قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.

خطاهای واژگانی-معنايی و رمزگردانی گويشوران مازندرانی

خطاهای واژگانی-معنايی و رمزگردانی گويشوران مازندرانی (بابلی) در فارسی گفتاری

این تحقیق به خطاهای واژگانی-معنایی گویشوران مازندرانی دوزبانه در فارسی گفتاری می- پردازد. خطاهای زبانی دلایل گوناگونی دارد، همچون خطاهای درون زبانی، خطاهای رشدی و … . اما در این تحقیق، تنها به خطاهایی می پردازیم که ناشی از تداخل زبانی هستند. همچنین در تداخل زبانی نیز تنها بر روی خطاهای واژگانی گویشوران مازندرانی در فارسی گفتاري تمرکز نموده ایم. از محورهای اساسی دیگر، مساله رمزگردانی و یافتن دلایل زبانی و غیر زبانی آن است. در سالیان اخیر، محدودیت هایی در زمینه ی رمزگردانی مطرح شده اند. در این پایان نامه سعی بر آن است تا با توجه به داده های خود صحت و سقم این محدودیت ها را بررسی نماییم.

ب: مبانی نظری، پرسش ها و فرضیه ها: ۱- با وجود تعاریف بسیاری که برای دو زبانگی و شخص دو زبانه ارائه شده است، بهترین تعریف برای شرایط دوزبانگی در منطقه ی مازندران( بابل) چیست؟ ۲- دو توانش زبانی گویشور دوزبانه ی مازندرانی– فارسی، در سطح واژگانی چه تعاملاتی با یکدیگر دارند و آیا توانش زبانی مازندرانی در گفتار زبان فارسی آنان موجب تداخل میشود یا نه؟ دلایل زبانی و غیر زبانی تداخل در سطح واژگانی چیست؟ ۳- میزان رمزگردانی به چه عوامل زبانی و غیر زبانی بستگی دارد؟ به عبارت دیگر، دلایل اصلیِ زبانی و غیر زبانی در رمزگردانی چیست ؟ ۴- آیا رهیافت های نظری ساختاری و محدودیت های اعمال شده که تاکنون برای رمزگردانی ارائه شده اند از جمله محدوديت هاي روساختي پاپلاک وسنکاف، مدل همگرای سازه ای وولفورد، محدودیت حاکمیت دی سیولو و همکاران، محدودیت هسته نقشی بلازی و همکاران، محدودیت های جوشی، محدودیت های زیرمقوله ای دیویس و بنتاهیلا، محدودیت زبان ماتریکس میرس اسکاتن، مدل اصل هسته-متمم ماهوتیان و رهیافت کمینه گرای مک سوان(۱۹۹۶) در گردش های بین زبانی مازندرانی– فارسی مورد تایید قرار می گیرند یا نه؟

پ : روش تحقیق، جامعه ی آماری ، گردآوری و تحلیل داده ها:۱- مشاهدات طبیعی: تقریباً تمامی داده های جمع آوری شده ی نگارنده، بدین روش گردآوری شده است. نگارنده بخش اعظم داده های خود را از ثبت مستمر مکالمات رمزگردانی شده ی اعضای خانواده ی خویش گردآوری نموده است. تعداد گویشوران۱۱ نفر و گستره ی سنی آنها از ۲سال تا ۷۱ سال بوده است. همچنین، از خانم گویشوری ۴۵ ساله خواسته شد که درباره ی غذاهای محلی و آداب و رسوم مازندرانی صحبت کند که حاصل آن ضبط ۳۳ دقیقه ای بوده است. علاوه بر این، نگارنده در هر یک از مکالمات فارسیِ گویشوران مازندرانی که حضور می یافت، به گفتار فارسی آنها توجه کرده و موارد تداخل زبانی و رمزگردانی را ثبت می نمود. ۲- تنها در یک مورد از روش قضاوت جمله استفاده نمودم. به باور مک سوان(۱۹۹۷)، داده های طبیعی با اینکه بسیار سود مند هستند، اما نمی توانند به ما بگویند که چه چیزی نمی تواند اتفاق بیفتد. تنها در یک مورد به گویشورانی چند جمله را دادم و از آنها خواستم که بگویند کدام جمله خوش ساخت ( قابل قبول، معمول) و کدام یک بد ساخت ( غیر معمول، کم کاربرد) است. تحقیق به صورت میدانی، با حضور مستمر در منطقه ی گویشوران، ثبت خطاهای فارسی گفتاری گویشوران مازندرانی و نیز بر اساس شم زبانی نگارنده انجام گرفت.

