قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 332 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی

سازه‌های مسلح به مهاربندهای کمانش ناپذير از جمله معدود سازه‌های مقاوم در برابر زلزله هستند که دو خصوصيت سختی جانبی بالا و قابليت فوق العاده‌ای در استهلاک انرژی زلزله را بطور همزمان دارا می‌باشند.

این سازه‌ها علاوه بر ساختمان‌های جديد در بهسازی سازه‌های فولادی و بتنی موجود نيز کابرد فراوانی دارند. با توجه به لرزه خيزی کشور و کاربرد روزافزون اين سازه‌ها در جهان، استفاده و بومی سازی اين نوع سيستم مهاربندی در ايران اجتناب ناپذير بوده و ورود اين سيستم باربر جانبی به آئين نامه‌های طراحی خصوصا آئین نامه زلزله ایران الزامی است. این نوع سیستم مهاربندی علاوه بر بهبود چشمگیر عملکرد لرزه ای، موجب کاهش ابعاد مقاطع اعضای سازه و همچنین کاهش هزینه‌های تعمیر سازه‌های مسلح به این اعضا پس از رخداد زلزله می‌شود.

در این تحقیق نشان داده می‌شود که مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) دارای عملکرد لرزه‌ای بهتری نسبت به مهاربند ضربدری را دارا  می‌باشد. حالت بهینه و ابتکاری این سیستم مهاربندی، استفاده تمامی قابلیت مهاربند و همچنین اطمینان بیشر و عملکرد بهتر در برابر نیروهای جانبی می‌باشد. مزیت این سیستم، افزایش ضریب رفتار، شکل پذیری و محدود کردن جابجایی طبقات تحت انواع زلزله‌های خفیف تا شدید می‌باشد..

در این راستا، این پایان نامه به بررسی پارامترهای موثر در بهبود عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر نسبت به مهاربند ضربدری است و پارامترهای عملکرد لرزه‌ای از جمله ضریب مقاومت افزون، ضریب شکل پذیری، ضریب کاهش مقاومت وابسته به شکل پذیری و ضریب رفتار این سازه‌ها را به روش تحلیل استاتیکی غیر خطی تطبیقی (پوش آور تطبیقی) برآورد می‌نماید. سپس عملکرد این سازه‌ها تحت تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به مطالعات انجام شده و یافته‌های این پایان نامه، مشخص شد که مهاربند کمانش نا پذیر نسبت به مهاربند  ضربدری دارای عملکرد بهتری می‌باشد. این مهاربند باعث افزایش شکل پذیری سازه وتغیر مکانهای کمتری نسبت به مهاربند ضربدری خواهد بود.

 

فصل اول « کلیات دستورالعمل بهسازی لرزهای »

۱-۱- مقدمه

۱-۱-۱- مبانی ومراحل بهسازی

۱-۱-۲- هدف بهسازی

۱-۱-۳- سطوح عملکرد ساختمان

۱-۱-۳-۱- سطوح عملکرد اجزای سازهای

۱-۱-۳-۲- سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای

۱-۱-۴- تحلیل خطر زلزله و طیف طراحی

۱-۱-۴-۱- تعریف‌های بنیادی

۱-۱-۴-۱-۱- شتاب طیفی

۱-۱-۴-۱-۲- بیشینه شتاب مؤثر

۱-۱-۴-۲- طیف طرح استاندارد

۱-۲- مبانی و ملزومات بهسازی لرزهای

۱-۲-۱- اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

۱-۲-۲- روش تحلیل

۱-۲-۲-۱- محدوده کاربرد روش‌های خطی

۱-۲-۲-۲- محدوده کاربرد روش‌های غیر خطی

۱-۲-۳- رفتار اجزای سازه

۱-۳- روشهای تحلیل در بهسازی لرزه ای

۱-۳-۱- تحلیل استاتیکی خطی (LSP)

۱-۳-۲- تحلیل دینامیکی خطی (LDP)

۱-۳-۳- تحلیل استاتیکی غیرخطی (NSP)

۱-۳-۳-۱- ملاحظات خاص مدل سازی و تحلیل

۱-۳-۳-۲-  نقطه کنترل

۱-۳-۳-۳- توزیع بار جانبی

۱-۳-۳-۴- مدل رفتار دو خطی نیرو- تغییر مکان سازه

۱-۳-۳-۵- محاسبه زمان تناوب اصلی مؤثر

۱-۳-۳-۶- برآورد نیروها و تغییر شکل ها

۱-۳-۳-۶-۱- ساختمان با دیافراگم صلب

۱-۳-۳-۶-۲- ساختمان با دیافراگم نیمه صلب

۱-۳-۳-۶-۳- ساختمان با دیافراگم نرم

۱-۳-۴ تحلیل دینامیکی غیرخطی (NDP)

