قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 252 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

رفتار لرزه ای ساختمان بنایی بهسازی شده با دیوار برشی بتن مسلح

وقوع زمین لرزه های متعدد در ایران و تحقیقات زمین شناسی انجام شده در مورد گسل های موجود همگی موید این مطلب است که ما در منطقه ای لرزه خیز زندگی می کنیم. از طرف دیگر به دلیل کم توجهی جامعه مهندسی به ساخت و ساز ایمن، ساختمان های زیادی به جا مانده است که در آنها تمهیدات خاصی برای زلزله در نظر گرفته نشده است. آمار و ارقام نشان می دهد که در کشور اکثر ساختمان ها از نوع ساختمان های بنایی می باشند و از آن مهم تر در زلزله های اخیر بیشترین آمار تلفات و خسارات از جانب همین ساختمان می باشد و این مطالب ضرورت توجه به امر مقاوم سازی این ساختمان ها را بیش از پیش مسجل می سازد.

با بررسی های تجربی انجام گرفته در حین اجرای طرح ها، نقاط ضعف و قوت روش های مقاوم سازی مشخص شده و در این پایان نامه سعی شده است روشی متفاوت ارائه شود. این روش بر خلاف روش های دیگر با در نظر گرفتن رفتار نامطلوب ساختمان های بنایی درباره های لرزه ای اتخاذ شده است و از ویژگی های آن سطح ایمنی بسیار بالا با ایجاد خط دوم دفاعی، استفاده از خواص مطلوب قاب های مرکب در بارهای لرزه ای، سادگی طرح، اجرایی بودن طرح و امکان انجام تغییرات معماری و حتی احداث یک طبقه جدید را می توان نام برد.

فصل اول: مقدمه

۱-۱ مقدمه

۱-۲ مرور کارهای گذشته

۱-۳ لرزه خیزی ایران

۱-۴ گزارش برخی از زلزله های چند دهه اخیر

۱-۴-۱ زلزله ۳۱ خردادماه ۱۳۶۹ رودبار و منجیل

۱-۴-۲ گزارش تصویری از زلزله بم

۱-۴-۳ اثرات زلزله اول تیر ۱۳۸۱ چنگوره- آوج بر ساختمان های بنایی و مختلط

۱-۴-۳-۱ خسارت وارده به ساختمان ها در اثر زلزله چنگوره- آوج

۱-۴-۳-۲ گونه های ساختمانی منطقه آوج

۱-۴-۳-۳ ساختمان های بنایی آوج با سقف طاق ضربی

۱-۴-۳-۴ ساختمان های مختلط منطقه آوج

۱-۴-۳-۵ بررسی آسیب های وارده به ساختمان های منطقه آوج

۱-۴-۳-۶ بررسی علل خرابی ساختمان های مختلط و بنایی منطقه آوج

۱-۴-۴ رفتار و عملکرد ساختمان ها در زلزله داهوییه (زرند)

