قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 80 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

بررسی ميزان آسيب پذيری لرزه ای سازه هايی با سيستم دوگانه فولادی و تعيين نقاط ضعف و روشهای مقاوم سازی بر اساس تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA)

افزايش تعداد شهرها در نقاط مختلف كه بسياري در مناطق فعال لرزه خيز واقعند. افزايش تراكم جمعيت شهرها كه باعث افزايش تعداد قربانيان زلزله گرديده است. گسترش و توسعه شهرها به گونه‌اي  است كه گسل‌هاي زيادي در داخل شهرها قرار گرفته‌اند.

با توجه به اینکه در سالهای گذشته به دليل به صرفه نبودن تخريب و نوسازی ساختمانها و موسسات خصوصی و دولتی ميل به آن کمتر شده است بر آن شدیم تا با یکی از دقیق‌ترین و جدیدترین روشهای بهسازی به بررسی این ساختمانها پرداخته و پس از پیدا کردن نقاط ضعف آن به بررسی روشهای مقاوم سازی بپردازیم و راه‌های جلوگیری از ویرانی زلزله را بیان کنیم.

در این تحقيق نمونه‌هايی از ساختمانهای با سیستم سازه‌ای دوگانه قاب خمشی و مهاربند ضربدری فولادی طراحی شده تحت آیین نامه زلزله ۲۸۰۰ مورد بررسی قرارگرفتند و با توجه به دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي موجود مراحل بهسازی شامل هدف، سطح عملکرد و تحلیل خطرانجام و سپس با روش تحلیل دینامیکی فزایندهIDA آنالیز شده و به تعیین اعضا ضعیف با تقویت آنها و نیز تقویت در مقابل نیروی جانبی به کمک بادبندهایی که از لحاظ معماری مشکل خاصی در ساختمان ایجاد نکنند می‌پردازیم. در این تحقیق به تعیین میزان خسارت به ساختمانهای با سیستم دوگانه فولادی آیین نامه ۲۸۰۰ تحت چند زلزله اخیر می‌پردازیم.

فصل اول « کليات »

مقدمه

۱-۱٫ نياز يا عدم نياز به بهسازي

۱-۱-۱٫ اضافه شدن ساختمان با اهمیت بسیار زیاد

۱-۱-۲٫ تغییر در مقدار درز انقطاع برای ساختمانهای با اهمیت زیاد و خیلی زیاد

۱-۱-۳٫ اضافه شدن شرایط منظم بودن ساختمان در پلان

۱-۱-۴٫ ممنوعیت استفاده از قاب فولادی خمشی معمولی در سیستم دوگانه

۱-۱-۵٫ تصریح در لزوم در نظر گرفتن نقش کلیه اجزائ دارای سختی قابل ملاحظه در رفتار لرزه‌ای سازه

۱-۱-۶٫ افزایش مقدار حداقل برش پایه زلزله

۱-۱-۷٫ تغییر در نحوه محاسبه ضریب بازتاب ساختمان (B)

۱-۱-۸٫ ارایه فرمول پیشنهادی جهت محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان

۱-۱-۹٫ اجباری شدن رعایت حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان برای تمامی مناطق با توجه به سیستم سازه‌ای انتخاب شده

۱-۱-۱۰٫ ممنوعیت استفاده از قاب خمشی معمولی و متوسط برای ساختمانهای بیش از ۱۵ طبقه

۱-۱-۱۱٫ تغییر در مقدار ضریب رفتار (R) و مقدار ارتفاع مجاز برای برخی

۱-۱-۱۲٫ ممنوعیت استفاده از قاب خمشی با شکل پذیری کم (فولادی یا بتنی)

۱-۱-۱۳٫ تغییر درصد برون محوری اتفاقی برای ساختمانهای نامنظم

۱-۱-۱۴٫ تغییر در نحوه اثر مولفه قایم زلزله

۱-۱-۱۵٫ تغییر در ضریب اصلاح بازتابها برای روش تحلیل دینامیکی در مورد سازه‌های منظم