۱-۴- معیارهای پذیرش

۱-۴-۱- روش‌های خطی

۱-۴-۱-۱- برآورد نیروها و تغییر شکل‌های طراحی

۱-۴-۱-۱- معیارهای پذیرش برای روش‌های خطی

۱-۴-۲- روش‌های غیرخطی

۱-۴-۲-۱- برآورد نیروها و تغییر شکلهای طراحی

۱-۴-۲-۲- معیارهای پذیرش برای روشهای غیرخطی

۱-۵- بهسازی سازه‌های فولادی

۱-۵-۱- ملزومات و فرضیات طراحی

۱-۵-۱-۱- سختی

۱-۵-۱-۱-۱- روشهای خطی

۱-۵-۱-۱-۲- روشهای غیرخطی

۱-۵-۱-۲- مقاومت

۱-۵-۱-۲-۱- رفتار کنترل شونده توسط تغییر شکل

۱-۵-۱-۲-۲- رفتار کنترل شونده توسط نیرو

۱-۵-۱-۳- معیارهای بهسازی

۱-۵-۲- قابهای خمشی فولادی

۱-۵-۲-۱- قابهای صلب

۱-۵-۲-۱-۱- سختی

۱-۵-۲-۱-۱-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱-۵-۲-۱-۱-۱- روش استاتیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۱-۱-۱- روش دینامیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۱-۲- مقاومت

۱-۵-۲-۱-۲-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱-۵-۲-۱-۲-۲- روش استاتیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۱-۲-۳- روش دینامیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۱-۳- معیارهای پذیرش

۱-۵-۲-۱-۳-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱-۵-۲-۱-۳-۲- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۲- قابهای مهاربندی شده با محورهای متقارب

۱-۵-۲-۲-۱- سختی

۱-۵-۲-۲-۱-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱-۵-۲-۲-۱-۲- روش استاتیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۲-۱-۳- روش دینامیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۲-۲- مقاومت

۱-۵-۲-۲-۲-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱-۵-۲-۲-۲-۲- روش استاتیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۲-۲-۳- روش دینامیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۲-۳- معیارهای پذیرش

۱-۵-۲-۲-۳-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱-۵-۲-۲-۳-۲- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۲-۴- معیارهای بهسازی

۱-۶- معرفی مهاربند کمانش ناپذیر (BRB)

فصل دوم « بررسي آناليز استاتيکي غير خطي و آنالیز دینامیکی فزاینده غیرخطی »

۲-۱- مقدمه

۲-۲- مروری بر روشهای تحلیل لرزهای سازه ها

۱-۲-۱- تحلیل استاتیکی معادل

۲-۲-۲- تحلیل دینامیکی خطی

۲-۲-۲-۱- تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل مودال

۲-۲-۲-۱-۱- تعداد مودهای مورد نیاز جهت ترکیب

۲-۲-۲-۲- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی

۲-۲-۲-۲-۱- خصوصیات شتاب نگاشتهای انتخاب شده جهت تحلیل

۲-۲-۳- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی

۲-۳- تحليل پوش آور مرسوم

۲-۳-۱- مطالعه مقایسه‌ای آنالیز استاتیکی غیر خطی با آنالیز دینامیکی غیر خطی

۲-۳-۲- اساس تحليل استاتيکي فزاينده غير خطي

۲-۳-۳- مزايا و نتايج قابل حصول از آناليز پوش آور

۲-۳-۴- روش انجام تحليل پوش آور مرسوم

۲-۳-۵- ارکان اصلي در انجام آناليز استاتيکي غير خطي

۲-۳-۵-۱- تعيين مشخصات غير خطي اجزاء

۲-۳-۵-۲- الگوي بارگذاري جانبي

۲-۳-۵-۲-۱- الگوی بارگذاری مطابق با آئین نامه۲۸۰۰ ایران

۲-۳-۵-۳- منحنی رفتاری

۲-۴- پوش آور مودي

۲-۴-۱- تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي چند مودي

۲-۵- مقدمه‌ای بر آناليز پوش آور تطبيقي

۲-۵-۱- آناليز پوش آور تطبيقي (APA)

۲-۵-۱-۱- تحليل پوش آور تطبيقي مبتني بر نيرو (FAP)

