قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 775 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

افزایش خسارت های ناشی از زلزله  وتعداد زیاد تلفات جانی و مالی بدلیل ضعف در ساخت و ساز سازه ها، بشر را وادار به مطالعاتی برای کاهش این خسارتها و آسیب ها می کند. مطالعاتی از قبیل جنبش شدید زمین و خطرات لرزه‌ای مرتبط با آن نقش مهمی را برای توسعه جوامع در مناطق زلزله خیز ایفا می‌کند. با استفاده از تحلیل خطر، می توان در مورد صدمات مالی و جانی ناشی از زمین‌لرزه ها و آسیب‌پذیری سازه‌ها، تاسیسات، برآوردهای احتمالاتی انجام داد ودر نتیجه قبل از ساخت سازه ها محل مناسب را انتخاب نمود و یا طراحی سازه از لحاظ مقاومت را متناسب با محل انجام داد.

با مطالعه شرایط زمین منطقه و بر اساس طبقه بندی شهر قم به نوع خاک، ضخامت لایه ، سرعت و عمق موج برشی، سنگ بستر لرزه ای شهر قم به پنج منطقه مجزا تقسیم می شود و با استفاده از تعیین چشمه های لرزه ای و پارامترهای حركت نيرومند زمين برای دوره بازگشت های مختلف می توان به تحلیل خطر لرزه ای پرداخت.

در تحقیق حاضر با استفاده از دو روش قطعی واحتمالاتی به پهنه بندی خطر لرزه ای در استان قم که در ایالت های ایران مرکزی قرار دارد و در منطقه‌ای به وسعت حدود ۱۴۰۰۰ کیلومتر مربع در محدوده‌ای به طول جغرافیایی۴۹ درجه و ۴۰ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۴۰ دقیقه خاوری و به عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۴۰دقیقه تا ۳۵ درجه و ۵۰ دقیقه شمالی قرار دارد پرداخته شد. کاتالوگ یکنواختی شامل ۹ زمینلرزه تاریخی و ۶۰ زمین لرزه دستگاهی در ۱۱۳ سال گذشته با بزرگی ≥۴ جمع آوری شده است.

مجموعا ۳۲ گسل خطی و ۱۶ گسل چشمه ای موجود در گسترۀ طرح بر اساس داده ای زمینشناختی، زمینلرزه ای، زمینساختی و ژئوفیزیکی تعین شده است و منحنی تحلیل خطر منطقه را توسط برنامه Hazard Risk Analysis و نقشه تحلیل خطر منطقه را توسط برنامه surfer به دست آوردیم که نتایج بدست آمده نشان از بالا بودن خطر لرزه ای در منطقه دارد و در نتیجه نیاز به چنین مطالعاتی را قبل از شروع هر ساخت وسازی آشکار میسازد.

منحنی تحلیل خطر به دست آمده از روش احتمالاتی برای دوره های بازگشت ۴۷۵ ساله برای ۱۰% احتمال افزایش در ۵۰ سال و برای دوره های بازگشت ۵۰ ساله برای ۶۳% احتمال افزایش در ۵۰ سال محاسبه گردیده و نقشه پهنه بندی خطر لرزه ای ارائه شده است. مطالعه حاضر حاکی از اینست که با افزایش دوره بازگشت مقدار شتاب افزایش می یابد. بر طبق نتایج حاصله، برای دوره بازگشت ۴۷۵ ساله بیشینه شتای افقی g0.35 و برای دوره بازگشت ۵۰ ساله g0.18 محاسبه شده است.

