قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 174 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

شناسايی و تحليل عوامل موثر برتوسعه پايدار مسکن در نواحی روستايی

شناسايی و تحليل عوامل موثر برتوسعه پايدار مسکن در نواحی روستايی

(مطالعه موردی :بخش مرکزی شهرستان کرج)

توسعه روستايي از عوامل مختلفي نشات مي­گيرد که يکي از آنها مسکن مطلوب مي باشد . مسکن مناسب درواقع مسکن پايدار است که داراي ويژگي هاي آسايش مناسب،فضاي مناسب،عوامل بهداشتي مناسب،مکان مناسب،وقابلت دسترسي از نظر کار را دارا مي باشد . از اين رو هدف اصلي اين پژوهش شناسايي و تحليل عوامل موثر بر توسعه پايدار  مسکن در نواحي روستايي است که به صورت مطالعه موردي در دهستان هاي بخش مرکزي شهرستان کرج صورت گرفته است . روش تحقيق به صورت توصيفي –تحليلي و پيمايشي مي باشد . براي گردآوري داده ها از دو روش کتابخانه اي – اسنادي و از روش ميداني همچون مشاهده و پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماري اين تحقيق کل خانوارهاي روستايي بخش مرکزي کرج که داراي ۱۰۳۱۶ نفر ميباشد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۲۰ نفر تعيين شد . براي تعيين اعتبار متغيرهاي تحقيق از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با ۷۷/. به دست آمد . براي تحليل داده ها از نرم افزار آماري  SPSSآزمون هاي آماري T-test و تحليل واريانس يک طرفه استفاده شد . نتايج حاصل از تحليل  داده هابا استفاده ازتحليل واريانس يک طرفه  نشان داد که در مولفه پايداري کالبدي  شاخص­هاي ‘ميزان رعايت اصول مقاوم سازي در ساخت واحد مسکوني ‘مقدار آماره F برابربا ۵۴۹/۱۶و ‘ ميزان رعايت شرايط جغرافيايي منطقه در ساخت واحد مسکوني ‘برابربا ۵۴۹/۱۲وهمچنين شاخص ‘ ميزان مقاوم بودن مساکن روستايي در برابر حوادث طبيعي ‘ برابر با ۴۶۵/۱۲ مي­باشدو در مولفه پايداري اجتماعي شاخص هاي ‘دسترسي به مراکز فرهنگي ومذهبي’ مقدار آماره F برابربا ۳۱۳/۱۳ و’رضايت از سيستم فاضلاب واحدمسکوني’برابر با۴۶۰/۱۶ و’تاثير مهاجرت بر ساخت و سازهاي غير اصولي ‘ برابر با۳۶۲/۱۲ ميباشد. همچنين در مولفه پايداري اقتصادي در شاخص هاي ‘ميزان قيمت هر متر مربع زمين ‘ مقدار آماره F برابربا ۵۲۷/۱۰و’ميزان اجاره بها در روستا ‘برابر با۰۴۶/۱۲ و’مساکن روستايي داراي مالک شخصي ‘ برابر با ۹۸۵/۵ ميباشد . همچنين نتايج نشان از متفاوت بودن پايداري کالبدي، اجتماعي و اقتصادي مسکن بين دهستان هاي مورد مطالعه است و دراکثر موارد پايداري بدست آمده در حد متوسط يا کمتر از حد متوسط بوده است .

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0