۱-۱-۱۶٫ تغییر در نحوه محاسبه تغییر مکانهای مجاز طبقات

۱-۱-۱۷٫ تغییر مقدار افزایش بار ستونهایی که در دهانه‌هایی قرار دارند

۱-۲٫ محاسبات نمونه

فصل دوم « مراحل بهسازی »

۲-۱٫ بررسی ويژگی‌های ساختمان

۲-۲٫ انتخاب هدف بهسازی

۲-۳٫ جمع آوري اطلاعات وضعيت موجود ساختمان

۲-۴٫ ارايه‌ي طرح بهسازي و ارزيابي آن

۲-۵٫ هدف بهسازی

۲-۵-۱٫ بهسازي مبنا

۲-۵-۲٫ بهسازي مطلوب

۲-۵-۳٫ بهسازی ویژه

۲-۵-۴٫ بهسازی محدود

۲-۵-۵٫ بهسازي موضعي

۲-۶٫ سطوح عملكرد ساختمان

۲-۶-۱٫ سطوح عملكرد اجزاي ساز ه اي

۲-۶-۱-۱٫ سطح عملكرد ۱ –  قابليت استفاده‌ي بي وقفه

۲-۶-۱-۲٫ سطح عملكرد ۲-  خرابي محدود

۲-۶-۱-۳٫ سطح عملكرد ۳ – ايمني جاني

۲-۶-۱-۴٫ سطح عملكرد ۴ – ايمني جاني محدود

۲-۶-۱-۵٫ سطح عملكرد ۵- آستانه‌ي فروريزش

۲-۶-۱-۶٫ سطح عملكرد ۶ – لحا ظ نشده

۲-۶-۲٫ سطوح عملكرد اجزاي غيرسازه اي

۲-۶-۲-۱٫ سطح عملكرد A    – قابليت استفاده‌ي بي وقفه

۲-۶-۲-۲٫ سطح عملكردB  – قابليت استفاده‌ي بي وقفه

۲-۶-۲-۳٫ سطح عملكرد  – C ايمني جاني

۲-۶-۲-۴٫ سطح عملكرد  – D ايمني جاني محدود

۲-۶-۲-۵٫ سطح عملكرد  – E لحا ظ نشده

۲-۷٫ سطوح عملكرد كل ساختمان

۲-۷-۱٫ سطح عملكرد خدمت رساني بي وقفه (A-1)

۲-۷-۲٫ سطح عملكرد قابليت استفاده‌ي بي وقفه(B-1)

۲-۷-۳٫ سطح عملكرد ايمني جاني(C-3)

۲-۷-۴٫ سطح عملكرد آستانه‌ي فروريزش (E-5)

