قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 88 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

بررسي مقاومت برشي سطوح بتني با پيوستگي چسبي

مقاومت اتصال خوب بین سطح قدیمی و جدید بتن یک فاکتور کلیدی در عملکرد تعمیرات بتنی است. هدف این پایان‌نامه بررسی و ارزیابی مقاومت اتصال بین سطح بتن قدیمی و بتن اضافه شده است. در این پایان‌نامه یک تحقیق آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری مقاومت برشی سطوح اتصال بتنی که در زمان‌های متفاوتی بتن‌ریزی شده‌اند انجام شد. این سطوح با روش‌های سندبلاست، خراش با برس فلزی، سوراخ‌شدگی توسط مته و حالت صاف آماده‌سازی شدند. برای اتصال این سطوح از چسب‌های  Latex ‌  ‌,‌Epoxy IV و    Epoxy V موجود در بازار داخلی کشور از شرکت‌های طراحان بتن، نامیکاران، آبادگران و بتن شیمی خاتم تهیه و استفاده شد.

همچنین برای مقایسه با حالت نرمال آزمایشی بدون استفاده از چسب و تنها با ریختن بتن تازه به طور مستقیم به روی سطوح قدیمی انجام شد. علاوه بر آن برای بررسی تأثیر مقاومت بتن در مقاومت اتصال از بتن با مقاومت‌های ۲۰ ، ۳۰ و۴۰ مگاپاسکال استفاده شد.

برای انجام آزمایش از آیین‌نامه‌ی ASTM C 882 و ASTM C 1042 استفاده شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که افزایش مقاومت بتن در صورت وجود عامل اتصال، موجب افزایش مقاومت اتصال  با شیب ملایمی می شود در حالی که در صورت اتصال مستقیم، تاثیر چشمگیری در مقاومت اتصال خواهد گذاشت.

همچنین افزایش زبری سطح در صورت وجود عامل اتصال تغییر محسوسی در مقاومت اتصال ایجاد نکرد اما در صورت نبود عامل اتصال، سند بلاست می‌تواند بهترین شرایط را برای آماده سازی سطح مهیا کند. به طور کلی استفاده از عوامل چسبنده ی مناسب اقتصادی ترند و نتایج بهتری نسبت به آماده‌سازی‌های گران و پر دردسر دارند.

