قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 170 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

بررسي عددي و آزمايشگاهي وقوع پديده کاويتاسيون در مجاري تخليه کننده تحتاني

بديهي است منابع آب براي حيات موجودات زنده و بخصوص زندگي بشر امري ضروري است.. تخليه کننده‌ها مجموعه‌اي از سازه‌ها هستند که براي انتقال آب از درياچه سد به نقطه تخليه در پايين دست به‌کار مي‌روند. از اينرو به دليل اهميت موضوع اين بخش از سد، تحليل عملكرد تخليه کننده شامل مجرا، دريچه‌ها و خروجي آن از حساسيت خاصي برخوردار است. وجود جريان تحت فشار در بالادست دريچة تخليه کننده، وجود افت انرژي جريان به علت عوامل مختلف و همچنين مقادير بسيار کم نسبت باز شدگي دريچه به هد آب روي دريچة تخليه کننده، سبب مي‌شود استفاده از روابط و نتايج به دست آمده از روش‌هاي تئوري باعث خطاهاي چشمگيري در تعيين پارامترهاي مختلف مربوط به تخليه کننده‌ها از جمله مقادير افت فشار دريچه‌ها و ظرفيت آب‌گذري آن شود.

پايان نامه حاضر، با هدف بررسي توزيع فشار در نقاط مختلف مجراي تخليه‌کننده، تعيين ظرفيت آب‌گذري دريچه و محاسبه ضريب آبگذري آن، بررسي امکان رخداد کاويتاسيون، مقايسه حالت هاي ارائه شده براي هوادهي بعد از دريچه سرويس و پس از دريچه اضطراري در صورت عملکرد توام دو دريچه، همچنين تعيين ضرايب افتهاي اصلي در مجرا شامل؛ افت اصطکاکي، افت ناشي از تبديل و افت دريچه، با استفاده از داده‌هاي به دست آمده از مدل فيزيکي تخليه کننده تحتاني سد نرماشير، صورت گرفته است.

بر اين اساس از مدل فيزيکي مجرا و دريچه ها (سرويس و اضطراري) که در آزمايشگاه مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري ساخته شده استفاده شد وآزمايشات لازم انجام پذيرفت. مقادير هد فشار در نقاط مختلف و ميزان آبگذري دريچه درسه  تراز  ماکزيمم و نرمال و مينيمم مخزن اندازه­گيري و نتايج آن در جداول و نمودارهاي مربوطه ارائه شدند همچنين با استفاده از نرم افزار Flow 3D  مدل عددي تخليه کننده در اين هد و در سه بازشدگي ۶۰ ،۸۰ و۱۰۰ درصد شبيه سازي شد تا هم مقايسه اي بين نتايج آزمايشگاهي و عددي شده باشد و هم نتايج هاي پيشين در اين پايان نامه مورد مقايسه قرار گيرد.

در ادامه خواهيم ديد در هردو صورت عملکرد تک دريچه و در صورت عملکرد توام انديس کاويتاسيون در نواحي بحراني مثل شيار دريچه ها و بين دريچه ها درحالت تک دريچه در محدوده مجاز قرار داشته و عملا خطر وجود کاويتاسيون را  منتفي مي سازد اما در حالت عملکرد توام در بعضي بازشدگي ها فشارها منفي گشته و احتمال وقوع کاويتاسيون را مي دهد.

فصل اول: مقدمه

۱-۱-مقدمه

۱-۲-متدولوژي تحقيق

۱-۲-۱-تعريف تخليه کننده تحتاني

۱-۲-۲-ميدان جريان درتخليه کننده

۱-۲-۳-مکانيزم کاويتاسيون در تخليه کننده ها

۱-۲-۴-پارامترهاي موثر بر آن

۱-۲-۵-راه هاي جلوگيري از آن

۱-۳-اهميت موضوع

۱-۴-اهداف تحقيق

۱-۵-معرفي فصول پايان نامه

فصل دوم : مروري بر پيشينه تحقيق

۲-۱-۱-روش تجربي

۲-۱-۲-روش رياضي

۲-۲-طرح هيدروليكي تخليه کننده ها

۲-۲-۱-بررسي جريان آزاد در تخليه کننده ها

۲-۲-۲-بررسي جريان تحت فشار در مجاري تخليه کنند ها

۲-۲-۳-جريان آب و هوا در تخليه کننده تحتاني

۲-۳-هوادهي در تخليه کننده تحتاني

۲-۳-۱-مقدمه اي بر هوادهي

۲-۳-۲-لزوم هوادهي پايين دست دريچه ها

۲-۳-۳-عوامل موثر بر هواگيري جريان پايين دست دريچه

۲-۳-۴-هوادهي بين دو دريچه

۲-۳-۵-ملاحظات طراحي

فصل سوم: کارهاي آزمايشگاهي و عددي

۳-۱-مقدمه

۳-۲-مشخصات كلي سد نرماشير

۳-۲-۱-رودخانه نرماشير

۳-۲-۲-موقعيت جغرافيايي و مشخصات کلي سدنرماشير و تاسيسات وابسته

۳-۲-۳-تخليه کننده تحتاني

۳-۳-شرحي بر مدل‌هاي فيزيکي

۳-۳-۱-معادلات حاکم

۳-۳-۲-آناليز ابعادي

۳-۳-۳-اصول تشابه سازي

۳-۴-طرح و ساخت مدل

۳-۴-۱-مقياس مدل

۳-۴-۲-اجزاء مدل

۳-۴-۳-آب بندي مدل

۳-۴-۴-تقويت نمودن مدل

۳-۵-ابزارهاي اندازه گيري

۳-۵-۱-اندازه گيري فشار

۳-۵-۲-اندازه‌گيري دبي جريان

۳-۵-۳-اندازه‌گيري ارتفاع آب مخزن

۳-۵-۴-اندازه‌گيري سرعت هوا

۳-۵-۵-خطاهاي اندازهگيري در مدل

۳-۶-شرحي بر مدل عددي

۳-۶-۱-ديناميک سيالات محاسباتي

۳-۶-۲-معرفي نرم افزار

۳-۶-۳-مراحل شبيه سازي جريان در تخليه کننده تحتاني در نرم افزار FLOW-3D

فصل چهارم: نتايج و تفسير آنها

۴-۱-مقدمه

۴-۲-كارهاي آزمايشگاهي و نتايج حاصله

۴-۲-۱-نحوه انجام آزمايشات

۴-۲-۲-بررسي نتايج حاصل از آزمايشات

۴-۲-۳- مقايسه نتايج آزمايشگاهي و عددي

فصل پنجم: جمع بندي و ارائه پيشنهادات

۵-۱-مقدمه

۵-۲-جمع بندي نتايج

۵-۲-۱-نتايج آزمايشگاهي

۵-۲-۲-نتايج عددي

۵-۲-۳- ارائه پيشنهادات

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0