۲-۸٫ تحليل خطر زلزله و طيف طراحي

۲-۹٫ طيف طرح ارتجاعي استاندارد

۲-۱۰٫ طيف طرح ارتجاعي ويژه‌ي ساختگاه

۲-۱۰-۱٫ مراحل تحليل خطر ويژه‌ي ساختگاه

۲-۱۰-۲٫ تهيه‌ي طيف طرح ارتجاعي ويژه‌ي ساختگاه

۲-۱۱٫ شتابنگاشت ها

۲-۱۱-۱٫  شتابنگاشت سازگار با طيف طرح

۲-۱۲٫ اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

۲-۱۲-۱٫ پیکربندی ساختمان

۲-۱۲-۲٫ اعضاي سازه‌اي اصلي و غيراصلي

۲-۱۲-۳٫ مشخصات مصالح

۲-۱۲-۴٫ مشخصات ساختگاه

۲-۱۲-۵٫ ساختمان‌هاي مجاور

۲-۱۲-۶٫ سطوح اطلاعات

۲-۱۲-۷٫ ضريب آگاهي

۲-۱۳٫ روش‌هاي تحليل سازه

۲-۱۳-۱٫ محدوده‌ي كاربرد رو شهاي خطي

۲-۱۳-۲٫ محدوده‌ي كاربرد روش‌هاي غيرخطي

۲-۱۴٫ رفتار اجزاي سازه

۲-۱۵٫ مقاومت مصالح

۲-۱۶٫ ظرفيت اجزاي سازه

۲-۱۶-۱٫ ظرفيت اجزا در روشهاي خطي

۲-۱۶-۲٫ ظرفيت اجزا در روش‌هاي غيرخطي

۲-۱۷٫ مشخصات محل از نظر زلزله

۲-۱۷-۱٫ مشخصات عمومی ساختگاه

۲-۱۷-۲٫ مشخصات ساختگاه از نظر خطر زلزله

۲-۱۷-۳٫ ویژگی‌های عمومی گسل‌های ایران

۲-۱۷-۴٫ دسته بندی گسل‌های ایران

۲-۱۷-۵٫ سابقه لرزه خیزی منطقه

فصل سوم « انواع روش‌های تحلیلی »

۳-۱٫ روش‌های تحلیل

۳-۲٫ تحليل‌هاي خطي

۳-۲-۱٫ تحليل استاتيكي خطي

۳-۲-۲٫ تحليل ديناميكي خطي

۳-۲-۲-۱٫ تحليل خطي شبه ديناميكي يا طيفي

۳-۲-۲-۲٫ معايب روش‌هاي ديناميكي طيفي

۳-۲-۲-۳٫ تحليل خطي ديناميكي تاريخچه زماني

۳-۳٫ تحليل‌هاي غير خطي

۳-۳-۱٫ تحليل‌هاي غير خطي استاتيکی

۳-۳-۱-۱٫ تحليل استاتيكي غير خطي (پوش آور)

۳-۳-۱-۱-۲٫ مزايا و معايب روش استاتيكي غير خطي

۳-۳-۱-۱-۳٫ فرايند تحليل استاتيكي غير خطي درنرم افزار

۳-۳-۲٫ تحليل‌هاي غير خطي ديناميكي

۳-۳-۲-۱٫ آناليز ديناميكي با استفاده از طيف پاسخ غير خطي

۳-۳-۲-۲٫ تحلیل دینامیکی افزایشی

۳-۳-۲-۲-۱٫ ضریب مقیاس

۳-۳-۲-۲-۲٫ اندازه شدت (IM)

۳-۳-۲-۲-۳٫  اندازه خسارت(DM)

۳-۳-۲-۳٫ آناليز تاريخچه زماني غير خطي

۳-۴٫ روش‌هاي تعيين نقطه عملكرد

فصل چهارم « مدل سازی »

۴-۱٫ مبانی اوليه مدل

۴-۲٫ مشخصات بارگذاری

۴-۳٫ مدل اولیه

۴-۴٫ تنظیمات و معرفی نرم افزار SeismoStruct

۴-۴-۱٫ معرفی مواد و مصالح

۴-۴-۲٫ معرفی مقاطع

۴-۴-۳٫ نحوه عملکرد اعضا

۴-۴-۴٫ اختصاص مقاطع

۴-۴-۵٫ بارگذاری دینامیکی غیر خطی

۴-۴-۶٫ معیارهای عملکرد

۴-۵٫ نحوه به دست آوردن معیارهای عملکرد

۴-۵-۱٫ تعيين سختي اعضا در رو شهاي غيرخطي

۴-۵-۲٫ به دست آوردن شتابنگاشت‌ها توسط نرم افزار seismo signal

فصل پنجم « آناليز و نتيجه گيری و ارایه پيشنهادها »

۵-۱٫ آناليز مدل

۵-۲٫ نتایج حاصل از آنالیز سازه

۵-۲-۱٫ بررسی جابجایی تراز بام در دو سمتX  و Y

۵-۳٫ پیشنهاد‌ها برای پژوهش‌های آينده

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0