قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 188 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

بررسی عملکرد ابنیه های حیاتی در صنعت نفت تحت اثر نیروهای انفجار

با توجه به حوادثی که در گوشه و کنار دنیا در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی به وقوع پیوسته و در پی آن منجر به تلفات نیروی انسانی ،سرمایه های ملی و مختل شدن سیستم شریان های حیاتی گردیده است اهمیت توجه به این حوزه را توسط محققین و پژوهشگران دوچندان نموده است. از آنجایی که ساختمان های واقع در صنعت نفت و گاز از اهمیت خاصی در هنگام رخداد نیروهای غیرعادی از قبیل موج انفجار برخوردار می باشند لذا شناخت رفتار ساختمان ها تحت اثر این بارها مهم می باشد.

ساختمان های احداث شده در پالایشگاه از قبیل واحدهای قدرت و برق  و واحدهای کنترل  از آن جهت جزء ابنیه های حیاتی در این صنعت محسوب می گردد که ممکن است در اثر وقوع حوادث صنعتی از قبیل انفجار ، کنترل واحدهای عملیاتی در اثر آسیب جدی به این ساختمان ها از مدار خارج شود و بحران های شدیدتری را ایجاد نماید.

لهذا به دلیل ماهیت پیچیده و غیرعادی بودن بارهای انفجاری در مکان هایی مانند پالایشگاه ها که مستعد وقوع چنین حوادثی می باشد، بررسی عملکرد این ساختمان ها در برابر بارهای انفجاری حائز اهمیت است.

در این مطالعه برآنیم تا با بهره گیری از ارزیابی ریسک شرایط محیطی پالایشگاه اصفهان و سپس میزان خطر احتمالی را محاسبه نموده و در قالب سناریوهایی در مقایسه با زلزله های واقعی به درک واقعی تر این نیروها بپردازیم، سپس با انجام مطالعات کیفی و کمی آسیب های وارده به این سازه ها مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول :مفاهیم وکلیات

۱-۱ کلیات و بیان مسئله

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

۱-۳ اهداف پژوهش

۱-۴ هدف کلی

۱-۴-۱ هدف علمی و کلی

۱-۴-۲ هدف کاربردی

۱-۵ فرضیه های تحقیق

۱-۶ گفتارهای پایان نامه

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوع

۲-۱ مقدمه

۲-۲ انفجار (Explosion)

۲-۳ انواع انفجار

۲-۳-۱ انفجارهای ناشی از ابرهای بخاری

۲-۳-۲ انفجارها در مخزن فشار

۲-۳-۳ انفجارهای در فاز تراکم

۲-۴ انواع انفجار از نظر موقعیت

۲-۴-۱ انفجار داخلی

۲-۴-۲ انفجار خارجی

۲-۵  پارامترهای موج انفجار

۲-۶  پارامترهای موج انفجار برای بارگذاری انفجار

۲-۶-۱  فشار مبنای انفجار (PS0)         

۲-۶-۲  مدت زمان  فاز مثبت یا زمان تداوم انفجار (td)

۲-۶-۳ سرعت موج پیش رونده

۲-۶-۴ طول موج انفجار

۲-۶-۵  فشار منعکس شده حداکثر

۲-۶-۶ فشار دینامیکی ( جریان هوایی ناشی از انفجار ) qs

۲-۷ روابط فشار انفجار

۲-۷-۱ روابط براد

۲-۷-۲ روابط هنریش

۲-۷-۳ رابطه میلز (۱۹۸۷)

۲-۷-۴- روش کینگری و بولماش

۲-۷-۵  تاریخچه زمانی فشار ناشی از انفجار

۲-۷-۶  روش EIA

۲-۸  فشار موج بازتاب و زاویه برخورد

۲-۹  پروفایل اضافه فشار

۲-۹-۱  سطوح موازی با حرکت جبهه موج

۲-۹-۲  سطوح پشت به جبهه موج انفجار

۲-۹-۳ سطوح مقابل به جبهه موج انفجار

فصل سوم : تئوری های موجود و تحلیل سازه ها

۳-۱ مقدمه

۳-۲  سطوح عملکرد ساختمان ها

۳-۳ درجه اهمیت ساختمان

۳-۴  پهنه بندی خطر انفجار

۳-۵  سطح بار انفجار

۳-۶  نحوه عملکرد ساختمان ها در برابر سطوح مختلف بار انفجار

۳-۷  بارگذاری عمومی موج انفجار

۳-۷-۱ بارگذاری دیوار روبروی جبهه موج انفجار

۳-۷-۲ دیوارهای موازی جبهه موج انفجار

۳-۷-۳ بارگذاری سقف

۳-۷-۴ بارگذاری دیوار پشتی

۳-۸  مقایسه بار جانبی زلزله و انفجار

۳-۹  مشخصات امواج لرزه ای انفجار

۳-۱۰ مشخصه های مکانیکی و دینامیکی مصالح

۳-۱۰-۱ پاسخ استاتیکی – پاسخ دینامیکی

۳-۱۱ روشهای تحلیل و طراحی

۳-۱۱-۱ روش دینامیکی غیرخطی

۳-۱۲ سازه یک درجه آزادی (SDOF)

