قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 337 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست

حوضه آبریز بشار در جنوب غربی ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد در منطقه­ای کوهستانی واقع شده است. رودخانه بشار که آبراه خروجی این حوضه می­باشد، یکی از سرشاخه­های اصلی رودخانه کارون بزرگ
می­باشد که به علت بالا بودن میزان بارندگی، سالانه سیلاب­های فراوانی در حوضه پدید می­آید. با توجه به واقع شدن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بالادست حوضه بشار و سدها، تاسیسات و اراضی کشاورزی زیادی در پایین دست این حوضه، تعیین سیلاب حوضه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق جهت شبیه سازی فرآیند بارش- ­رواناب، ابتدا با به­کارگیری الحاقیه‌ArcHydro ، HEC-GeoHMS و نقشه DEM  منطقه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی، مرز زیرحوضه‌ها و شبکه ‌آبراهه­ها و سایر خصوصیات فیزبوگرافی حوضه استخراج گردید. در ادامه آمار ایستگاه­های هیدرومتری و باران­سنجی موجود در منطقه جمع آوری و به همراه نتایج حاصل از فیزیوگرافی حوضه به نرم افزار HEC-HMS منتقل گردید. سپس جهت
شبیه سازی هیدروگراف سیلاب حوضه در دو شرایط رطوبتی خشک و مرطوب از مدل­های هیدروگراف واحد کلارک، SCS و اشنایدر استفاده گردید و برای روندیابی رودخانه­های حوضه روش ماسکینگام انتخاب شد. از میان بیش از ۴۰ واقعه بارش- رواناب ثبت شده، ۸ واقعه انتخاب گردید که ۴ تای آن­ها در حالت خشک و ۴ تای دیگر در حالت مرطوب می­باشند. سپس پارامترهای مدل بر اساس ۶ هیدروگراف مشاهده­ای سیل مورد واسنجی و بر اساس ۲ هیدروگراف مشاهده­ای دیگر ارزیابی شد. و پارامترهای بهینه مدل هیدروگراف واحد کلارک، SCS و اشنایدر برای حوضه آبریز مورد اشاره استخراج گردید. در آخر حداکثر دبی سیلاب با دوره بازگشت‌های مختلف برای زیرحوضه‌های مختلف حوضه‌ بدست آمد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از حداکثر دبی پیک زیر حوضه‌ها و مساحت آن‌ها، به ازای دوره بازگشت‌های مختلف، رابطه‌ دبی- مساحت برای هر کدام از زیر حوضه‌­ها استخراج گردید.

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهداف و ضرورت‌­های انجام پژوهش

