلاستيک

۶-۵-۲٫ تغییرمکان‌های جانبی گنبدها

۶-‌۶٫ بررسی رفتار وزنی گنبدها

۶-۷٫ نتیجه‌گیری

فصل هفتم : بررسی رفتار گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک فرازش‌یافته تحت بارباد

۷-۱٫کلیات

۷-۲٫ تعاریف

۷-۳٫ روش‌های محاسبه‌ی بارهای باد

۷-۴٫ تعیین فشار باد

۷-۴-۱٫ فشار متناظر با سرعت مبنا، q

۷-۴-۲٫ ضریب بادگیری، Ce

۷-۴-۳٫ ضریب تندباد، Cg

۷-۴-۴٫ ضریب فشار بیرونی، Cp

۷-۵٫ فشار خالص ناشی از باد

۷-۶٫ نیروی ناشی از باد بر اجزای گنبد

۷-۷٫ بارگذاری گنبدهای مورد مطالعه

۷-۷-۱٫ گنبدهای گروه ۱ (گنبدهای بدون فرازش)

۷-۷-۲٫ گنبدهای گروه ۲ و۳ و۴ (گنبدهای فرازش‌یافته)

۷-۸٫ بررسی رفتار وزنی گنبدها تحت بارگذاری باد

۷-۹٫ نتیجه‌گیری

فصل هشتم : نتیجه‌گیری

۸-۱٫ کلیات

۸-۲٫ نتایج

۸-۳٫ پیشنهادات

 

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0