۲-۵-۱-۲- تحليل پوش آور تطبيقي مبتني بر تغيير مکان (DAP)

۲-۵-۱-۲-۱- مقياس بر اساس تغيير مکان جانبي طبقات

۲-۵-۱-۲-۲- مقياس بر اساس تغيير مکان نسبي داخلي طبقات

۲-۵-۱-۲-۳- جمع بندی مطالعات

۲-۶- نتيجه گيري

فصل سوم « بررسی ضریب رفتار و اجزاء تشکیل دهنده آن »

۳-۱- مقدمه

۳-۲- تاريخچه مطالعاتي ضريب رفتار

۳-۳- روشهاي محاسبه ضريب رفتار

۳-۳-۱- روشهاي آمريکايي

۳-۳-۱-۱- روش طيف ظرفيت فريمن

۳-۳-۱-۲- روش شکل پذيري يوانگ

۳-۳-۲- روشهاي اروپايي

۳-۳-۲-۱- روش تئوري شکل پذيري

۳-۳-۲-۲- روش انرژي

۳-۴- تشريح اجزاي ضريب رفتار

۳-۴-۱- شکل پذيري

۳-۴-۱-۱- ضريب شکل پذيري کلي سازه

۳-۴-۱-۲- ضريب کاهش نيرو توسط شکل پذيري

۳-۴-۱-۲-۱- نيومارک و هال

۳-۴-۱-۲-۲- کراوينکلر و نصر

۳-۴-۱-۲-۳- ميراندا و برترو

۳-۴-۱-۲-۴- القادمس و محرز

۳-۴-۱-۲-۵- ريدل وهيداگل و کروز

۳-۴-۱-۲-۶- آرايز و هيدالگو

۳-۴-۲- مقاومت افزون

۳-۴-۲-۱- عوامل مؤثر در مقاومت افزون

۳-۴-۲-۲- چگونگي محاسبه مقاومت افزون

۳-۴-۲-۳- استفاده از ضريب مقاومت افزون در ترکيبهاي بارگذاري آيين نامهها

۳-۴-۲-۳- تاريخچه اعدادي محاسبه شده براي مقاومت افزون

۳-۴-۳- درجه نامعيني

۳-۴-۳-۱- تئوري قابليت اعتماد در سيستم‌هاي سازه‌اي

۳-۴-۳-۲- اثر نامعيني سازه‌اي در آيين نامه‌هاي مختلف

۳-۴-۳-۳- آثار درجه نامعيني بر پاسخ لرزه‌اي سازه ها

۳-۵- محاسبه ضریب رفتار توسط آنالیز تاریخچه زمانی

۳-۵-۱- معیار‌های عملکرد در آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی

۳-۵-۱-۱- معیار تغییر مکان نسبی بین طبقات

۳-۵-۱-۱-۱- معیار تغیر مکان نسبی طبقات طبق آئین نامه ۲۸۰۰

۳-۵-۱-۱-۲- آئین نامه ساختمانی بین المللی IBC-2000

۳-۵-۱-۲- معیار پایداری

۳-۶- نتیجه گیری

فصل چهارم « معرفي مدلها و نرم افزار به کار رفته »

۴-۱- مقدمه

۴-۲- جهت انجام آناليزهای خطی و غیر خطی و طراحي قابها مفروضات زير در نظر گرفته شده است

۴-۳- مدل سازی المان BRB

۴-۴- مدل سازی المان تیر و ستون

۴-۵- توزیع بار

۴-۶- مشخصات مدل‌ها

۴-۶-۱- قابهاي ۴ طبقه

۴-۷- نتیجه گیری

فصل پنجم « نتیجه گیری »

۵-۱- مقدمه

۵-۲- تشريح مشخصات جزئيات تحليل ها

۵-۲-۱- جزئيات تحليل‌هاي پوش آور مرسوم

۵-۲-۲- جزئيات تحليل‌هاي پوش آور تطبيقي

۵-۲-۲-۱- آناليز پوش آور تطبيقي مبتني بر نيرو(FAP)

۵-۲-۲-۲- آناليز پوش آور تطبيقي مبتني بر جابجايي(DAP)

۵-۲-۳- جزئيات تحليل ديناميکي فزاينده غير خطي(IDA)

۵-۳- گرافهاي مربوط به قاب ۴ طبقه

۵-۳-۱- گرافهاي مقايسه منحني ظرفيت قاب ۴ طبقه

۵-۴- نتیجه گیری

۵-۵- پیشنهاد

 

 

 


 

 

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0