قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 126 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

فلسفه و روشهای مقاوم سازی ساختمانهای بنایی موجود در برابر زلزله

تقویت ساختمان موجود، یا ساختمانی که بر اثر زلزله آسیب دیده است معمولا از نظر فنی بسیار پیچیده تر از طرح و اجرای ساختمانی جدید است. نامشخص بودن اجزای سازه ای، و نوع مقاومت مصالح مصرف شده از یکسو و عدم تطابق ساختمان های موجود یا مدل های کلاسیک سازه ای نظیر قاب­های گیردار، قاب­های بادبندی شده و غیره از سوی دیگر، تخمین لرزه ای ساختمان را بسیار دشوار می­کند.

پعلاوه بر این درجه یکپارچگی سقف ها و نیز نحوه اتصال اجزای سازه­ای به یکدیگر نامشخص است. از طرف دیگر تنوع شکل و جزئیات اجرائی در ساختمان­های موجود و تفاوت درجه اهمیتشان موجب می­شود تا روش­ها و سقف قابل قبول برای هزینه ­های تقویت ساختمان­ها یکسان نباشد، انتخاب روش مناسب برای تقویت یا تقویت یا تعمیر هر ساختمان معین تا حدود زیادی به شرایط آن ساختمان و سلیقه و درجه تسلط و آشنایی مهندس طراح با رفتارهای لرزه­ای سازه­ها بستگی دارد.

در اینجا ضمن بررسی رفتار ساختمان­های بنایی در مقابل زلزله و روش­های تعمیر، بازسازی و تقویت اینگونه ساختمان­ها، مبانی محاسباتی در ارزیابی و تقویت ساختمان­ها مورد بحث قرار گرفته است.

فصل اول « بررسی لرزه خیزی ایران »

۱-۱ لرزه خیزی ایران

۱-۲ گزارش برخی از زلزله های چند دهه اخیر

۱-۲-۱ زلزله ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۹ رودبار و منجیل

۱-۲-۲ گزارش تصویری از زلزله بم

۱-۲-۳ اثرات زلزله اول تیر ۱۳۸۱ چنگوره ـ آوج بر ساختمان های بنایی و مختلط

۱-۲-۳-۱ خسارت وارد به ساختمان ها در اثر زلزله چنگوره ـ آوج

۱-۲-۳-۲- گونه های ساختمانی منطقه آوج

۱-۲-۳-۳ ساختمان های بنایی آوج  با سقف طاق ضربی

۱-۲-۳-۵ بررسی آسیب های وارده به ساختمان های منطقه آوج

۱-۲-۳-۶ بررسی علل خرابی ساختمان های مختلط و بنایی منطقه آوج

۱-۲-۴ رفتار و عملکرد ساختمان ها در زلزله داهوییه (زرند)

۱-۳  گستردگی ساختمان های بنایی

فصل دوم « فلسفه بهسازي و تقويت ساختمان‌ها »

۲-۱ فلسفه بهسازی و تقویت ساختمانها

فصل سوم « تئوری حاکم بر رفتار ساختمان­های بنایی »

۳-۱ خواص سازه‌ای و دینامیکی ساختمان­های بنایی

۳-۲ توزیع نیروی زلزله در ساختمان­های بنایی

۳-۳ حالت­های شکست

۳-۳-۱ شکست دیوارهای برشی

۳-۳-۲ شکست دیوارهای عرضی

۳-۴ روش‌های ارزیابی کمی آسیب‌پذیری ساختمان‌های بنایی غیر مسلح

۳-۴-۱ روش ارزیابی دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های موجود

