قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 104 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

استفاده از راه های طبقاتی و تونل ها برای خروج از بنبست ترافیک در کلان شهرها

در كشور ايران مخصوصاً در كلان شهرهايي مثل تهران با توجه به افزايش روز افزون تعداد وسايل نقليه، نياز به افزايش شريانهاي عبوري بشدت احساس مي شود. بطوري كه فقط روزانه بيش از ۱۵۰۰ وسيله نقليه شخصي وارد شبكه حمل و نقل درون شهري تهران ميگردد و به دليل ضعف سيستم حمل و نقل عمومي در شهرهاي كشور ايران، استفاده از وسايل نقليه شخصي براي انجام كارهاي روزانه روز به روز در حال افزايش است. بنابراين بايد بطور ويژه به توسعه و افزايش ظرفيت راهها در داخل شهر ها جهت حل مشكل تراكم ترافيك توجه نمود.

مشكل اصلي در افزايش بزرگراه ها در سطح كلان شهرها معارضين ملكي و تأسيسات مي باشد. قيمت بالاي املاك مسكوني و تجاري در كلان شهرها اساسي ترين مشكل جهت تأمين پوسته لازم براي احداث بزرگراه ها مي باشد. در سمينار حاضر با بررسي مشكلات و معضلات موجود در امر ساخت و ساز و گسترش شبكه بزرگراهي و مزايا و معايب طبقاتي كردن بزرگراه ها در كلان شهر ها، مخصوصاً تهران پرداخته و با بر شمردن اين مسائل به توجيه منطقي براي رويكرد مديران به توسعه قائم بزرگراه ها (به صورت بزرگراه هاي بالاگذر وتونل هاي زيرزميني) اشاره مي كنيم. در ادامه با بررسي موردي پروژه هاي انجام شده در داخل و خارج از كشور و چگونگي و علل طبقاتي شدن آنها پرداخته و توضيحات كاملي در مورد مراحل ساخت، نحوه بهره برداري و هزينه ساخت پروژه ها ارائه مي كنيم.

نهايتاً بحث هايي مانند انواع سيستم هاي به كار گرفته شده در اين پروژه ها، آئين نامه هاي اجرايي مربوطه، مسائل ترافيكي مربوط به اجراي اين پروژه ها تشريح و توضيح داده خواهد شد.

فصل اول

-۱ تعريف مسأله

۱-۱-تعريف كلي مسأله

۱-۲-نياز به مطالعه در مورد مسأله

۱-۳-اثرات مهم مطالعه بر مسأله از نظر بهبود آن

۱-۴-بيان اهداف و فرضيات

۱-۵-دامنه اثر مسأله در جامعه علمي و اجتماع

۱-۶-محدوديت ها و چهار چوب پروژه

فصل دوم

۲-كاوش در متون

۲-۱-طبقه بندي و مقدمه و اظهار بكر بودن متون

۲-۲-بررسي مقالات

۲-۲-۱-درباره بزرگراه هاي طبقاتي

۲-۲-۲-آزمون و خطاي بزرگراه هاي چند طبقه

۲-۲-۳-كاركردي مبهم در افزايش ظرفيت معابر

۲-۲-۴-سياست زدگي بزرگراه هاي دوطبقه

۲-۲-۵-اجراي راه هاي زيرگذر و تونل هاي حفاري از رو و پوشاندن در مناطق شهري كشور تايلند

۲-۲-۶-حداقل تجهيزات براي همه تونل ها در استاندارد پيشنهادي

۲-۳-بررسي پروژه هاي انجام شده

۲-۳-الف-پروژه بزرگراه امام علي (ع) در تهران

۲-۳-ب- اولين بزرگراه دوطبقه كشور

۲-۳-ج- پروژه تونل توحيد تهران

۲-۳-د- تونل ۸۶A در شهر پاریس

۲-۴-بررسي كتاب ها

۱-۴-۲-آزادراه هاي بالاگذر

۱-۴-۲-ب-رمپ ها

۱-۴-۲-ج-ترمینال ها

۱-۴-۲-د-راه های جانبی

۱-۴-۲-ه-نیمرخ های عرضی نمونه

۴-۲-ی-روسازي و شيب عرضي (دور)