۱-۵ گستردگی ساختمان های بنایی

۱-۶ مقاوم سازی ساختمان های بنایی

۱-۷روند انجام پایان نامه

فصل دوم: تئوری های حکم بر رفتار ساختمان های بنایی

۲-۱ خواص سازه ای و دینامیکی ساختمان های بنایی

۲-۲- توزیع نیروی زلزله در ساختمان های بنایی

۲-۳ حالت های شکست

۲-۳-۱ شکست دیوارهای برشی

۲-۳-۲ شکست دیوارهای عرضی

۲-۴ روش های ارزیابی کمی آسیب پذیری ساختمان های بنایی غیرمسلح

۲-۴-۱ روش ارزیابی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

۲-۴-۲ روش ارزیابی فصل هفتم دستورالعمل FEMA273, FEMA356

۲-۴-۳ روش ارزیابی لانگ- باخمن

۲-۵ استفاده از روش قاب معادل در ارزیابی ساختمان های مصالح بنایی

۲-۶ دلیل بنیادی ناپایداری لرزه ای ساختمان های آجری غیرمسلح در برابر زلزله

۲-۷ ماهیت نیروهای زلزله

۲-۸ عملکرد ساختمان های آجری غیرمسلح در برابر زلزله

۲-۹ مقاومت جانبی دیوار برشی غیرمسلح

۲-۱۰ تقویت لرزه ای ساختمان های بنایی

۲-۱۰-۱ روش تسلیح دیواری های آجری

۲-۱۰-۲ روش کلاف بندی دیوار آجری

فصل سوم: معرفی آیین نامه ها

۳-۱ مقدمه

۳-۲ معرفی آیین نامه ها

۳-۲-۱ آیین نامه FEMA-154 ایالات متحده آمریکا

۳-۲-۲ دستورالعمل ATC-20  (Applied Technology Council)

۳-۲-۲-۱ ارزیابی ساختمان ها بعد از زلزله

۳-۲-۲-۲ روش ارزیابی ساختمان ها

۳-۲-۳ مجموعه FEMA 306-307-308 60

۳-۲-۳-۱ ارزیابی ساختمان طبق دستورالعمل  FEMA 306-307-308

۳-۲-۳-۲ ترمیم المان های آسیب دیده از زلزله طبق دستور FEMA (306-307-308)

۳-۲-۳-۳ روش ترمیمی ارائه شده در دستورالعمل FEMA 308

۳-۳ جمع بندی

۳-۴ دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

۳-۴-۱ بررسی کلی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

۳-۴-۲-بخش ساختمان های مصالح بنایی دستورالعمل

۳-۴-۳ انواع ساختمان های مصالح بنایی مشمول دستورالعمل بهسازی لرزه ای برای ساختمان

۳-۴-۴ محدوده کاربرد

۳-۴-۵ مراحل روش بهسازی

۳-۵ ساختمان های مصالح بنایی سنتی

۳-۵-۱ نواقص مربوط به مصالح ساختمان

۳-۵-۲ نواقص مربوط به سیستم سازه ای

۳-۵-۳ نواقص مربوط به دال های

۳-۵-۴ نواقص مربوط به اتصالات اعضا

۳-۵-۵ نواقص مربوط به اجزای غیرسازه ای

۳-۵-۶ نواقص مربوط به سیستم کلاف بندی

۳-۶ پیش نویس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی

۳-۶-۱ مراحل ارزیابی آسیب پذیری

۳-۶-۲ راهکارهای بهسازی

۳-۶-۲-۱ بهسازی کلی

۳-۶-۲-۲ بهسازی موضعی

۳-۷ دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیرمسلح موجود

۳-۷-۱ فرآیند تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری

۳-۷-۲ تحلیل آسیب پذیری ساختمان

۳-۷-۲-۱ ارزیابی اولیه آسیب پذیری

۳-۷-۲-۲ ارزیابی تفضیلی آسیب پذیری

۳-۷-۲ بهسازی ساختمان

۳-۷-۴ جزییات اجرایی طرح

۳-۷-۵ بررسی اقتصادی و اجتماعی برای بهسازی لرزه ای ساختمان

۳-۸ آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه ۲۸۰۰)

فصل چهارم: ویژگی های مهندسی دیوارهای با مصالح بنایی

۴-۱ ویژگی های مهندسی دیوارهای با مصالح بنایی

۴-۲ انواع دیوارهای بنایی

۴-۲-۱ دیوارهای بنایی موجود

۴-۲-۲ دیوارهای بنایی جدید

۴-۲-۳ دیوارهای تقویت شده

۴-۳ روش های تحلیل سازه

۴-۳-۱ تحلیل استاتیکی خطی

۴-۳-۱-۱ تعیین زمان تناوب اصلی نوسان سازه

۴-۳-۱-۲ برآورد نیروها و تغییر شکل ها

۴-۳-۱-۳ توزیع نیروی جانبی در ارتفاع

۴-۳-۲ تحلیل دینامیکی خطی

۴-۳-۳ تحلیل استاتیکی غیرخطی

۴-۴ رفتار درون صفحه ای دیوارها و پایه های مصالح بنایی

۴-۴-۱ سختی

۴-۴-۲ مقاومت

۴-۴-۲-۱ مقاومت جانبی موردانتظار پایه ها و دیوارهای با مصالح بنایی غیرمسلح

۴-۴-۲-۲ کرانه پایین مقاومت جانبی پایه ها و دیوارهای با مصالح بنایی غیرمسلح

۴-۴-۳ کرانه پایین مقاومت فشاری قائم پایه ها و دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح

