قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 144 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

بررسي ‌راههاي‌ جذب‌ونگهداري ‌نيروهاي ‌انساني ‌متخصص (كار گزاران توسعه)

بررسي ‌راههاي‌ جذب‌ونگهداري ‌نيروهاي ‌انساني ‌متخصص  (كار گزاران توسعه)در مناطق محروم و روستاييبا تاكيد برجامعه آماري معلمان‌‌مناطق تركمان چاي و كاغذكنان

بررسي ‌راههاي‌ جذب‌ونگهداري ‌نيروهاي ‌انساني ‌متخصص  (كار گزاران توسعه)در مناطق محروم و روستايي با تاكيد برجامعه آماري معلمان‌‌مناطق تركمان چاي وكاغذكنان شهرستان ميانه استان آذربايجان شرقي، با توجه به اين كه:

نیروهاي انسانی کارآمد ومتخصص از شاخصهای اصلی وتأثیرگذار در توسعه هر منطقه به شمارمي آيند ولي مناطق محروم وروستايي از فقدان یا کمبود نیروی انسانی متخصص همواره  در رنج وگرفتاری های بیشماری بسر برده است، مورد مطالعه قرار گرفت.

اهداف‌كلي تحقيق: ۱) مشخص کردن نقش آموزش وپرورش در جنبه هاي مختلف توسعه ۲)بارز ساختن نقش معلمان به عنوان كارگزان توسعه در مناطق روستايي ۳) تجربيات جذب ونگهداری نیروی انسانی متخصص درمناطق‌محروم‌دركشورهاي‌موفق ۴)شناسایی‌‌موانع‌جذب‌ونگهداری‌نیروی‌انسانی‌متخصص‌درمناطق‌محروم مي باشد

فرضیه های تحقيق  در۴ حیطه ذيل با متغير هاي مستقلي كه اشاره مي شود ‌تنظیم‌شده‌اند:

عوامل فردی : سابقه خدمت معلمان، جنس، رشته تحصیلی معلمان، متأهل ومجرد ،مدرک تحصیلی معلمان

عوامل محیطی : بومی وغیر بومی، بین‌تسهیلات‌لازم‌ازقبیل:خانه‌های‌سازمانی‌وسرویس‌ایّاب‌وذهاب، فضا وامکانات آموزشی،

 عوامل سازمانی : مشارکت معلمان درتصمیم گیریها ،کاربست نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها، سازماندهی  عادلانة نیروی انسانی

عوامل انگیزشی : رضایت شغلی، امتیازات ویژه برای  معلمان اين مناطق، شیوه های مختلف تشویق‌اعم از مادی ومعنوی،‌كه با متغير وابسته جذب‌ونگهداري ‌نيروهاي ‌انساني ‌متخصص  (كار گزاران توسعه)در مناطق محروم و روستايي آزمون شده اند.روش پژوهش، شامل دو روش اسنادی و میدانی(پيمايش و مشاهده) می‌باشد.

جامعة آماری این تحقیق کلیه معلمان روستايي مناطق محروم‌کاغذ کنان وتركمان چاي درسالتحصیلی ۸۵- ۸۴ به تعداد۴۸۲ نفرمی باشد كه‌با استفاده از روش نمونه‌گيري سهميه‌اي انتخاب شده اند.ابزار اندازه گیری‌پرسشنامه است كه روایی وپایایی آن مشخص شده است. درتحلیل اطلاعات از آزمون مجذور کای(۲χ ) ، نیز برای ضریب همبستگی C پیرسون  را به كار برده ايم. براي توصيف‌از مقایسه وتحلیل درصدهاومقادیرسطری وستونی(توافقی) استفاده كرده ايم.

عمده ترين يافته ها و نتايج اين تحقيق عبارتند از :

فرضيه هاي عوامل فردي در سطح معني داري (۰۱/۰ =α) با ۹۹ در صد  اطمينان وبالاترتاييد شده است. جز فرضيه سوم( رشته تحصیلی معلمان) در سطح معني داري(۰۵/۰=α)با۹۵درصد اطمينان هم تاييد نشده است.فرضيه هاي عوامل محيطي در سطح معني داري (۰۱/۰ =α) با ۹۹ در صد اطمينان تاييد شده است. فرضيه سوم ( فضا وامکانات آموزشی)كه‌آزمون آن درسطح معني داري (۰۰۱/۰ =α) نيز معني دار است.فرضيه هاي عوامل‌سازماني در سطح معني داري (۰۱/۰ =α) با ۹۹ در صد اطمينان تاييدشده است جز فرضيه سوم (سازماندهی عادلانة نیروها) اين فرضيه در سطح معني داري (۰۵/۰ =α) با ۹۵ در صد اطمينان هم تاييد نشده است.فرضيه هاي عوامل انگيزشي در سطح معني داري  (۰۱/۰ =α) با ۹۹ در صد  اطمينان وبالاترتاييد شده است.با توجه به يافته‌هاي پژوهش پيشنهاداتي در محورهاي مختلف ارائه گرديده است.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0