۳-۴-۲ روش ارزیابی فصل هفتم دستورالعمل FEMA273 , FEMA356

۳-۴-۳ روش­های ارزیابی لانگ – باخمن

۳-۵ استفاده از روش قاب معادل در ارزیابی ساختمان­های مصالح بنایی

۳-۶ دلیل بنیادی ناپایداری لرزه­ای ساختمان­های آجری غیر مسلح در برابر زلزله

۳-۷ ماهیت نیروهای زلزله

۳-۸ عملکرد ساختمان­های آجری غیر مسلح در مقابل زلزله

۳-۹ مقاومت جانبی دیوار برشی غیر مسلح

۳-۱۰ تقویت لرزه­ای ساختمان­های بنایی

۳-۱۰-۱ روش تسلیح دیوارهای آجری

۳-۱۰-۲ روش کلاف بندی دیوار آجری

۳-۱۱ خواص سازه­ای و دینامیکی قاب­های مرکب

۳-۱۱-۱ مقدمه

۳-۱۱-۲ اندر کنش قاب و میانقاب

۳-۱۱-۳ تبدیل کنش خمشی به کنش خرپایی

۳-۱۱-۴ حالت­های شکست

۳-۱۲ مقاومت دیوار کلاف بندی شده (قاب­مرکب)

۳-۱۲-۱ مقاومت ترک قطری

۳-۱۲-۲ مقاومت شکست کنج

۳-۱۲-۳ مقاومت نهایی

۳-۱۳ تاثیر بازشوها بر قاب­های مرکب

۳-۱۳-۱ نتیجه­گیری در مورد بازشوها

۳-۱۳-۲ محاسبه مقاومت و سختی میانقاب­های بازشودار

۳-۱۴ ضریب رفتار قاب­های مرکب

فصل چهارم « بررسی ضوابط و استانداردهاي فني »

۴-۱ مقدمه

۴-۲ معرفی آیین­نامه ­ها

۴-۲-۱ آیین­نامه FEMA-154 ایالات متحده آمریکا

۴-۲-۲ دستورالعمل ATC-20 (Applied Technology Council)

۴-۲-۲-۱ ارزیابی ساختمان­ها بعد از زلزله

۴-۲-۲-۲ روش­های ارزیابی ساختمان­ها

۴-۲-۳ مجموعه FEMA (306-307-308)

۴-۲-۳-۱ ارزیابی ساختمان طبق دستورالعمل FEMA (306-307-308)

۴-۲-۳-۲ ترمیم المان­های آسیب دیده از زلزله طبق دستورالعمل  FEMA (306-307-308)

۴-۲-۳-۴ روش­های ترمیمی ارائه شده در دستورالعمل FEMA 308

۴-۳ جمع بندی

۴-۴ دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود (دفتر تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی)

۴-۴-۱ بررسی کلی دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های موجود

۴-۴-۲ بخش ساختمان­های مصالح بنایی دستورالعمل

۴-۴-۳ انواع ساختمان­های مصالح بنایی مشمول دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های موجود

۴-۴-۴ محدوده کاربرد

۴-۴-۵ مراحل روش ساده بهسازی

۴-۵ ساختمان­های مصالح بنایی سنتی

۴-۵-۱ نواقص مربوط به مصالح ساختمان

۴-۵-۲ نواقص مربوط به سیستم سازه­ای

۴-۵-۳ نواقص مربوط به دیوارهای باربر

۴-۵-۴ نواقص مربوط به دال­ها

۴-۵-۵ نواقص مربوط به اتصالات اعضا

۴-۵-۶ نواقص مربوط به اجزای غیر سازه­ای

۴-۵-۷ نواقص مربوط به سیستم کلاف بندی

۴-۶ پیش­نویس دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های بنایی (شرکت خدمات مدیریت ایرانیان)

۴-۶-۱ مراحل ارزیابی آسیب­پذیری

۴-۶-۲ راهکارهای بهسازی

۴-۶-۲-۱ بهسازی کلی

۴-۶-۲-۲ بهسازی موضعی

۴-۷ دستورالعمل‌تحلیل آسیب‌پذیری و بهسازی‌لرزه‌ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود (وزارت مسکن و شهرسازی)