فصل۱: کلیات و ساختار زمین  

-۱-۱ عوامل موثر در جنبش نيرومند زمين :

-۱-۱-۱ويژگيهاي چشمه هاي لرزه زا :

-۲-۱-۱ويژگيهاي شرايط ژئوتكنيك لرزه اي ساختگاهي برجنبش نيرومند زمين :

۱-۲- ساختار تکتونیکی صفحات و لرزه خیزی منطقه

۱-۲-۱- تکتونیک صفحات

۱-۲-۲- ايالتهاي لرزه زمينساختي ايران

۱-۲-۳- ايالت لرزه زمينساختي البرز- آذربايجان

۱-۲-۴- ايالت لرزه زمينساختي كپه داغ

۱-۲-۵- ايالت زمين لرزه ساختي زاگرس

۱-۲-۶- ايالت لرزه زمينساختي ايران مركزي  شرق ايران

-۷-۲-۱ ايالت لرزه زمين ساختي مكران

فصل۲: مبانی تحلیل خطر زلزله  

۲-۱- مقدمه

-۲-۲ زلزله

۲-۳- هدف گزارش

۲-۴- محاسبه قدرت زمین لرزه

-۵-۲ تفاوت  Earthquake Risk و Earthquake Hazard

۲-۶- مدل های چشمه های لرزه ای

-۷-۲ گسل ها

-۸-۲ تحلیل خطر زمین لرزه( Earthquake Hazard Analysis )

-۱-۸-۲ تعريف تحليل خطر لرزه اي:

-۲-۸-۲ سطوح خطر زلزله

-۳-۸-۲ مطالعات لرزه زمين ساخت :

-۴-۸-۲ برآورد پارامترهاي لرزه خيزي :

-۵-۸-۲برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین :

 -۶-۸-۲ خطرزائی

فصل۳: پهنه بندی لرزه ای

۳-۱- پهنه بندي لرزه ای :

۳-۲- بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها

۳-۳- اولویت بندی عوامل موثر

۳-۴- تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش ها

۳-۵- تهیه نقشه های عوامل موثر

-۶-۳ روش های پهنه بندی لرزه ای

-۷-۳ پهنه بندی لرزه ای به روش تعیینی (Deterministic Approach):

 -۱-۷-۳ داده های قرن بیستم

 -۲-۷-۳ داده های تاریخی

 -۳-۷-۳ محاسبه بزرگای پتانسیل چشمه از طریق روابط ارائه شده که براساس طول موثر گسل می باشد.

 -۴-۷-۳ شناسائی چشمه های لرزه زا

۳-۷-۵- تعیین زمین لرزه کنترلی برای پارامترهای جنبش زمین

-۶-۷-۲ انتخاب روابط كاهندگي براي پارامترهاي جنبش زمين

۳-۷-۷- محاسبه پارامترهای طراحی جنبش زمین

۳-۸- پهنه بندی لرزه ای به روش احتمالاتی (Probabilistic Approach):

۳-۸-۱- شناسايي منابع لرزه اي و بررسي لرزه خيزي منطقه

۳-۸-۲- محاسبه رابطه بين فراواني زلزله ها و بزرگاي آنها ( توزيع بزرگا و محاسبه متوسط ميزان رخ داد زمين لرزه ها)،

محاسبه چگالي و توزيع احتمال

۳-۸-۳- انتخاب رابطه كاهندگي  (تخمین حرکت زمین )

۳-۸-۴- محاسبه و بدست آوردن منحني خطر لرزه اي سايت مورد نظر

۳-۸-۵- فرضيات در روش PSHA

 -۶-۸-۳ نقشه هاي خطر زلزله

-۳-۹ برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده

۳-۱۰- تعیین سرچشمه های لرزه زا

۳-۱۰-۱- عدم قطعیت فاصله ای

۳-۱۰-۲- عدم قطعیت در اندازه

۳-۱۱- تعیین پارامترهای لرزهخیزی

۳-۱۱-۱- انواع مختلف بزرگاهای زلزله

۳-۱۱-۲- يكنواخت سازي فهرست نامه زمين لرزه ها

۳-۱۲- ضریب لرزه خیزی

۳-۱۲-۱- خط برازش گوتنبرگ – ريشتر

-۲-۱۲-۳ روش تخمین بزرگترین احتمال (MLE)

 

 

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0