قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 230 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دنیای پر چالش امروز، برپایه برخورداری سازمانها از انسانهای شایسته و توانمند پایه گذاری شده است. منابع عمده برخورداری از مزیت رقابتی سازمانها، علاوه بر تکنولوژی های جدید، در داشتن کارکنان متخصص و متعهد به سازمان است. توانمندسازی یک رویکرد مدیریتی است که در آن به کارکنان تفویض اختیار می شود تا خودشان تصمیم بگیرند. امروزه سازمانها برای ماندن در عرصه رقابت به نیروی انسانی، خلاق، متخصص و با انگیزه نیازمند است. کارکنان دارای استعدادهای بالقوه ای هستند که توانمند سازی به بالفعل شدن این استعداد ها کمک می کنند. مدیران با اطلاع از سطح توانمندی کارکنان، می توانند برای بهبود و توسعه توانمندی های نامطلوب کارکنان و استفاده هر چه از این منبع سازمانی اقدام نمایند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می باشد. متغیر وابسته در این تحقیق توانمندسازی کارکنان و متغیرهای مستقل شامل تسهیم در اطلاعات، خودمختاری با تعیین مرز و حدود، جایگزینی تیم ها به جای سلسله مراتب است. برپایه متغیر های فوق و مطالعات کتابخانه ای تحقیق تعداد ۳ فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری تحقیق ۱۸۸۹ نفر از کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می باشد که تعداد آنها ۱۸۸۹ نفر است و نمونه آماری ۳۸۴ نفر است که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده است.

روش جمع آوری داده ها پرسشنامه ای است که بر اساس مطالعات نظری انجام شده که خلاصه ای از آن در فصل دوم آمده است و تحت راهنمایی های استاد محترم راهنما تهیه شده است. پرسشنامه ۳۵ گزینه ای و بر اساس طیف لیکرت می باشد. به کمک این پرسشنامه، سه فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند. برای سنجش روایی پرسشنامه، پرسشنامه های تهیه شده اولیه به تعدادی از اساتید و صاحب نظران شامل استاد محترم راهنما، مشاور، مدیران ارشد سازمان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته مدیریت ارائه گردید و نسبت به روایی پرسشنامه اطمینان حاصل شد. برای محاسبه پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد و با توجه به ضریب پایایی مناسب پرسشنامه نیز مورد تائید قرار گرفت. در مرحله بعدی تحلیل توضیفی داده های تحقیق با استفاده از جدول توزیع فراوانی و نمودارها و شاخصهای آمار توصیفی نظیر میانگین، مد و میانه انحراف معیار، واریانس و ضریب چولگی و کشیدگی انجام شد. و برای تحلیل استنباطی داده ها، با کمک آزمون فرض آماری صحت فرضیات تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

در این تحلیل از توزیع های نرمال، تی استیودنت و آمارهای آزمون استفاده شده است. در مرحله بعدی با استفاده از آزمون های فرضیه نتایج هر یک از فرضیه های سه گانه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

آنچه که از تحلیل استنباطی فرضیه ها بدست آمد، فرضیه اول که عبارت بود از « سهیم شدن در اطلاعات کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر توانمندی آنان تاثیر دارد » مورد تائید قرار گرفت. فرضیه دوم «مرزبندی و خودمختاری کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر توانمندی آنان تاثیر دارد» مورد تائید قرار گرفت. فرضیه سوم «جانشینی تیم های خودگردان به جای سلسله مراتب قدیمی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر توانمندشدن کارکنان آن سازمان تاثیر دارد» تائید شد.

در نهایت با استفاده از یافته های تحقیق پیشنهاداتی به منظور بهبود و ارتقاء سطح توانمندسازی کارکنان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارائه گردید، همچنین پیشنهاداتی در زمینه ادامه تحقیق بیان شد.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0