 ۱-۱- مقدمه

۱-۲- عوامل چسبنده

۱-۲-۱- اپوکسی

۱-۲-۱-۱- انواع اپوکسی

۱-۲-۱-۲- درجه

۱-۲-۱-۳- کلاس‌های اپوکسی

۱-۲-۲- لاتکس

۱-۲-۲-۱- انواع لاتکس

۱-۳- تعمیر سازه های بتنی

۱-۳-۱- انواع تعمیر بتنی

۱-۳-۱-۱- تعمیر ترک

۱-۳-۱-۲- تعمیرات اساسی بتن

۱-۳-۲- اهمیت اتصال در تعمیر بتن

۱-۳-۳- توصیف مقاومت اتصال

۱-۳-۴- فاکتورهای مهم تاثیر گذار در اتصال

۱-۳-۵- فاکتورهای ثانویه تاثیر گذار در اتصال

۱-۳-۶- فاکتورهای دیگری که در مقاومت اتصال موثرند

۱-۴- شیوه‌های آزمایش برای ارزیابی مقاومت اتصال

۱-۴-۱- آزمایش برش مایل

۱-۴-۲- مشکلات شیوه‌ی برش مایل

۱-۵- اهداف پژوهش

۱-۶- ساختار پایان‌نامه

 فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین

۲-۱- تحقیقات گذشته

۲-۲- آزمایشات و نتایج آنها

۲-۲-۱- آزمایش انجام شده توسط silva،  brano و Julio و نتایج بدست آمده

۲-۲-۲- تاثیر زبری سطح بتن در اتصال ملات اصلاح شده‌ی پلیمری, bachrian lubis

۲-۲-۳- آیشا،  رامسوندار و هارون

۲-۲-۴- آزمایش به فر نیا،  جان نثاری و مشرف

فصل سوم: مصالح مصرفی، نحوه‌ی آماده‌سازی و روش انجام آزمایش

۳-۱- مقدمه

۳-۲- مصالح مصرفی

۳-۳- آزمایش‌های انجام شده

۳-۳-۱- آزمایش طرح اختلاط بتن

۳-۳-۱-۱- مدول نرمی ماسه

۳-۳-۱-۲- آزمایش چگالی انبوهی شن

۳-۳-۲- آزمایش برش مایل

۳-۳-۲-۱- نکات انجام آزمایش برش مایل در ASTM

۳-۳-۲-۱-۱- لاتکس

۳-۳-۲-۱-۲- اپوکسی

۳-۳-۲-۲- نکات کارگاهی ACI

۳-۳-۲-۲-۱- ACI 5031-     ۳۹

۳-۳-۲-۲-۲- ACI 5032-92

۳-۳-۲-۲-۳- ACI 5032R-92

۳-۳-۲-۲-۳-۱- شرایط اعمال چسب

۳-۳-۲-۲-۳-۲- ضوابط انتخاب چسب

۳-۳-۲-۳- چگونگی انجام آزمایش

۳-۳-۲-۳-۱- تعداد نمونه‌های مورد نیاز

۳-۳-۲-۳-۲- مراحل ساخت مقطع دست‌ساز

۳-۳-۲-۳-۳- مراحل ساخت نمونه‌های آزمایش

۳-۳-۲-۳-۴- روش آماده سازی سطح

۳-۳-۲-۳-۴-۱- سوراخ شده با مته

۳-۳-۲-۳-۴-۲- خش دار با برس فلزی

۳-۳-۲-۳-۴-۳-صاف

۳-۳-۲-۳-۴-۴- سند پلاست

۳-۳-۲-۳-۵- ساخت قالب تست برش مایل

۳-۳-۲-۳-۶- اعمال چسب

۳-۳-۲-۳-۷- عمل‌آوری

۳-۳-۲-۳-۸- دستگاه مقاومت فشاری

فصل چهارم: نتایج آزمایش‌ها و بحث در مورد آنها

۴-۱- مقدمه

۴-۲- روش محاسبه‌ی مقاومت برشی از نتایج آزمایش

۴-۳- شروع آزمایش

۴-۳-۱- تنظیمات دستگاه مقاومت فشاری

۴-۳-۱-۱- سرعت اعمال بار

۴-۳-۱-۲- تنظیم نوع قالب

۴-۳-۲- مقاومت فشاری ۲۸ روزه‌ی نمونه‌های بتنی برای بتن های سخت شده (بتن قدیم )

۴-۳-۲-۱- مقاومت فشاری ۲۸ روزه برای طرح اختلاط ۲۰ MPa

۴-۳-۲-۲- مقاومت فشاری ۲۸ روزه برای طرح اختلاط ۳۰ MPa

۴-۳-۲-۳- مقاومت فشاری ۲۸ روزه برای طرح اختلاط ۴۰ MPa

۴-۴- نتایج

۴-۴-۱- نتایج آزمایش چسب‌های لاتکس, اپوکسی نوع ۴ و اپوکسی نوع ۵ شرکت طراحان بتن پایدار

۴-۴-۱-۱- Epoxy EA-222 عامل اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده

۴-۴-۱-۲- اپوکسی نوع ۵ عامل اتصال بتن تازه به بتن سخت شده

۴-۴-۱-۳- لاتکس

۴-۴-۲- نتایج آزمایش‌های چسب‌های لاتکس, اپوکسی نوع ۴ و اپوکسی نوع ۵ نامیکاران

۴-۴-۲-۱- Epoxy GE-2 عامل اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده

۴-۴-۲-۲- Epoxy Dur 32  عامل اتصال بتن تازه به بتن سخت شده

۴-۴-۲-۳- لاتکس

۴-۴-۳- نتایج آزمایش‌های چسب‌های لاتکس, اپوکسی نوع ۴ و اپوکسی نوع ۵ شرکت آبادگران

۴-۴-۳-۱- EM Epoxy Bond عامل اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده

۴-۴-۳-۲- Epoxy ABADUR P1 عامل اتصال بتن تازه به بتن سخت شده

۴-۴-۳-۳- Latex،  EM Bond

۴-۴-۴- نتایج آزمایش‌های چسب لاتکس شرکت بتن شیمی خاتم

۴-۴-۴-۱- لاتکس

۴-۴-۵- نتایج آزمایش بتن تازه به بتن سخت شده بدون استفاده از عوامل چسبنده

۴-۵- نمودارها

۴-۵-۱- نتایج آزمایشات بدون چسب با مقاومت‌های مختلف بتن

۴-۵-۲- نتایج آزمایشات نمونه‌های متصل شده با لاتکس

۴-۵-۳- نتایج آزمایشات نمونه‌های متصل شده با اپوکسی نوع ۴

۴-۵-۴- نتایج آزمایشات نمونه‌های متصل شده با اپوکسی نوع ۵

۴-۵-۵- بررسی تاثیر افزایش مقاومت بتن در مقاومت اتصال

۴-۶- نحوه‌ی شکست

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای پژوهش های آینده

۵-۱- مقدمه

۵-۲- نتایج مطالعات آزمایشگاهی

۵-۳- ارائه پیشنهادات برای پژوهش های آینده

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0