قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.

كارخانجات و كارگاههاي جديد در مهاجا

كه عليرغم تلاش مسئولين لجستگي در بهينه سازي اين قسمت آنطور كه انتظار مي رفت اين كارخانه ها نتوانسته اند به نحو شايسته اي در پشتيباني لجستكي يگانهاي نهاجا و همسو با ساير يگانهاي پشتيباني كننده حركت نمايند. لذا موضوع انتخابي اين تحقيق وضعيت كارخانجات موجود در نهاجا ميباشد و در اين رابطه تعيين عوامل مؤثر در كاهش كارآئي كارخانجات موجود در نهاجا مورد مطالعه قرار گرفته است و بر اين اساس عواملي چون تجهيزات موجود، ساختار سازماني، وضعيت ايمني و وضعيت آموزش فعلي كاركنان بعنوان متغيرهاي مستقل انتخاب و كاهش كارآئي كارخانجات بعنوان متغير تابع (وابسته) درنظر گرفته شدند. فرضيه هاي مورد مطالعه در اين تحقيق به شرح زير مي باشد.

 • ميزان آموزشهاي ارائه شده به كاركنان كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات كارخانجات موثر است.
 • ميزان تجهيزات واگذاري به كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات مؤثر است.
 • ميزان ايمني اعمال شده در سطح كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات موثر است.
 • ميزان آگاهي مديران كارخانجات در بالارفتن كارآئي كارخانجات فراتر است.
 • ساختاري سازماني كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات موثر است.

اهداف تعيين شده در اين تحقيق به شرح زير ميباشد.

 • تعيين ميزان بار دفتر آموزش ارائه شده به كاركنان كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات.
 • تعيين ميزان تاثير تجهيزات واگذار شده به كارخانجات در بالا رفتن كارآئي آنها
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي مديران كارخانجات در كارآئي كارخانجات
 • تعيين ميزان ساختار سازماني كارخانجات در كارآئي آنها
 • تعيين ميزان تاثير ايمني كارخانجات در اجراي كارآئي كارخانجات نهاجا

برااس متغيرها و فضيه هاي معرفي شده پرسشنامه اي به تعداد ۱۱ سؤال ۵ گزينه اي تنظيم و بين ۳۰ نفر از مسئولين و متخصصين دست اندر كار كارخانجات نهاجا توزيع گرديد و پس از تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات كه با استفاده از جداول، نمودار، ميانگين، انحراف معيار و آزمون (مجذور خي دو) انجام شد مشخص گرديد كه متغيرهاي ذكر شده در كارآئي كارخانجات  تاثير دارند و فرضيه ها تدوين شده مورد تاييد قرار گرفتند و از طرفي آزمون (مجذور خي دو) نشان داد كه يك رابطه معني داري از نظر آماري بين تفاوت فراوانيهاي مشاهده شده و مورد انتظار در هر يك از پاسخهاي سئوالات پرسشنامه وجود دارد كه بر اين اساس نتايج حاصله به شرح زير مي باشد.

با تجزيه و تحليل سئوالات نشان مي دهد كه ميزان لاموزش ارائه شده به كاركنان در حد خيلي كم و تا حدودي وضعيت در سيستم آموزش وجود دارد و هم چنين در مورد ميزان تجهيزات واگذاري مشخص گرديد كه ۷/۶۶ درصد معتقد هستند كه تجيزات واگذاري در حد كم و تا حدودي ميباشد كه نشاندهنده ضعف در فراهم نمودن تجهيزات در كارخانجات ذوب آهن ميباشد و هم چنين ۳/۷۷% معتقد هستند كه تجهيزات كارخانجات قالب سازي در حد كم و تا حدودي كه اينهم نشاندهنده ضعف در ميزان تجهيزات موجود در اين كارخانه مي باشد.

و ۷/۷۶ درصد معتقد بودند كه ايمني كارخانجات در حد كم و تا حدودي ميباشد كه نشاندهنده صنعت هاي ايمني كارخانجات ذوب فلزلت نهاجا مي باشد. و ۳/۷۳ درصد متقد بودند كه ايمني كارخانجات قالب سازي و تراشكاري در حد كم و تا حدودي ميباشد مه فقدان ايمني كافي را در تين بخش نشان مي دهد.

و ۴/۸۳ درصد معتقد بودند كه وضعيت آموزشي كارخانه ذوب فلزات در حد كم و خيلي كم ميباشد و هم چنين ۹۰% معتقد بودند كه آموزش در كارخانه تراشكاري و قالب سازي در حد كم و خيلي كم ميباشد كه نشاندهنده ضعف آموزشي در اين كارخانجات مي باشد.

و ۳/۸۳ درصد معتقد بودند كه نحوه مديريت و توان مديران در حد كم و خيلي كم ميباشد (ث) كه نشان از ضعف مديريت در اين كارخانجات ميرود.

و پيشنهادات در مورد برطرف كردن نارسائيها در اين تحقيق ارائه گرديد كه در فصل پنجم به آنها اشاره گرديده است.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0