قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 89 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

مدل سازي سازه هاي هيدروليكي در كانالهاي انتقال آب به كمك نرم افزار HEC-RAS مطالعه موردي: كانال انتقال آب مغان

در اين تحقيق از مدل HEC-RAS جهت مدل سازي سازه هاي هيدروليکي در کانال انتقال آب مغان واقع در استان اردبيل، شهرستان پارس آباد، شمالغرب ايران استفاده شده است . اين نرم افزار توسط مرکز مهندسي ارتش آمريکا به عنوان سيستم تجزيه و تحليل هيدروليکي ارايه شده است. هدف از اين تحقيق بررسي تغييرات هيدروليکي و سازه اي ناشي از تغييرات مقطع کانال هاي خاکي به بتني مي باشد.

در بررسي رژيم هيدروليکي کانال هاي انتقال آب با داشتن سطح مقطع و سرعت جريان ساير مولفه هاي جريان نيز قابل حصول بوده و تجزيه و تحليل پروفيل سطح آب امکان پذير است. يکي از مهمترين پارامترهاي تأثيرگذار برروي پروفيل سطح آب جنس بستر کانال و سازه هاي هيدروليکي کانال هاي خاکي و بتني متوالي همزمان با سازه هاي هيدروليکي مي باشدمحاسبات هيدروليکي بصورت دستي امکان پذير نبوده و يا مستلزم صرف ساعت ها وقت و هزينه است.

بر اساس بازديدهاي ميداني وتجربيات قبلي ضرايب زبري براي مقاطع خاکي ومقاطعي كه داراي نيزاروعلفزار مي باشد وداراي مقاطع بتني است تخمين زده شد و واسنجي اين ضرايب درمحل انجام گرفت. سازه هاي هيدروليکي مسيرکانال از قبيل سازه هاي کنترل سطح آب، سازه هاي کنترل جريان و پل ها در مدل، شبيه سازي گرديد.اين تحقيق نشان مي دهد که درکانال هاي خاکي و بتني متوالي ضرايب زبري ازپارامترهاي تأثيرگذار برپروفيل سطح آب مي باشد و باعث افت هيدروليکي جريان مي گردد.همچنين سازه هاي هيدروليکي متوالي در مسير کانال خاکي- بتني پروفيل سطح آب جديدي را ايجاد مي کند.

۱- فصل اول

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بيان مساله اساسي تحقيق

۱-۳- فرضيه‌ها

۱-۴- اهداف مشخص تحقيق

۱-۵- روش شناسي تحقيق

۱-۶- متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي

۱-۷-محاسبه نيمروخ طولی درکانال های باشيب

۱-۸- مطالب پايا ن نامه

۲- فصل دوم ۱۰ ۲-۱- مقدمه

۲-۲- شبيه سازي جريان آب با استفاده از مدل رياضي يك بعدي

۲-۳- شبيه سازي جريان در کانالها با استفاده از نرم افزار

۲-۴- نرم افزارهاي كامپيوتري شبيه‌سازي هيدروليك جريان

۲-۵- پروژه­هاي انجام شده با مدل HEC-RAS

۲-۶ – منابع داخل

۲-۷ – منابع خارج

۳- فصل سوم

۳-۱- كانالهاي باز ومشخصات هندسي مقاطع آنها

۳-۱-۱- مقدمه

۳-۱-۲- تقسيم بندي كانال‌هاي باز

۳-۱-۳-   انواع مقطع كانالها

۳-۱-۴- مشخصات هندسي مقاطع كانالهاي باز

۳-۱-۵- نامگذاري مختلف كانالهاي مصنوعي

۳-۱-۶- طبقه بندي وتشخيص انواع جريان در كانالهاي باز

۳-۱-۷- معادله انرژي

۳-۱-۸- انرژي مخصوص

۳-۱-۹-شكل گيري جريان متغير تدريجي

۳-۱-۱۰-تئوري جريان هاي متغير تدريجي

۳-۱-۱۱- طبقه بندي نيمرخهاي سطح آب

۳-۱-۱۲- تقسيم بندي كلي از روشهاي معمول در محاسبات نيمرخ هاي سطح آب

۳-۲-  مدل رياضي وفيزيكي در مطالعات هيدروليكي

– مقدمه

۳-۲-۱- روندشبيه سازي جريان در رودخانه با استفاده از مدل رياضي يك بعدي

۳-۲-۲- شبيه سازي جريان در روخانه با استفاده از نرم افزار

۳-۲-۳- نرم افزار  HEC-RAS

۳-۲-۴- مدل كامپيوتري HEC-RAS

۳-۲-۵- روش محاسبه پروفيل سطح آب در مدل هيدروليكي HEC-RAS

۳-۲-۶- مراحل محاسبات پروفيل سطح

۳-۳-مؤلفه هاي تحليل هيدروليکي در مدل HEC-RAS

۳-۴- مراحل ايجاد يک مدل هيدروليکي با نرم‌افزار HEC-RAS

۳-۴-۱- شروع يک پروژه با نرم افزار HEC-RAS

۳-۴-۲- وارد کردن داده هاي هندسي

۳-۴-۳-  وارد کردن داده هاي جريان و شرايط مرزي

۳-۴-۴-  انجام محاسبات هيدروليكي

۳-۴-۵-  مشاهده و چاپ نتايج

۳-۵- مشخصات سد وشبكه آبياري وزهكشي مغان

۳-۵-۱- سد انحراف ميل و مغان

۳-۵-۲- كانال‌هاي اصلي و درجه يك،( كانال A)

۳-۵-۳- كانال‌هاي درجه ۲ و ساير تاسيسات آبياري

۳-۵-۴- ايستگاه‌‌هاي پمپاژ

۳-۵-۵- اراضي تحت پوشش شبكه آبياري مغان

۳-۶- وضغيت موجود شبكه آبياري وزهكشي مغان وتاسيسات وابسته

۳-۶-۱- منطقه آبياري

۳-۶-۲- كانال اصلي (كانال A( منطقه آبياري پارس اباد

۳-۷- اراضي تحت پوشش منطقه بيله سوار

۴- فصل چهارم

۴-۱- مقدمه

۴-۲- تدوين مدل شبيه سازي

۴-۳- شبيه سازي کانال خاکي بدون در نظر گرفتن سازه ها

۴-۳-۱- انتقال اطلاعات توليد شده در محيط GISبه نرم افزار HEC-RAS

۴-۴- ويرايش وتكميل اطلاعات كانال بيله سوار در محيط HEC-RAS

۴-۴-۱- شبيه سازي تاسيسات هيدروليك

۴-۴-۲- ورودي داده ها وشرايط مرزي جريان يكنواخت

۴-۵-۱- مقاطع عرضي

۴-۵-۲- وضع موجود

۴-۵-۳- مقايسه وضع موجود وطراحي

۴-۵-۴- پروفيل سطح جريان

۴-۵-۵- سرعت جريان

فصل پنجم :بحث ونتيجه گيري   

۵-۱- بحث ونتيجه گيري

۵ – ۲- پيشنهادات

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0