قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.

طراحی الگوي آموزشي بهداشت و ايمني کار بر اساس مدل كرامپ و بررسي تأثير آن بر ارتقاء سطح مهارت

طراحی الگوي آموزشي بهداشت و ايمني کار بر اساس مدل كرامپ و بررسي تأثير آن بر ارتقاء سطح مهارت هاي كارآموزان شهر ايلام

پژوهش حاضر با هدف « طراحی الگوي آموزشي بهداشت و ايمني کار بر اساس مدل كرامپ و بررسي تأثير آن بر ارتقاء سطح مهارت هاي كارآموزان شهر ايلام »  صورت گرفت. روش پژوهشي مورد استفاده برای این تحقيق از نوع روش شبه آزمایشی با طرح گروههاي آزمايش و گواه و پيش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارآموزان بهداشت كار فني و حرفه اي شهر ایلام به تعداد ۲۲۳ نفر بودند. نمونه به روش تصادفي خوشه ای چندمرحله ای، با در نظر گرفتن کلاس به عنوان واحد نمونه گیری انجام شد. حجم نمونه ۶۰ نفر بود که به صورت تصادفي در دو کلاس ۳۰ نفره، در دو گروه آزمايش و گواه قرار داده شدند. جمع آوري داده ها استفاده از دو نوع پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. روايي پرسشنامه هاي مذكور توسط سه تن از متخصصين مورد تأييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه ها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ (۰٫۸۳) محاسبه گرديد. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده در این پژوهش از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معيار، فراواني تراكمي) و آمار استنباطی (آزمون T برای دو گروه مستقل) با نرم افزار Spss استفاده گردید. يافته ها نشان داد که استفاده از الگوی طراحی آموزشی كرامپ در ارتقاء سطح مهارت هاي مرتبط با بهداشت و ايمني كار كارآموزان، پيشرفت آگاهي از عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار(۰٫۰۰۰۱p< )، چگونگی استفاده از وسايل حفاظت فردي و تجهيزات مرتبط با بهداشت و ايمني كار(۰٫۰۰۰۱ p< )، ایجاد گرايش و ارتقاء فرهنگ مرتبط با بهداشت و ايمني كار (۰٫۰۰۰۱ p< )، بهبود به يادسپاري عوامل جلوگيري از بروز حوادث ناشي از كار(۰٫۰۰۰۱ p< )،  برچگونگی بكارگيري(دانستن نحوه عملكرد در موقعيتي خاص)، مهارت های مرتبط با بهداشت و ايمني كار (۰٫۰۰۰۱ p< )، در بین گروه هاي آزمايش و گواه تفاوت  معناداري وجود دارد و گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل از نظر ارتقاء سطح مهارتهاي بهداشت و ايمني كار، پيشرفت بيشتري داشت. پس مي توان گفت كه وجود یک طرح خوب با معیارهای استاندارد شده، موجب افزايش مهارت هاي كارآموزان در زمينه بهداشت كار مي گردد. و به تبع آن، یادسپاری اين مطالب نیز افزایش می یابد. بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه با توجه به تأثير مثبت استفاده از اين الگو در ارتقاء سطح مهارت هاي بهداشت و ايمني كار، در برنامه هاي آموزشي كارآموزان، مسئولين و دست اندركاران از اين الگو به جاي ساير الگوهاي آموزشي استفاده نمايند.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0