۴-۷-۱ فرآیند تحلیل ارزیابی آسیب­پذیری

۴-۷-۲ تحلیل آسیب­پذیری ساختمان

۴-۷-۲-۱ ارزیابی اولیه آسیب­پذیری

۴-۷-۴ جزئیات اجرایی طرح

۴-۷-۵ بررسی اقتصادی و اجتماعی برای بهسازی لرزه­ای ساختمان

۴-۸ آیین­نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله (آیین­نامه ۲۸۰۰)

فصل پنجم «روش‌های تعمیر، بازسازی و تقویت ساختمان‌ها»

۵-۱ تقویت سقف­ها و بام­ها

۵-۱-۱ تعبیه دال جدید

۵-۱-۲ تقویت سقف چوبی

۵-۱-۳-سقف­های طاق ضربی

۵-۱-۴- طاق­های قوسی

۵-۲- تقویت دیوارها

۵-۲-۱- ترک خوردگی جزئی دیوارها

۵-۲-۱-۱-آماده سازی

۵-۲-۱-۲-ساخت

۵-۲-۱-۳-تجهیزات

۵-۲-۱-۴- روش تزریق صمغ­های چسبناک

۵-۲-۲- ترک خوردگی شدید در دیوارها

۵-۴-۳- ترک در تکیه­گاه قوس

۵-۲-۴- برآمدگی موضعی

۵-۲-۵- پوششهای بتن آرمه

۵-۲-۵-۱- پوشش یکطرفه

۵-۲-۶- تقویت با استفاده از پشت بند

۵-۲-۷- تقویت با استفاده از پیش تنیدگی

۵-۳ آسیب های وارد به اتصالات

۵-۳-۱ فروریختگی گوشه

۵-۳-۲ انفصال و جدایی دیوارهای متصل به یکدیگر

۵-۲-۳-۱- وصله کردن سنگها ( داخل و خارج)

۵-۲-۳-۲- قالب بندی و بتن ریزی ستون

۵-۲-۳-۳- نصب میلگرد کلاف

۵-۲-۳-۴- نصب صفحات فولادی

۵-۴- تقویت فونداسیون

۵-۴-۱- تزریق بتون در زیر پی های درحال نشست

۵-۴-۱-۱- روش کار

۵-۴-۲- تقویت پی های نواری

۵-۴-۲-۱- مهار کردن نشست پی نواری در شرایط محدود

۵-۴-۳-۱- شمع زنی

۵-۴-۳-۲- شمع بندی و پل کشی زیر دیوار

۵-۴-۳-۳- تنگ بستن

۵-۴-۳-۴- تخلیه پی نشست کرده

۵-۴-۳-۵- پرسازی حفره با چاهک

۵-۴-۳-۶- ساختن پی بتنی

۵-۴-۳-۷- بنایی رجهای فروریخته

۵-۵- زهکشی در اطراف ساختمان

فصل ششم « ساختمان های روستایی مقاوم در برابر زلزله »

۶-۱ ساختمانهای خشتی و گلی

۶-۱-۲- کیفیت خشت

۶-۱-۳- پی ها

۶-۱-۴- آجر کاری در پای دیوارها

۶-۱-۵- ساختن دیوارها

۶-۱-۵-۱- ابعاد دیوارها

۶-۱-۶- بازشوها در دیوارها

۶-۱-۷- تیرهای چوبی کلاف

۶-۱-۸- پشت بندها

۶-۱-۹- سقف

۶-۲ ساختمانهای قاب چوبی

۶-۲-۱- قاب بندی دیوارهای ستون چه‌ای

۶-۲-۳- مهاربندی افقی در گوشه‌ها

۶-۲-۴- اندازه الوارها

۶-۲-۵- اتصالات

۶-۲-۶- پوشش دیوار

۶-۲-۷- حفاظت چوب

۶-۳ نتایج و پیشنهادات

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0