قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 113 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه-سازی اجتماع ذرات (PSO)

اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب و رﺳﻮبﮔﺬاري، ﭘـﻲآﻣـﺪﻫﺎﻳﻲ ﭼـﻮن اﻳﺠـﺎد ﺟﺰاﻳـﺮ رﺳـﻮﺑﻲ در ﻣـﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ، ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳـﺎزهﻫـﺎي رودﺧﺎﻧـﻪاي و ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ را درﺑﺮ دارد. همچنین رسوبات معلق کیفیت آب را برای مصارف بشری تحت تأثیر قرار می­دهد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻚ رودﺧﺎﻧـﻪ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي آن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ رﺳﻮب ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎل رﺳـﻮب از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه­اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. رویکردهای متداول اغلب بر پایه فرضیات ایده­آل بوده و قادر به ارائه نتایج قابل قبولی از برآورد نرخ انتقال رسوبات بستر نیستند.

در این پایان­نامه کوشش بر این است که یک روش جامع و دقیق را با بهره­گیری از دانش هوش مصنوعی بر روی مسائل پیش­بینی و برآورد رسوب پیاده کرد. از دو روش به نام­های حداقل مربعات رگرسیون بردار پشتیبان و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات بهره جسته تا بتوان نرخ انتقال رسوبات بستر در آبراهه­ها را با دقت به مراتب بالاتری نسبت به روش­های متداولی از قبیل روش ایکرز و وایت، انجلاند و هانزن، گراف و یانگ تخمین زد.

رویکرد ماشین بردار پشتیبان بر مبنای تئوری بهینه­سازی مقید بوده و از اصل کمینه­سازی خطای ساختاری استفاده کرده كه منجر به یک جواب بهینه کلی می­گردد. الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات در مقوله روش­های فراکاوشی جای داشته و از نظم موجود در رفتار جمعی پرندگان جهت جست­وجوی غذا ایده گرفته شده است.

نتایج حاصل از پیاده­سازی مدل حداقل مربعات رگرسیون بردار پشتیبان بر روی مجموعه­­ای از داده­های آزمایشگاهی و میدانی در مقایسه با رویکردهای متداول به مراتب بهتر بوده است. سپس جهت بهبود بهتر مدل، متغیرهای ورودی به صورت لگاریتمی مقیاس شدند و از بروز مقادیر غلظت منفی در مدل جلوگیری به عمل آمد و نتایج نیز نسبتاً مورد بهبود واقع شدند. نتایج حاصل از الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات به نسبت رویکردهای متداول رضایت ­بخش بوده ولی عملکرد مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان رضایت بخش­تر است و رگرسیون بردار پشتیبان می­تواند یک روش جامع و دقیق را در جهت شبیه­سازی نرخ انتقال رسوبات بستر ارائه دهد.

 

۱-مقـدمـه

۱-۱-طرح مسأله

۱-۲-ضرورت انجام تحقیق.

۱-۳-اهداف پژوهش

۲- مبانی نظری تحقیق

۲-۱- کلیات

۲-۲-رویکرد انشتین

۲-۳-رویکرد اَیکرز و وایت

۲-۴-رویکرد اِنجلاند و هانزن

۲-۵-رویکرد گراف

۲-۶-رویکرد یانگ

۳- مروری بر تحقیقات انجام شده

۳-۱-تحقیقات انجام گرفته در زمینه مباحث پیش‌بینی سیل

۳-۲-تحقیقات صورت گرفته در زمینه برآورد رسوب

۴-مواد و روشها

۴-۱-تخمین.

۴-۲-یادگیری ماشین.

۴-۳-ماشین­های بردار پشتیبان (SVM).

۴-۳-۱-طبقه­بندی ماشین بردار پشتیبان

۴-۳-۱-۱- دسته‌بندی خطی داده‌های دارای نویز

۴-۳-۱-۲- حالتی که داده‌ها به صورت خطی جدا نشوند

۴-۳-۱-۲-۱- نگاشت الگوها به فضای ویژگی

۴-۳-۱-۲-۲- توابع کرنل رایج

۴-۳-۲-رگرسیون بردار پشتیبان (SVR).

۴-۳-۲-۱- رگرسیون‌گیری خطی

۴-۳-۲-۲- رگرسیون‌گیری غیرخطی

۴-۳-۳- حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان

۴-۴-الگوریتم جامعه پرندگان

۴-۴-۱-مراحل الگوریتم جامعه پرندگان

۴-۴-۲-کاربرد الگوریتم جامعه پرندگان

۴-۴-۳-مزایای الگوریتم جامعه ذرات

۴-۴-۴-معایب الگوریتم جامعه پرندگان

۴-۵- داده­های مورد استفاده

۴-۶-تحلیل ابعادی

۴-۷-نرم­افزار و کدنویسی

۵-بحث و نتایج

۵-۱-رویکرد نخست، حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان

۵-۲-رویکرد ثانویه، الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)

۵-۳-تحلیل حساسیت

۶-نتیجه­ گیری و پیشنهادها

۶-۱-نتیجه­ گیری

۶-۲-پیشنهادها

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0