۲-۴-۲-آزادراه هاي پل گذر بدون رابط

۳-۴-۲-آزادراه هاي پل گذر داراي رابط

۴-۴-۲-مثال هايي از آزادراه بالاگذر

۵-۴-۲-آزادراه های مختلط

۵-۴-۲-الف- ضابطه نيمرخ طولي

۵-۴-۲-ب- ضابطه ي نيمرخ عرضي

۵-۴-۲-ج- مثال هايي از آزادراه هاي مختلط

۶-۴-۲-مدل هاي كامپيوتري

۷-۴-۲-تونل ها

۷-۴-۲- الف- انواع تونل ها

۷-۴-۲-ب- نكات كلي طراحي

۷-۴-۲- ج- نيمرخ هاي تونل

۷-۴-۲-د- روش هاي طراحي و اجراي تونل ها

۷-۴-۲- ه- نمونه هايي از تونل ها

۵-۲-بررسی کنفرانس ها

۱-۵-۲-بررسي وضعيت صنعت تونل ايران با كشورهاي پيشرفته

۲-۵-۲-نقش و اهميت معماري در فضاهاي زير زميني و تونل ها

۳-۵-۲-تحليل پايداري و مدلسازي سه بعدي تونل ها

۴-۵-۲-بررسي امكان استفاده از فضاهاي زير زميني به عنوان سازه هاي پدافند غيرعامل

فصل سوم 

۳-متدولوژي يا روش تحقيق رساله

۱-۳-تونل ها

۱-۱-۳-سيستم هاي مورد نياز جهت كنترل، نظارت و نگهداري تونل ها

۱-۱-۱-۳-سيستم هاي ثبت تخلف، سرعت، و سبقت داخل تونل ها

۲-۱-۱-۳-سيستم هاي سنجش اتوماتيك تصادف داخل تونل ها

۳-۱-۱-۳-سيستم هاي نظارت تلويزيوني

۴-۱-۱-۳-سيستم هاي تشخيص لغزندگي و سنجش مايعات و آبهاي جاري كف تونل ها

۵-۱-۱-۳-سيستم هاي سنجش و كنترل روشنايي داخل تونل ها

۶-۱-۱-۳-سيستم هاي كنترل تهويه داخل تونل ها

۷-۱-۱-۳-سيستم هاي امدادرساني و تلفن اضطراري

۸-۱-۱-۳-سيستم هاي امدادرساني

۹-۱-۱-۳-سيستم هاي كنترل ترافيك و اتاق كنترل ترافيك

۱۰-۱-۱-۳-سيستم هاي ايمني ترافيك داخل تونل ها

۱۱-۱-۱-۳-سيستم هاي سنجش آلودگي، رطوبت و دما

۱۲-۱-۱-۳-سيستم هاي هشداردهنده و اطّلاع رساني داخل تونل

۱۳-۱-۱-۳-سيستم هاي تشخيص حريق

۲-۱-۳-شرح وظايف و حدود خدمات براي مطالعات تونل

۲-۱-۳- الف- مطالعات مرحله اول

۲-۱-۳-ب- مطالعات مرحله دوم

۳-۱-۳-مزايا و معايب استفاده از تونل ها در معابر درون شهري

۳-۱-۳-الف- مزايا

۳-۱-۳-ب- معايب

۲-۳-بزرگراه هاي بالاگذر

۱-۲-۳-تقسيم بندي شبكه راه هاي درون شهري

۲-۲-۳-مراحل اجرايي طبقاتي نمودن راه ها

۳-۲-۳-معايب و مزاياي بزرگراه هاي طبقاتي ( بالا گذر ) درون شهري در مقايسه با تعريض خيابان ها و ایجاد راهای هم سطح

۳-۲-۳-الف- مزايا

۳-۲-۳-ب- معایب

۴-۲-۳-انواع پل ها

۳-۳-تعاريف و كليات

۱-۲-۳-مطالعات ترافيك

۲-۳-۳-حجم

۳-۳-۳-ترافيك متوسط روزانه در سال

۴-۳-۳-ترافيك متوسط روزانه

۵-۳-۳-ترافيك متوسط ساعتي در سال

۶-۳-۳-ماكزيمم حجم ترافيك ساعتي در سال

۷-۳-۳-حجم ساعتي طرح

۸-۳-۳-ترافيك ساعت اوج

۹-۳-۳-دانسيته ترافيك

۱۰-۳-۳-دانسيته متوسط

۱۱-۳-۳-دانسيته بحراني

۱۲-۳-۳-معيار هاي تراكم

۱۳-۳-۳-ظرفیت

۱۴-۳-۳-کاربرد ظرفیت

۱۵-۳-۳-سطوح خدمات رسانی

۴-۳-دستورالعمل جمع آوري اطلاعات و روش هاي بكار رفته

فصل چهارم

۴-جمع آوري اطلاعات

۱-۴-مقدمه

۲-۴-اطلاعات لازم در ارتباط با موضوع تحقيق

۳-۴-مشکلات جمع آوری اطلاعات

فصل پنجم

۵-تحليل اطلاعات و ارائه نتايج

۱-۵-تحليل اطلاعات

۲-۵-نتيجه گيري در مورد كل تحقيق

۳-۵-پيشنهادهاي تحقيقاتي براي آينده

پيوست ها

پيوست (الف): مراحل اجرايي پروژه بزرگراه امام علي (ع) در تهران

پيوست (ب): مراحل اجرايي انجام پروژه امام خميني (ره)

پيوست (ج): تونل شرياني مركز بوستون

پيوست (د): تونل استراهف در چكسلواكي

پيوست (ه): تونل وين در اتريش

پيوست (ي): تونل آباردين در هنگ كنگ

منابع و مأخذ

فهرست منابع فارسي

فهرست منابع لاتين

سايت هاي اطلاع رساني

چكيده انگليسي

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0