قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 96 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی فولادی تقویت نشده با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند واگـرای برشی هشتی در سازه های کوتاه و متوسط فولادی

هدف اصلی در طرح لرزه­ای سازه­ها داشتن سیستم مقاوم جانبی با بالاترین مقادیر سختی، مقاومت­نهایی و شکل­پذیری می­باشد. دو نوع از کارآمدترین، جدیدترین، مهمترین و گران­ترین این نوع سیستم­ها دیوارهای برشی فولادی و مهاربندهای واگرا می­باشند.

در این تحقیق که بر روی مد­لهای یک تا پنج طبقه سیستم­های دوگانه با دیوارهای برشی فولادی تقویت نشده و با مهاربندهای واگرای برشی هشتی صورت گرفته است خواهیم دید، که نتایج حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی (پوش­آور) حاکی از بالاتر بودن پارامترهای لرزه­ای مقاومت نهایی، سختی مؤثر، شکل­پذیری، ضریب رفتار و میرایی مؤثر در سیستم دوگانه با دیوار برشی فولادی تقویت نشده نسبت به سیستم دوگانه با مهاربند واگرای برشی هشتی می­باشد.

همچنین پس از انجام این تحلیل در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس در می­یابیم که مناسب­ترین نوع مدل­سازی دیوارهای برشی فولادی در نرم افزارهای متعارف مهندسی مدل­سازی نواری می­باشد. در نهایت با توجه به نتایج تحقیقات سایر محققین می­توانیم اظهار نمایم که رفتار لرزه­ای سیستم مقاوم جانبی دیوار برشی فولادی نسبت به انواع مهاربندها برتر می­باشد.

فصل اول « طرح مسأله »

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسأله

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱-اهداف کلی

۱-۴-۲- اهداف فرعی

۱-۵- فرضیه­های تحقیق

۱-۶- تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها (نظری و عملیاتی)

فصل دوم « مروری بر ادبیات موضوع (کلیات یا بررسی منابع یا مباحث نظری تحقیق»

۲-۱- بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق

۲-۲- بررسی تحقیق های انجام شده

۲-۲-۱- بررسی تحقیقات تحلیلی انجام شده

۲-۲-۲- بررسی تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده

۲-۳- چارچوب نظری تحقیق

۲-۳-۱- مقدمه­ای بر دیوارهای برشی فولادی و سیستم­های مهاربندی شده ی واگرا

۲-۳-۲- مقدمه ای بر انواع دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۳- مزایا و معایب دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۴- نمونه­هایی از کاربردهای دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۵-کاربرد دیوارهای برشی فولادی در ایران

۲-۳-۶- بررسی مفاهیم طراحی در دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۷- انواع روش­های مدل­سازی دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۷-۱- مدل نواری

۲-۳-۷-۲- مدل خرپای معادل

۲-۳-۷-۳- مدل­سازی بر اساس روش پروفسور آستانه اصل

۲-۳-۷-۴- مدل­سازی با استفاده از المان­های پوسته­ای

۲-۳-۷-۵- پاره­ای نکات درخصوص مدل­سازی دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۸-آسیب پذیری سیستم قائم در دیوار برشی فولادی

۲-۳-۹- نوع اتصالات قابی در دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۱۰- بررسی موارد طراحی دیوار برشی فولادی

۲-۳-۱۱- بررسی روش­های طراحی دیوارهای برشی فولادی

۲-۳-۱۲- روابطی که می­توان برای تعیین ظرفیت دیوار برشی فولادی به کاربرد(اقتباس از ای .آی.

اس.سی)

۲-۳-۱۳- تحلیل پلاستیک مدل­های مختلف دیوار برشی

۲-۳-۱۳-۱- ضوابط آیین­نامه کانادا سی.آ.ان/سی.اس.آ-۵۱۶

۲-۳-۱۳-۲- ضوابط آیین نامه ایالات متحده ا.ان.اس.آی/اِ.ای.اس.سی

۲-۳-۱۳-۳- ضوابط دیوار برشی فولادی ویژه در آیین­نامه اِ. آی.اس.سی-۳۴۱

۲-۳-۱۴- مقدمه­ای بر مهاربندهای واگرا

۲-۳-۱۵- انواع تیرهای پیوند

۲-۳-۱۶- نکاتی درخصوص تیرهای پیوند و سایر قسمت­های سیستم­های واگرا

۲-۳-۱۷- طراحی تیر پیوند و خارج از ناحیه پیوند و اعضای قطری

۲-۳-۱۸- مقدمه­ای بر تاریخچه و روند شکل­گیری دستورالعمل­های طراحی لرزه ای

۲-۳-۱۹- انواع روش­های تحلیل

۲-۳-۱۹-۱- روش­های تحلیل خطی

۲-۳-۱۹-۲- تحلیل­های غیرخطی

۲-۳-۱۹-۲-۱-گام­های تحلیل بار افزون (پوش­آور)

