قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 331 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

بررسی عوامل موثربر توانمند سازی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران

در مقاله حاضر، به بررسي عوامل موثر برتوانمندسازي كاركنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران پرداخته شده است. سوال اصلی پژوهش این است که آیا عوامل (احساس معنی داری، احساس موثر بودن، احساس انتخاب،احساس شایستگی،احساس اعتماد)برتوانمندسازی موثر می باشند وازطرف دیگر آیا توانمندسازی برحسب متغیرهای زمینه ای تفاوت معناداری دارد. برای یافتن پاسخ این سوالات از پرسشنامه استاندارد۲۷ سوالی توانمندسازي استفاده گرديد. جامعه آماري در اين پژوهش کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران است که تعداد آنها ۱۹۶ نفر می باشد  که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماري تحقيق ۱۳۰ نفر محاسبه شد.با اين حال تعداد۱۳۵ پرسشنامه توزيع گرديد و تجزيه و تحليل داده ها بر اساس تعداد ۱۳۵نفر با استفاده از نرم افزارSPSS انجام گرفت.برای تعیین روایی واعتبار پرسشنامه  از روایی محتوایی و ضریب آلفای  کرونباخ  استفاده  گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد .  جهت تجزیه اطلاعات  بنا به ضرورت از شیوه های آمار توصیفی از قبیل فراوانی،درصد فراوانی و میانگین استفاده گردید. همچنین در بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون)، رگرسیون دو متغیره استفاده شد. نتایج تبیینی گویای این است که در فاصله اطمینان ۹۵ درصد رابطه متغیرهای تاثیر گذار بر توانمندسازی مورد تایید واقع شد. و توانمندسازی تنها بر حسب تحصیلات داری تفاوت معناداری بود.در ضمن نتایج تجزیه علیت نشان داد که متغیراحساس معنی داری بیشترین تاثیر مثبت و مستقیم  بر روی توانمند سازی کارکنان داشت.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0