ت:یافته های تحقیق: ۱- یکی از دستاوردهای این پروژه، ارائه ی تعریفی است که کاملاً با شرایط دوزبانگی در حوزه ی مورد مطالعه مناسب است. به نظر نگارنده، شاید بتوان طی تحقیقات بعدی این تعریف را برای شرایط دوزبانگی در مناطق دیگر ایران به کار برد. ۲- مساله ی تداخل که در گفتارگویشوران دوزبانه بسیار رایج است، به طورگسترده مورد بحث قرار گرفته و به دلایل این پدیده ی بین زبانی اشاره می شود.۳- از دستاوردهای دیگر این پایان نامه، ارائه ی مدل تداخل واژگانی در تولید پاره گفت- های آمیخته ی گویشوران دوزبانه است که برای اولین بار در مطالعات دوزبانگی طرح گردیده است. این مدل، بر اساس آخرین مطالعات روانشناسی زبان تنظیم گردیده است. ۴- در بخش دوم، دلایل رمزگردانی را به تفصیل مورد بحث قرار داده ایم و به این نتیجه رسیدیم که با اینکه رمزگردانی پدیده ایست زبانی و در تماس های بین زبانی رخ می دهد، اما دلایل آن بیشتر غیر زبانی است. عوامل غیرزبانی همچون ایجاد حس شوخ طبعی، نشان دادن تعلق فرد به گروه، نگرش گویشوران، شامل کردن یا شامل نکردن یک یا چند مخاطب و غیره از دلایل رمزگردانی هستند. ۵- یکی از اهداف اصلی انجام این پایان نامه، بررسی مطالعات ساختاری و محدودیت ها ی رمزگردانی است که در سی سال اخیر ارائه شده اند. تقریباً تمامی این نظریه پردازان ادعا داشتند که این رهیافت ها و محدودیت های اعمال شده ی آنها جهانی هستند. یادآور می شویم که این رهیافت ها و مدل ها برای اولین بار در ایران معرفی می شوند و علاوه برآن، برای اولین بار برای تماس های بین زبانی در داخل ایران مورد بررسی قرار می گیرند. بر اساس داده های رمزگردانی مازندرانی- فارسی، تقریباً تمامی نظریه ها و محدودیت های ارائه شده در سی سال اخیر، از جمله محدودیت پفاف( ۱۹۷۹، رعایت ترتیب واژه) و تیم(۱۹۷۵)، محدودیت پاپلاک و سنکاف (۱۹۸۱، اصل محدودیت تکواژ آزاد و اصل محدودیت معادل)، محدودیت وولفورد(۱۹۸۳)، آمیختگی صرفی واژه های دو زبان و همگرایی ساخت سازه ی دو زبان)، محدودیت های جوشی(۱۹۸۵، محدودیت اقلام طبقه ی بسته و محدودیت نامتقارن)، محدودیت هسته ی نقشی بلازی و همکاران (۱۹۹۴) ، محدودیت حاکمیت دی سیولو و همکاران (۱۹۸۶)، محدودیت زیرمقوله ای دیویس و بنتاهیلا(۱۹۸۳) محدودیت قالب زبان ماتریکس میرس اسکاتن (۱۹۹۳، دو اصل ترتیب تکواژی و تکواژ سیستمی) و مدل اصل هسته-متمم ماهوتیان ( ۱۹۹۳، ۱۹۹۶) احتمالاً رد می شوند. بررسی رهیافت کمینه گرای مک سوان (۱۹۹۶) منوط به این است که برنامه ی کمینه گرای چامسکی(۱۹۹۲) مورد تحلیل قرار گیرد. ما بر اساس گردش های مازندرانی- فارسی، برای هر یک از این محدودیت ها و رهیافت ها مثال های نقضی آورده ایم.

ت: نتیجه گیری: در مجموع،یافته های تحقیق نشان می دهد که ۱- رمزگردانی گویشوران دوزبانه ی مازندرانی- فارسی، بیشتر دلایل غیر زبانی دارد تا دلایل زبانی.۲- توانش زبان مازندرانی در گفتار فارسی گویشوران دوزبانه ی مازندرانی- فارسی، تداخل ایجاد می کند. ۳- محدودیت های اعمال شده در رمزگردانی احتمالاً کارامد و دقیق نیستند. چرا که بر اساس داده های ما، برای هر یک از این محدودیت ها مثال های نقضی وجود دارند.۴- تمامی تعاریف ارائه شده درباره ی دوزبانگی، مناسب شرایط دوزبانگی در مازندران(بابل) نیست.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0