۳-۱۲-۱ سازه یک درجه ازادی الاستیک

۳-۱۲-۱-۱ تحلیل دینامیکی سازه یک درجه آزادی الاستیک

۳-۱۲-۲  سازه یک درجه آزادی الاستو- پلاستیک

۳-۱۲-۲-۱ ضرائب تبدیل عضو سازه ای به سیستم یک درجه آزادی پلاستیک

۳-۱۲-۲-۲ روش حل ترسیمی عضو سازه ای به صورت سیستم یک درجه آزادی الاستوپلاستیک

۳-۱۲-۲-۳ روش حل مستقیم عضو سازه ای به صورت یک درجه آزادی الاستوپلاستیک

۳-۱۲-۲-۴ حل تاریخچه زمانی عضو سازه ای به صورت یک درجه آزادی الاستوپلاستیک

۳-۱۲-۲-۵ عکس العمل تکیه گاهی سازه یک درجه ازادی الاستوپلاستیک

۳-۱۳ روش حل سازه چند درجه آزادی (MDOF)

۳-۱۴  طراحی

۳-۱۴-۱ جذب انرژی

۳-۱۴-۲ ضوابط شکل پذیری

۳-۱۴-۳ ترکیبات بارگذاری

۳-۱۴-۴ توابع مقاومت

۳-۱۴-۵ ضوابط پذیرش رفتار سازه ای

۳-۱۴-۶  محدودیت تغییر شکل اعضاء

۳-۱۴-۶-۱ محدودیت تغییر شکل جانبی قاب ها

۳-۱۴-۷ نقش طراحی دینامیکی

۳-۱۵ مصالح مناسب برای سازه های انفجاری

۳-۱۵-۱ بتن غیرمسلح

۳-۱۵-۲ بتن مسلح

۳-۱۵-۳ بتن الیافی

۳-۱۵-۴ مصالح بنایی غیرمسلح

۳-۱۵-۵ مصالح بنایی مسلح

۳-۱۶ فرم معماری سازه ها در برابر انفجار

۳-۱۶-۱ اهمیت فرم معماری

۳-۱۶-۲ بی نظمی

۳-۱۶-۳ نسبت اندازه ساختمان ها

۳-۱۶-۴ طرح افقی ساختمان ها ( اریگامی- Origami )

۳-۱۶-۵ تاثیر مجاورت ساختمان ها

۳-۱۶-۶  فرم کلی سازه های صنعتی و مروری بر تحقیقات گذشته

۳-۱۷ خرابی پیش رونده (progressive collapse)

۳-۱۷-۱ روش مقاومت موضعی ویژه

۳-۱۷-۲ روش مسیر جایگزین (ALP)

۳-۱۸ ملاحظات جانبی

فصل چهارم : مدل های مورد استفاده و روش انجام تحقیق 

۴-۱ مقدمه

۴-۲ پالایشگاه نفت

۴-۲-۱ پالایشگاه نفت اصفهان

۴ – ۳ انواع ساختمان های موجود در پالایشگاه و صنعت نفت

۴-۳-۱ معماری سازه فولادی پیش طراحی شده مقاوم

۴-۳-۲ سازه با دیوار بنایی

۴-۳-۳ سازه پوشیده شده از فلز

۴-۳- ۴ سازه با دیوار بتنی پیش ساخته

۴-۳-۵ ساختمان هایی با دیوارهای بتن درجا

۴-۳-۶  سازه های پناگاهی مدفون و نیمه مدفون پیش ساخته

۴-۵ ملاحظات فرعی

۴-۵-۱ در ها

۴-۵-۱-۱ محدودیتهای اجرایی درهای صنعتی

۴-۵-۱-۲ راهبرد طراحی درهای مقاوم در برابر انفجار

۴-۵-۲ پنجره ها

۴-۵-۳ بازشوها

۴-۵-۴ میراگرهای انفجاری

۴-۵-۵ تضعیف کننده های انفجاری

۴-۵-۶ طراحی داخلی

۴-۵-۷ ملاحظات مربوط به خارج  سازه

۴-۶  ارزیابی و تجهیز ساختمان های موجود صنعت نفت و پالایشگاه

۴-۶-۱ استراتژیهای ارزیابی سازه

۴-۶-۲ روش های مقاوم سازی

۴-۶-۳ واحدهای بتنی بنایی

۴-۶-۴ پوسته ها

۴-۶-۵ دیوارهای مانع

۴-۷ ارزیابی پیامد حوادث صنعتی

۴-۷-۱ خصوصیات انفجار پذیری مواد صنعتی

۴-۸ روش تحقیق در زمینه ارزیابی ریسک در پالایشگاه اصفهان

۴-۸-۲-۱ روش ارزیابی ریسک

۴-۹-معرفی سناریو های احتمالی انفجار

۴-۹-۱ سناریو

۴-۹-۱-۱ آینده پژوهی

۴-۹-۱-۲ سناریوهای احتمالی انفجار

۴-۹-۱-۳ سناریوهای احتمالی زلزله

فصل پنجم : ارزیابی و تحلیل نتایج مطالعات

۵-۱ مقدمه

۵-۲ مطالعات کیفی

۵-۲-۱ روش دلفی

۵-۲-۱-۱ تعریف دلفی

۵-۲-۱-۲ اهداف وکاربردهای دلفی

۵-۲-۱-۳ مزایای دلفی

۵-۲-۱-۴ مهندسی معکوس

۵-۲-۲ شاخص خرابی کیفی

۵-۲-۲-۱ بررسی اهمیت معماری در ابنیه های صنعت نفت و آسیب های احتمالی

۵-۳ مطالعات کمی

۵-۳-۱ انواع شاخص خرابی

۵-۳-۲ ارزیابی و تحلیل نتایج کمی

فصل ششم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

۶-۱ مقدمه

۶-۲ نتیجه گیری

۶-۳ تحقیقات آینده

 

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0