۱-۴- فرضیات تحقیق

۱-۵- ساختار پایان نامه

۱-۶- تعریف واژه‌­ها

فصل دوم: پیش زمینه و سابقه پژوهش

۲-۱- مقدمه

۲-۲- انواع مدل­هاي شبيه­ساز

۲-۲-۱- مدل­هاي يكپارچه در مقابل مدل­هاي توزيعي

۲-۲-۲- مدل­هاي تك واقعه­اي در مقابل مدل­هاي فرآيند پيوسته

۲-۳- معيارهاي انتخاب مدل

۲-۴- مدل­هاي پركاربرد و سوابق كاربرد مدل­ها در مطالعات  PMF

۲-۵- سابقه پژوهش

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱- مقدمه

۳-۲- منطقه مورد مطالعه

۳-۳-وضعیت هواشناسی و اقلیمی حوضه مورد مطالعه

۳-۳-۱- شبکه ایستگاه­های باران­سنجی

۳-۳-۲- کنترل داده­های بارش

۳-۳-۳- تخمین بارندگی در سطح حوضه

۳-۳-۳-۱- روش چند ضلعی­های­تیسن                   

۳-۳-۴- فراوانی وقوع

۳-۴- ایستگاه­های هیدرومتری

۳-۴-۱- ايستگاه بشار- قلات

۳-۴-۲- ايستگاه ياسوج

۳-۴-۳- ايستگاه مهريان

۳-۴-۴-  ايستگاه شاه مختار

۳-۴-۵- کنترل داده­های هیدرومتری

۳-۵- انتخاب رویدادهای مورد مطالعه

۳-۶- تهیه نقشه­های اولیه با استفاده از سیستم GIS

۳-۶-۱- تهیه نقشه DEM منطقه

۳-۶-۲- تهیه نقشه شبکه آبراهه­های منطقه

۳-۷- مشخصات حوضه

۳-۷-۱- ترسیم مرز  زیرحوضه­ها

۳-۷-۲- مساحت حوضه

۳-۷-۳- محیط حوضه

۳-۷-۴- طول آبراهه اصلی

۳-۷-۵- شکل حوضه

۳-۷-۶- ارتفاع حوضه و توزیع ارتفاعات

۳-۷-۶-۱- منحني‌ هيپسومتريك                              

۳-۷-۶-۲- ارتفاع ميانه

۳-۷-۶-۳- ارتفاع متوسط

۳-۷-۷- پروفيل طولي رودخانه

۳-۷-۸- شیب حوضه

۳-۷-۸-۱-شيب آبراهه اصلي    

۳-۷-۸-۲- استخراج شیب حوضه با استفاده از GIS  

۳-۸- حجم رواناب

۳-۸-۱- تلفات اوليه (Ia)

۳-۸-۲- گروه هيدرولوژيكي خاك­ها

۳-۸-۳- چگونگي وضعيت سطحي و استفاده از زمين

۳-۸-۴- رطوبت اوليه خاك

۳-۸-۵- نقش هيدرولوژيكي مجموعه خاك و پوشش آن

۳-۸-۶- برآورد رواناب (جريان مستقيم)

۳-۸-۷- كاربرد روش SCS

۳-۹- زمان تمرکز

۳-۹-۱- روش پیشنهادی سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS)

۳-۹-۲- معادله کرپیچ

۳-۹-۳- معادله برانس بای- ویلیامز

۳-۹-۴- معادله کالیفرنیا

۳-۱۰- جداسازی دبی پایه

۳-۱۱- روش­هاي برآورد سيلاب

۳-۱۱-۱- روش­هاي تجربي مبتنی بر سطح حوضه

۳-۱۱-۱-۱- روش کریگر                                     

۳-۱۱-۱-۲- رابطه دیکن                                       

۳-۱۱-۱-۳- روش فولر                                         

۳-۱۱-۲- روش­هاي هيدروگراف واحد

۳-۱۱-۲-۱- هيدروگراف واحد  SCS

۳-۱۱-۲-۲- هيدروگراف واحد اشنايدر        

۳-۱۱-۲-۳- هيدروگراف واحد لحظه­اي كلارك         

۳-۱۲- رونديابي سيلاب در شبكه رودخانه­ها

۳-۱۲-۱- روش ماسکینگام

۳-۱۲-۲- روش تاخیر

۳-۱۳- آناليز فركانس سيلابهاي حداكثر يك­روزه

۳-۱۴- اولویت­بندی زیرحوضه­ها از لحاظ سیل­خیزی

۳-۱۵- تشريح مدل  HEC-HMS

۳-۱۵-۱- ساختار اصلی مدل

۳-۱۵-۱-۱- بخش شبيه سازي اجزاي حوضه                       

۳-۱۵-۱-۲- بخش تجزيه و تحليل داده­هاي هواشناسي        ­      

۳-۱۵-۱-۳- تشريح بخش مشخصه­هاي كنترلي                           

۳-۱۵-۱-۴- تشريح بخش برآورد پارامترها و بهينه سازي           

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱- مقدمه

۴-۲- نتایج واسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی خشک

۴-۲-۱- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۳/۱۲/۶۵

۴-۲-۲- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۶/۱۰/۷۶

۴-۳- اعتبارسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی خشک

۴-۳-۱- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در رویداد ۲۷/۱۲/۷۶

۴-۴- انتخاب بهترین مدل جهت شبیه سازی بارش-رواناب در شرایط رطوبتی خشک

۴-۵- نتایج واسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی مرطوب

۴-۵-۱- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۰/۰۹/۷۳

۴-۵-۲- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۷/۱۲/۷۴

۴-۵-۳- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۶/۰۱/۷۶

۴-۶- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی مرطوب

۴-۶-۱- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در رویداد ۲۳/۱۲/۷۴

۴-۷- انتخاب بهترین مدل جهت شبیه سازی بارش- رواناب در شرایط رطوبتی مرطوب

۴-۸- نتایج تحلیل فراوانی بارش حداکثر روزانه

۴-۹- شبیه سازی دبی حداکثر سیلاب

۴-۱۰- نتایج محاسبه حداکثر سیلاب روزانه به روش­هاي تجربي مبتنی بر سطح حوضه

۴-۱۱- روابط منطقه­ای بارش- رواناب

۴-۱۲- نتایج اولویت­ بندی زیرحوضه­ها از لحاظ سیل­خیزی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه

۵-۲- نتیجه­ گیری

۵-۳- پیشنهادها

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0