قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 271 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: بیمه آسیا)

شرکت ها برای بقاء خود در دنیای متلاطم و متغیر امروز به اندیشه های نو و نظرات جدید نیاز دارند. افزایش تهدیدها از یك سو و استفاده از فرصتها از سوی دیگر در محیط متشنج و غیرقابل پیش بینی، شرکت ها را با جزر و مدهای شدید روبرو می سازند و آنها را به سوی تغییر و نوآوری به چالش می‏كشاند. نوآوری با واژه هایی مانند خلاقیت، اختراع و تغییر ارتباط مستقیم دارد اما با آنها هم معنی و مترادف نیست. نوآوری سازمانی عبارت از پذیرفتن یك عقیده یا رفتاری كه برای صنعت بازار یا محیط عمومی سازمان تازگی دارد. نوآوری سازمانی می تواند در بخش نیروی انسانی، مطالعات رفتاری و روانشناختی كاركنان و شناخت ارزشها و تواناییهای آنان یا در بخش فنی و تكنولوژی، تجهیزات، مدرنیزه و فنون جدید و یا در بخش ساختار كه شامل مجموعه قواعد، روشها، هنجارها و ضوابط می باشد، روی دهد که این مهم با عوامل متعددی در ارتباط می باشد که باید بر روی این عوامل به مطالعه پرداخت.

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی شرکت بیمه آسیا بوده است که بدین منظور ۲۸۶ نفر از کارکنان شرکت بیمه آسیا در شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتند. روایی محتوایی این پرسشنامه به تأیید متخصصین این حوزه رسیده و پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در پایان به منظور تحلیل داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی در شرکت بیمه آسیا ارتباط مثبت و معنی داری (p<0/01) وجود دارد.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0