۴-۵ معیارهای پذیرش

۴-۵-۱ روش های خطی

۴-۵-۲ روش استاتیکی غیرخطی

۴-۶ رفتار خارج از صفحه دیوار

فصل پنجم: استفاده از روش قاب معادل در ارزیابی ساختمان های مصالح بنایی

۵-۱ استفاده از روش قاب معادل در ارزیابی ساختمان های مصالح بنایی آسیب دیده در زلزله های اخیر ایران

۵-۲ مدل قاب G.MAGENES

۵-۲-۱ -روش قاب معادل با استفاده از نمودار M-θ: روش (G.Penelis)

۵-۲-۲ مدل قاب معادل با استفاده از نشریه ۳۷۶

۵-۲-۳ چگونگی مدلسازی ارتفاع دیوارها

۵-۳ استفاده از ارتفاع کامل دیوارها

۵-۳-۱ استفاده از ارتفاع متفاوت بین بازشوها

۵-۳-۲ استفاده از ارتفاع موثر دیوارها

۵-۴ مشخصات مصالح دیوارهای آجری غیرمسلح

۵-۴-۱ مشخصات مصالح

۵-۴-۲ مقاومت فشاری مصالح بنایی (fme)

۵-۴-۳ مدول الاستیسیته مصالح بنایی در فشار (Eme)

۵-۴-۴ مقاومت برشی مصالح بنایی (vme)

فصل ششم: اثر دیوار برشی بر ساختمان های بنایی

۶-۱ مراحل مدل سازی دیوار مصالح بنایی روش قاب معادل و بررسی نتایج یک نمونه دیوار

۶-۲ مراحل مدل سازی یک دیوار مصالح بنایی در برنامه SAP 2000

۶-۳ مدل سازی دیوار مصالح بنایی زیر و بررسی نتایج

۶-۳-۱ ارتفاع دیوارهای قائم (ستون های معادل)

۶-۳-۲ ارتفاع دیوارهای افقی (تیرهای معادل)

۶-۳-۳ طول دیوارها

۶-۳-۴ ممان اینرسی هر یک از دیوارها (I)

۶-۳-۵ سختی هر یک از دیوارها

۶-۳-۶ سطح بارگیری

۶-۳-۷ مقاومت برشی موردانتظار (Vme)

۶-۳-۸ مقاومت لغزش درز ملات QCE

۶-۳-۹ کرانه پایین مقاومت جانبی دیوارها مصالح بنایی غیرمسلح

۶-۳-۱۰ محاسبه و چگونگی به دست آوردن مفاصل برشی

۶-۴ بررسی نتایج همراه با تغییرات پارامتری و هندسی بر روی دیوار مصالح

۶-۴-۱ تغییرات پارامتری بر روی دیوار مصالح بنایی با ارتفاع موثر

۶-۵ بررسی نتایج تغییرات برروی دیوار مصالح بنایی

۶-۶ تغییرات هندسی بر روی دیوار مصالح بنایی

۶-۶-۱ تغییرات بر روی ارتفاع دیوارها

۶-۶-۲ تغییرات بر روی ضخامت دیوارهای مصالح بنایی

۶-۶-۳ تغییرات بر روی طول هر قطعه

۶-۷ اثر دیوار برشی بر روی ساختمان با دیوار مصالح بنایی

۶-۸ چگونگی مدل سازی دیوار برشی در ساختمان های مصالح بنایی

۶-۸-۱ مقاومت دیوار برشی

۶-۹ معیارهای پذیرش برای دیوارهای برشی در حالت انالیز غیرخطی استاتیکی

۶-۱۰مشخصات دیواربرشی بتن مسلح

۶-۱۰-۱ ارائه حالتهای مختلف قراردادن دیوار برشی

۶-۱۱ نتیجه گیری

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0