۲-۳-۱۹-۲-۲- دقت روش پوش­آور

۲-۳-۲۰- مقدمه­ای بر ضریب رفتار سازه ها (R)

۲-۳-۲۱- محاسبه ضریب رفتار بر اساس دستورالعمل ا.تی.سی-۱۹

۲-۳-۲۲- روش پروفسور یوانگ جهت محاسبه­ی ضریب رفتار(R)

۲-۴- مدل تحلیلی تحقیق

فصل سوم « روش تحقیق »

۳-۱- روش و طرح تحقیق

۳-۲- فرایند تحقیق

۳-۳- جامعه آماری

۳-۴- نمونه- روش نمونه­گیری و حجم نمونه­ ها

۳-۵- ابزار گردآوری داده­ها (اطلاعات)

۳-۵-۱- روایی ابزار جمع­آوری داده­ها

۳-۵-۲- پایایی ابزار جمع­آوری داده­ها

۳-۶- روش گردآوری داده­ها (اطلاعات)

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده­ها

۳-۷-۱- تعیین و مشخص­کردن ضریب اصلاح پاسخ رفتـار سیستم (R) و ضریب تشدید تغییر مکـان (Cd) وضریب اضافه مقاومت سیستم(Ω۰)

۳-۷-۲- تعیین و مشخص کردن شتاب مبنای طرح A و ضریب اهمیت سازه ها (I)

۳-۷-۳- محاسبه زمان تناوب ساز­ه­ها

۳-۷-۴- محاسبه ضریب بازتاب ساختمان­ها (B)

۳-۷-۵- ضریب تبدیل از حالت حدی نهایی به حالت تنش­های مجاز (y)

۳-۷-۶- اصلاح ضریب رفتار (R)

۳-۷-۸- تعیین بارگذاری­ها

۳-۷-۹- تعیین مشخصات مصالح به کار رفته در ساختمان­ها

۳-۷-۱۰- مقادیر بار اعمالی سقف در نرم افزار ایتبس

۳-۷-۱۱- تعیین دستور العمل های به کار رفته

۳-۷-۱۲- طیف تعریفی

۳-۷-۱۳- مدها

۳-۷-۱۴- پیچش تصادفی

۳-۷-۱۵- ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته

۳-۷-۱۶- تقسیم بار جانبی

۳-۷-۱۷-کنترل­های لازم جهت قاب خمشی

۳-۷-۱۸-کنترل جهت اعضاء خارج از پیوند

۳-۷-۱۹- مقاطع اعضاء و مهاربندها

۳-۷-۲۰- طراحی دیوارهای برشی فولادی

۳-۷-۲۱- مشخصات مفاصل

۳-۷-۲۲- محاسبه تغییر مکان هدف سازه

۳-۷-۲۳- نکاتی درخصوص تحلیل پوش­آور

۳-۷-۲۴- مروری بر روابط تعیین پارامترهای لرزه­ای

۳-۷-۲۵- تعیین مقاومت نهایی دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی

۳-۷-۲۶- تعیین سختی دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی

۳-۷-۲۷- تعیین شکل پذیری دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی

۳-۷-۲۸- تعیین ضرایب رفتار دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی

۳-۷-۲۹- تعیین میرایی مؤثر دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی

۳-۷-۳۰- نرم افزار آباکوس

۳-۷-۳۱- صحت سنجی نرم افزار آباکوس

۳-۷-۳۲- بررسی نتایج حاصل از آنالیز اجزاء محدود

فصل چهارم « تجزیه و تحلیل نتایج »

۴-۱- توصیف متغیرها

۴-۲- بررسی فرضیه­های تحقیق و ارائه نتایج

۴-۳- محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر

۴-۴- محدودیت­های در اختیار پژوهشگر

فصل پنجم « بحث و نتیجه­ گیری »

۵-۱- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق

۵-۲- بحث و نتیجه­گیری

۵-۳- پیشنهادهای برگرفته از یافته­های پژوهش

۵-۴- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0